Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kalkınma amacıyla multidisipliner bilginin karmaşık sorunlarıyla mücadele eden entelektüel kaynaklar açısından zengin politikaların üretilmesini, paylaşılmasını ve politikaya uygulanmasını teşvik eden bir akademik araştırma kurumudur. ​​​​​​​​​​​​​​​

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunumu, finansmanı ve yönetimi konularında mevcut politikaları analiz etmek ve mevcut sağlık sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmak ve politikalar geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezimiz, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile birlikte bilimsel toplantılar, kongreler, konferanslar, seminerler ve hizmet içi eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir. Merkezimizin çıkaracağı bilimsel yayınlar ve geliştireceği politikalar, başta politika belirleyiciler olmak üzere, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

güncelleme: 18.3.2023 18:00

  Müdürün Mesajı

Sağlık hizmet politikası araştırması, toplumların sağlık hedeflerine ulaşmada kendilerini nasıl organize ettiğini ve politika sonuçlarına katkıda bulunmak için politika ve uygulama süreçlerinde farklı aktörlerin nasıl etkileşime girdiğini anlamaya ve iyileştirmeye çalışan bir alandır.

Sağlık hizmetleri alanında ortaya çıkan gelişmeler sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında daha fazla araştırma ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar sistemin sürdürülebilirliğine ciddi katkılar sağlamaktadır.

Sağlık hizmet politikaları araştırmacıları uygun sağlık politikaları oluşturmayı şu şekilde etkileyebilir: Kritik sorunları belirleyebilir, politika çözümlerinin yararlarını ve zararlarını araştırabilir, politika önerilerinin maliyetlerini ve sonuçlarını tahmin edebilir ve gerçek zamanlı karar vermeye yardımcı olmak için politika sürecine aktif olarak katılabilir.

Bu bağlamda, etkili/faydalı hizmet politikaları ve güvenilir/kapsamlı kanıtlarla yönlendirilen bir sağlık politikası süreci oluşturmak amacıyla ulusal/uluslararası mevcut politikaları analiz etmek ve alana yönelik teorik/pratik anlamda katkı sağlamak, uluslararası/ulusal kuruluşlar ile işbirliği yollarını geliştirmek, ilgili alanlarımıza yönelik araştırma yapmak, sağlıkta bilim ve teknolojideki ileri/güncel gelişmeleri incelemek ve yayın üretmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Vizyonumuz, disiplinler arası sağlık araştırması ve politika analizi için tercih edilen ortak olarak tanınmak ve adil, etkili yasalar ve politikalara yol açan güvenilir kanıtlarla yönlendirilen bir sağlık politikası sürecini takip etmektir.

Saygılarımla,

Dr. Öğr. Üyesi Arta FEJZULLAHU

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 


Duyurular

 • 3. Sayı (Eylül – Aralık 2022) Bülteni Yayınlanmıştır
 • 2. Sayı (Mayıs – Ağustos 2022) Bülteni Yayınlanmıştır
 • "GSA - The Multilingual Seminar Series" - Türkçe Bilim İletişimi Paneli
 • Sistematik İncelemeler ve Meta Analizler: Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Politikalarında En İyi Kanıtı Anlamak
 • Tıbbi Biyoteknolojinin Rejeneratif Tıpta Klinik Uygulaması [WEBINAR]
 • Organ Nakli Hayat Kurtarır [WEBINAR]
 • "Türümüzün en büyük keşiflerinden: İnsan Genom Projesi" Yazısı
 • 1. Sayı (Ocak – Nisan 2022) Bülteni Yayınlanmıştır
 • Psikiyatrik Genetik ile Sağlık Politikalarına Yön Verme
 • Delightful Istanbul Winter School
 • Healthcare Training Program

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi