Paydaş Memnuniyeti Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarını merkezine alarak sunmuş olduğu tüm hizmetlerin temelinde yatmakta olan paydaş memnuniyetini her daim en üst seviyeye taşımayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlar.

Paydaş memnuniyet politikamız tüm paydaşlarımızın memnuniyet ve şikayetlerinin farklı geri bildirim mekanizmaları ile düzenli olarak alınmasını ve paydaşlarımız arasında ayrım yapmaksızın tüm şikayetlerin objektif olarak değerlendirilerek aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde her türlü iyileştirme ve makul sürede çözüm üretilmesini hedefler.


İLKELER

  1. Öğrenci ilişkilerini artırma : Öğrenci Memnuniyeti Anketleri ile memnuniyetin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda uygulanacak yöntem, esas ve sorumlulukların belirlenmesi ve tüm paydaşların beklentilerini karşılamaya yönelik sürekli iyileştirme çalışmalarını planlamak
  2. Personelin memnuniyetini artırma : Akademik ve idari personelin geri bildirimlerini alarak memnuniyetlerini artıracak iyileştirmelerde bulunmak suretiyle görev motivasyonunu en yüksek düzeye çıkarma, onları daha üst seviyedeki görevlere hazırlama ve kuruma sağladıkları katma değeri yükseltmek
  3. Dış paydaşların memnuniyetini artırma : Dış paydaşlarla güvene ve itibara dayalı bir iletişim kurmak
  4. Tedarik ilişkilerini etkin yönetme : Mal ve hizmet alımlarında öncelikli olarak toplam kalite yaklaşımını benimsemiş firmalarla etkin bir tedarik zinciri yönetimi tesis etmek
  5. Paydaş görüşlerinin kararlara yansıtılması : Kurumda paydaş görüşlerinin yönetimsel kararlarda dikkate alınmasına hassasiyet göstermek

güncelleme: 25.4.2024 12:47