Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 
+90 (212) 425 57 59 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak [email protected] posta adresine yapılabilecektir.

Bilgi edinme başvuruları
“Başvurular aşağıda sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir”.

a.Gerçek Kişiler

b.Tüzel Kişiler

“Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na Başvuru
https://bedk.adalet.gov.tr/ adresinden, bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.”

CİMER Başbakanlık İletişim Merkezi

Mevzuatla İlgili Bilgi
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İletişim adresi
Adres: Beşyol Mah. İnönü Cad. No:38 Sefaköy - Küçükçekmece - İSTANBUL

Faks: +90 (212)​ 425 57 59

E-posta: [email protected]

​​​

güncelleme: 17.8.2021 12:36