Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kalkınma amacıyla multidisipliner bilginin karmaşık sorunlarıyla mücadele eden entelektüel kaynaklar açısından zengin politikaların üretilmesini, paylaşılmasını ve politikaya uygulanmasını teşvik eden bir akademik araştırma kurumudur. ​​​​​​​​​​​​​​​

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunumu, finansmanı ve yönetimi konularında mevcut politikaları analiz etmek ve mevcut sağlık sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmak ve politikalar geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezimiz, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile birlikte bilimsel toplantılar, kongreler, konferanslar, seminerler ve hizmet içi eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir. Merkezimizin çıkaracağı bilimsel yayınlar ve geliştireceği politikalar, başta politika belirleyiciler olmak üzere, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

güncelleme: 23.9.2023 19:17

  Müdürün Mesajı

Sağlık hizmet politikası araştırması, toplumların sağlık hedeflerine ulaşmada kendilerini nasıl organize ettiğini ve politika sonuçlarına katkıda bulunmak için politika ve uygulama süreçlerinde farklı aktörlerin nasıl etkileşime girdiğini anlamaya ve iyileştirmeye çalışan bir alandır.

Sağlık hizmetleri alanında ortaya çıkan gelişmeler sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında daha fazla araştırma ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar sistemin sürdürülebilirliğine ciddi katkılar sağlamaktadır. Devamı ..

Saygılarımla,

Dr. Öğr. Üyesi Arta ARMANİ

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi