Kurumsal Bilgilendirme Politikası

 • İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda çalışanları, akademisyenleri, öğrenci ve velileri başta olmak üzere tüm paydaşlarını ve tüm kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

  Üniversitemiz tarafından yapılan faaliyetler üniversitemiz web sayfası ve kurumsal sosyal medya adreslerinden duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim-öğretim, gerekse araştırma ve yönetim süreçlerine ilişkin etkinlikler düzenli bir şekilde yayınlanmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Üniversitemizin kurumsal bilgilendirme konusundaki taahhüdünü ve politikalarını açıklayan bu beyan aşağıdaki ilkeler çerçevesinde şekillenir:


  İLKELER:

  1. Haber Anlayışı: Haber değeri taşıyan içeriklerin doğru ve anlaşılır bir dille aktarılmasını ve bu iletişimde kurum kimliğine zarar verebilecek yazı tiplerinden kaçınılarak, hedef kitleye uygun anahtar kelimelerle vurgu yapılmasının sağlanması,
  2. Kamuoyunu Bilgilendirme: Faaliyet raporları, bilgilendirme mektupları, yazılı başvuru süreçleri, kişisel verilerin korunması, adli taleplerin karşılanması gibi konularda şeffaf bir yaklaşım sergileyerek personel toplantıları, öğrenci iletişimi, mezunlarla bağlantı, personel alımları gibi süreçleri düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve sosyal medya kanallarını etkin bir şekilde kullanarak bilgilendirme ve paylaşım yapılması,
  3. Kriz Yönetimi: Empati, bağlam, eylem ve şeffaflık gibi doğru iletişim kanallarını kullanarak kriz durumlarını etkili bir şekilde yönetmeye odaklanılması ve krizin büyümesinin engellenilmesi,
  4. Asılsız Haberler Ve Dedikodular: Kurumun itibarının koruması ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla medya ile iletişime geçerek yayınların düzeltilmesinin sağlanması ve herhangi bir zarar durumunda yasal yollara başvurup kriz yönetimi süreçlerini içeren yönergelerle ilgili önlemler alınması,
  5. Diğer Medya: Kurumsal yönetim anlayışının benimsenerek aktif bir medya stratejisinin izlenilmesi ve gelişmelere bağlı olarak basın toplantılarının düzenlenilmesi,

güncelleme: 17.5.2024 14:26