Diploma Eki (DS)


Diploma Eki (DE), uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan diplomanın yansıra verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE, asiDiploma Eki (DE), uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan diplomanın yansıra verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE, asil diplomaya ek olarak, bu belgenin verildiği birey tarafından basari ile tamamlanmış olan eğitimin seviyesi, bağlamı, içeriği ve kullanım alanları hakkında bilgi vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Değer yargılarından, eşitlik ve tanınma ile ilgili değerlendirmelerden uzak tarafsız bir belge olmalıdır. Zaman, para ve is yükü kaybının önlenmesi için tasarlanan esnek ve hükmedici nitelikte olmayan bir araçtır. Yöresel ihtiyaçlara uyum sağlayabilir nitelikte bir belgedir. DE' nin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir.

DE sekiz bölümden oluşur (1. diplomaya sahip olan kişi ile ilgili bilgiler,2. alınan derece ile ilgili bilgiler, 3. alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler, 4.programin içeriği ile ilgili bilgiler, 5. elde edilen derecenin kullanım alanları, 6. ek bilgi, 7. diploma ekinin onayı, 8. ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi). Her bölümün doldurulması zorunludur. Gereken bilginin sağlanamadığı durumlarda, nedenini bildiren bir açıklama yapılması gerekir.

Diplomada ismi belirtilen öğrencinin mezun olduğu ulusal yükseköğretim kurumu hakkında bir açıklama DE' ne eklenmelidir.


DE Ne Değildir?

DE bir CV olmadığı gibi diploma asli ya da transkript de değildir. DE'nin amacı, alınan derecelerin akademik ve profesyonel dünyada tanınırlığını kolaylaştırmak, şeffaflığını artırmak olmakla birlikte, tanınırlık garanti eden otomatik bir sistem de değildir.


DE Öğrencilere Sağladıkları

Yurtdışında daha okunaklı ve kolaylıkla karşılaştırılabilen bir diplomadır. Eğitim süresi boyunca elde edilen akademik kariyer ve yeterlilik hakkında kapsamlı bir açıklama içerir. Basari ve yeterlilikleri hakkında objektif bir bilgilendirme yapar. Yurt dışında is bulma ya da ileri düzeyde çalışma fırsatlarına daha kolay erişim sağlar. Is bulabilmeyi hızlandırır.


DE Yükseköğretim Kurumlarına Sağladıkları

Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak, şeffaflığını artırır. Tüm Avrupa'da kabul gören ortak bir yapı oluştururken, ulusal/kurumsal özerkliği korur. Yeterlilik konusunda bir başka eğitim sistemi içerisinde anlaşılabilecek açıklayıcı nitelikte bilgiler sağlar. Kurumun yurt dışında kabul edilebilirliğini arttırır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulabilme düzeyini artırır. Diplomanın içeriği ve taşınabilirliği hususunda birçok sıkça karşılaşılan soruya cevap sağlaması açısından zaman kaybını önler.


DE'nin Gerekliliği

Yükseköğretimde şeffaflığı teşvik eder. Hareketlilik, erişim ve hayat boyu eğitime yardımcı olur. Nitelik ve yeterlilik hususunda değer yargılarından uzak, tarafsız bir değerlendirme sağlar.


DE'nde Bulunan Bilgiler

DE içeriği sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla, 1. diplomaya sahip olan kişi ile ilgili bilgiler, 2. alınan derece ile ilgili bilgiler, 3. alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler, 4. program içeriği ile ilgili bilgiler, 5. elde edilen derecenin kullanım alanları, 6. ek bilgiler, 7. onay ve 8. ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgiler kısımlarıdır.


DE Veriliş Şekli

DE, her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir.


DE'nin Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Yükseköğretim Kurumları, DE amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumlara, işverenlere ve ilgili tüm kesimlere duyurmakla yükümlüdür.


DE ile EUROPASS Arasındaki İlişki

AB Komisyonu uluslararası şeffaflık, tanınırlık ve hareketlilik araçlarını bir araya toplamak ve birleştirmek kararı al mistir. Tüm şeffaflık ve tanınırlık araçları EUROPASS belgesi içinde toplanacaktır. Bu belgelerden bazıları, EUROPASS CV (Özgeçmiş), European Language Passport (Avrupa Dil Pasaportu ve Diploma Eki)' dir.


AKTS ve DE LABEL 

AKTS-DE Etiketi' nin Bize Getirecekleri

Bir kalite göstergesi olan etiket, üniversitemize Avrupa bölgesinde şeffaflık, tanınırlık ve prestij sağlayacaktır.


Diploma Eki Etiketi-DE Label Nedir ve Nasıl Alınır?

Diploma Eki Etiketi-DE Etiketi, yaygın olarak kullanılan veya ilgili yükseköğretim kurumu uluslararası yazışma dilinde, mezun olan tüm öğrencilerine ücretsiz ve standart formatta verebilen yükseköğretim kurumlarına AB Komisyonu tarafından verilen bir belgedir.

DE Etiketi, başvurularında yükseköğretim kurumları başvuru formunu doldurup, DE örneklerini (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları için doldurulmuş onaylı birer örnek), DE tanıtım materyallerini (online ve basili dokümanların tamamından örnekler) ve mezunlarına ücretsiz olarak verebildiğini teyit eden bir belge ile doğrudan AB komisyonuna başvurur. Avrupa çapında 58 üniversite DE Etiketi almaya hak kazanmıştır. Bunlardan iki tanesi Türkiye'dendir; Ege Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi. 


AKTS Etiketi-AKTS Label Nedir ve Nasıl Alınır?

Artık yalnızca bir değişim aracı değil; öğrenim çıktıları aracılığıyla ortaya çıkan öğrenci iş yükünün bir tamimidir. Dereceler için bir biriktirme sistemi ve bir şeffaflık aracıdır. Yükseköğrenimde sürekli kalite için bir temel taşı ve akreditasyon için bir araçtır.

Bilgi Kılavuzu'nun web tabanlı olarak hem yerel dilde hem de İngilizce olarak kurallara tam uygun bir biçimde hazire olması -İngilizce eğitim veren kurumlar için İngilizce olması- yeterlidir. Birinci ve ikinci dereceler için AKTS kullanıyor olmak gerekir. AKTS kredilerinin öğrenci iş yükü üzerinden tanımlanmış ve doğru kullanılıyor olması gerekir. Hala, Öğrenim Çıktıları bir zorunluluk olmamakla birlikte erken başvuru bir avantaj olarak görülmeli ve çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bütün AKTS araçlarının (Öğrenim antlaşması, Tor, vs.) tam ve doğru olarak kullanılıyor olması önemlidir.

AKTS Etiketi başvuruları doğrudan AB Komisyonu'na yapılmaktadır. Üç yıl geçerliliği vardır; ancak AKTS Etiketi uzmanlarının incelemesi sonucunda iptal edilebilir. Avrupa çapında sadece 14 üniversite etiket almış durumdadır ve bunların arasında hiçbir Türk üniversitesi yer almamaktadır.


AKTS Etiketi ve DE Etiketi Almanın Önemi

Her şeyden önce uluslararası taninirlilik açışından önemli bir belgedir. Diğer yandan Etiketin, AB Eğitim Programları III. aşaması için bir ön koşul olarak getirilmesi düşünülmektedir.


AKTS ve DE Etiketi Almak için Yapılması Gerekenler

Kurs Kataloğu-Bilgi Paketi: AKTS Etiketi almak için bütün akademik birimlerin tüm modüllerinde kurs kataloglarını dijital, basili ve web ortamında en az iki Avrupa dilinde hazırlamış olması gerekmektedir. Üniversitenin Bilgi Paketi'nin yine iki Avrupa dilinde web, basili ve dijital ortamda hazırlanmış olması gerekmektedir. Üniversitenin Bilgi Paketi ve akademik birimlerimizin Kurs Kataloğu, kurum hakkında bilgiler, programlar hakkında bilgiler ve öğrenciler için genel bilgilerden oluşur.

AKTS Not Ölçeği ve AKTS Kredileri: AKTS Notları ve öğrenci is yükü bazında AKTS Kredilerinin yerel uygulamalarla entegre edilmesi ve kullanılıyor olması gereklidir.

AKTS Dokümanlarının Kullanılması: AKTS Transkript Belgesi, Öğrenim Anlaşmaları, Akademik Tanıma belgelerinin tam ve doğru olarak kullanılıyor olması gerekir.

Değişim ve Hareketlilik Göstergeleri: Üç giden üç gelen öğrenci için üç farklı program ve üç farklı ülke için hazırlanacak dosyalardır.


Etiket Başvurusu

Etiket başvuruları doğrudan AB Komisyonu'na yapılmaktadır. Her yıl 1 Mart, başvuru için son tarihtir. Başvurular incelenerek kabul edilenleri web sayfasında ilan edilir. Başvuruları olumsuz sonuçlanan birimlerin eksiklikleri raporlanır. 

l diplomaya ek olarak, bu belgenin verildiği birey tarafından basari ile tamamlanmış olan eğitimin seviyesi, bağlamı, içeriği ve kullanım alanları hakkında bilgi vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Değer yargılarından, eşitlik ve tanınma ile ilgili değerlendirmelerden uzak tarafsız bir belge olmalıdır. Zaman, para ve is yükü kaybının önlenmesi için tasarlanan esnek ve hükmedici nitelikte olmayan bir araçtır. Yöresel ihtiyaçlara uyum sağlayabilir nitelikte bir belgedir. DE' nin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir.

DE sekiz bölümden oluşur (1. diplomaya sahip olan kişi ile ilgili bilgiler,2. alınan derece ile ilgili bilgiler, 3. alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler, 4.programin içeriği ile ilgili bilgiler, 5. elde edilen derecenin kullanım alanları, 6. ek bilgi, 7. diploma ekinin onayı, 8. ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi). Her bölümün doldurulması zorunludur. Gereken bilginin sağlanamadığı durumlarda, nedenini bildiren bir açıklama yapılması gerekir.

Diplomada ismi belirtilen öğrencinin mezun olduğu ulusal yükseköğretim kurumu hakkında bir açıklama DE' ne eklenmelidir.


DE Ne Değildir?

DE bir CV olmadığı gibi diploma asli ya da transkript de değildir. DE'nin amacı, alınan derecelerin akademik ve profesyonel dünyada tanınırlığını kolaylaştırmak, şeffaflığını artırmak olmakla birlikte, tanınırlık garanti eden otomatik bir sistem de değildir.


DE Öğrencilere Sağladıkları

Yurtdışında daha okunaklı ve kolaylıkla karşılaştırılabilen bir diplomadır. Eğitim süresi boyunca elde edilen akademik kariyer ve yeterlilik hakkında kapsamlı bir açıklama içerir. Basari ve yeterlilikleri hakkında objektif bir bilgilendirme yapar. Yurt dışında is bulma ya da ileri düzeyde çalışma fırsatlarına daha kolay erişim sağlar. Is bulabilmeyi hızlandırır.


DE Yükseköğretim Kurumlarına Sağladıkları

Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak, şeffaflığını artırır. Tüm Avrupa'da kabul gören ortak bir yapı oluştururken, ulusal/kurumsal özerkliği korur. Yeterlilik konusunda bir başka eğitim sistemi içerisinde anlaşılabilecek açıklayıcı nitelikte bilgiler sağlar. Kurumun yurt dışında kabul edilebilirliğini arttırır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulabilme düzeyini artırır. Diplomanın içeriği ve taşınabilirliği hususunda birçok sıkça karşılaşılan soruya cevap sağlaması açısından zaman kaybını önler.


DE'nin Gerekliliği

Yükseköğretimde şeffaflığı teşvik eder. Hareketlilik, erişim ve hayat boyu eğitime yardımcı olur. Nitelik ve yeterlilik hususunda değer yargılarından uzak, tarafsız bir değerlendirme sağlar.


DE'nde Bulunan Bilgiler

DE içeriği sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla, 1. diplomaya sahip olan kişi ile ilgili bilgiler, 2. alınan derece ile ilgili bilgiler, 3. alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler, 4. program içeriği ile ilgili bilgiler, 5. elde edilen derecenin kullanım alanları, 6. ek bilgiler, 7. onay ve 8. ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgiler kısımlarıdır.


DE Veriliş Şekli

DE, her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir.


DE'nin Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Yükseköğretim Kurumları, DE amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumlara, işverenlere ve ilgili tüm kesimlere duyurmakla yükümlüdür.


DE ile EUROPASS Arasındaki İlişki

AB Komisyonu uluslararası şeffaflık, tanınırlık ve hareketlilik araçlarını bir araya toplamak ve birleştirmek kararı al mistir. Tüm şeffaflık ve tanınırlık araçları EUROPASS belgesi içinde toplanacaktır. Bu belgelerden bazıları, EUROPASS CV (Özgeçmiş), European Language Passport (Avrupa Dil Pasaportu ve Diploma Eki)' dir.


AKTS ve DE LABEL 


AKTS-DE Etiketi' nin Bize Getirecekleri

Bir kalite göstergesi olan etiket, üniversitemize Avrupa bölgesinde şeffaflık, tanınırlık ve prestij sağlayacaktır.


Diploma Eki Etiketi-DE Label Nedir ve Nasıl Alınır?

Diploma Eki Etiketi-DE Etiketi, yaygın olarak kullanılan veya ilgili yükseköğretim kurumu uluslararası yazışma dilinde, mezun olan tüm öğrencilerine ücretsiz ve standart formatta verebilen yükseköğretim kurumlarına AB Komisyonu tarafından verilen bir belgedir.

DE Etiketi, başvurularında yükseköğretim kurumları başvuru formunu doldurup, DE örneklerini (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları için doldurulmuş onaylı birer örnek), DE tanıtım materyallerini (online ve basili dokümanların tamamından örnekler) ve mezunlarına ücretsiz olarak verebildiğini teyit eden bir belge ile doğrudan AB komisyonuna başvurur. Avrupa çapında 58 üniversite DE Etiketi almaya hak kazanmıştır. Bunlardan iki tanesi Türkiye'dendir; Ege Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi. 


AKTS Etiketi-AKTS Label Nedir ve Nasıl Alınır?

Artık yalnızca bir değişim aracı değil; öğrenim çıktıları aracılığıyla ortaya çıkan öğrenci iş yükünün bir tamimidir. Dereceler için bir biriktirme sistemi ve bir şeffaflık aracıdır. Yükseköğrenimde sürekli kalite için bir temel taşı ve akreditasyon için bir araçtır.

Bilgi Kılavuzu'nun web tabanlı olarak hem yerel dilde hem de İngilizce olarak kurallara tam uygun bir biçimde hazire olması -İngilizce eğitim veren kurumlar için İngilizce olması- yeterlidir. Birinci ve ikinci dereceler için AKTS kullanıyor olmak gerekir. AKTS kredilerinin öğrenci iş yükü üzerinden tanımlanmış ve doğru kullanılıyor olması gerekir. Hala, Öğrenim Çıktıları bir zorunluluk olmamakla birlikte erken başvuru bir avantaj olarak görülmeli ve çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bütün AKTS araçlarının (Öğrenim antlaşması, Tor, vs.) tam ve doğru olarak kullanılıyor olması önemlidir.

AKTS Etiketi başvuruları doğrudan AB Komisyonu'na yapılmaktadır. Üç yıl geçerliliği vardır; ancak AKTS Etiketi uzmanlarının incelemesi sonucunda iptal edilebilir. Avrupa çapında sadece 14 üniversite etiket almış durumdadır ve bunların arasında hiçbir Türk üniversitesi yer almamaktadır.


AKTS Etiketi ve DE Etiketi Almanın Önemi

Her şeyden önce uluslararası taninirlilik açışından önemli bir belgedir. Diğer yandan Etiketin, AB Eğitim Programları III. aşaması için bir ön koşul olarak getirilmesi düşünülmektedir.


AKTS ve DE Etiketi Almak için Yapılması Gerekenler

Kurs Kataloğu-Bilgi Paketi: AKTS Etiketi almak için bütün akademik birimlerin tüm modüllerinde kurs kataloglarını dijital, basili ve web ortamında en az iki Avrupa dilinde hazırlamış olması gerekmektedir. Üniversitenin Bilgi Paketi'nin yine iki Avrupa dilinde web, basili ve dijital ortamda hazırlanmış olması gerekmektedir. Üniversitenin Bilgi Paketi ve akademik birimlerimizin Kurs Kataloğu, kurum hakkında bilgiler, programlar hakkında bilgiler ve öğrenciler için genel bilgilerden oluşur.

​AKTS Not Ölçeği ve AKTS Kredileri: AKTS Notları ve öğrenci is yükü bazında AKTS Kredilerinin yerel uygulamalarla entegre edilmesi ve kullanılıyor olması gereklidir.

AKTS Dokümanlarının Kullanılması: AKTS Transkript Belgesi, Öğrenim Anlaşmaları, Akademik Tanıma belgelerinin tam ve doğru olarak kullanılıyor olması gerekir.

Değişim ve Hareketlilik Göstergeleri: Üç giden üç gelen öğrenci için üç farklı program ve üç farklı ülke için hazırlanacak dosyalardır.


Etiket Başvurusu

Etiket başvuruları doğrudan AB Komisyonu'na yapılmaktadır. Her yıl 1 Mart, başvuru için son tarihtir. Başvurular incelenerek kabul edilenleri web sayfasında ilan edilir. Başvuruları olumsuz sonuçlanan birimlerin eksiklikleri raporlanır.


güncelleme: 26.12.2016 11:56