Yönergeler

 1. Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 2. Akademik Değerlendirme ve Kalite Güçlendirme Yönergesi (27/12/2007-10 Senato Kararı)
 3. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi (13/01/2017-01 Senato Kararı)
 4. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 5. Bilgi Merkezinden Yararlanma Usul ve Esasları ile Bu Esaslara Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge (25/03/2016-05 Senato Kararı)
 6. Burs Yönergesi (27/12/2007-10 Senato Kararı)
 7. Danışmanlık Yönergesi
 8. Diploma Yönergesi (18/12/2012-17 Senato Kararı)
 9. Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri ve Mezuniyet (15/05/2013-08 Senato Kararı, 09/01/2014-01 Değişiklik)
 10. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 11. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 12. Diş Hekimliği Fakültesi Sınav Uygulama Esasları Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 13. Diş Hekimliği Fakültesi Stajyer Öğrenci Kıyafet Yönergesi (03/04/2015-04 Senato Kararı)
 14. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulama Yönergesi (22/04/2010-10 Senato Kararı)
 15. Eğitim-Öğretim Ücret Uygulamaları Hakkında Yönerge EK-1 (29/08/2019-12 Senato Kararı)
 16. Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları Yönergesi (24/03/2011-04 Senato Kararı)
 17. Etik İlkeler Yönergesi (04/09/2012-12 Senato Kararı)
 18. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama İlkeleri
 19. Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödülleri Uygulama Yönergesi (24/03/2011-04 Senato Kararı)
 20. Hayat Boyu Öğrenme Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi (04/09/2012-12 Senato Kararı)
 21. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (29.01.2018-02 Senato Kararı)
 22. İAÜ Stratejik Planlama Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (17/06/2016-08 Senato Kararı)
 23. İAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (07/2019 Senato Kararı)
 24. İAÜ Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar Teşvik Yönergesi (26/04/2019 Senato Kararı)
 25. Kısmi Zamanlı veya Asistan Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (24/04/2013-07 Senato Kararı)
 26. Kurumsal İş Birlikleri ve Dış Paydaş Kurulu Yönergesi
 27. Kütüphane Yönergesi
 28. Muafiyet ve İntibak Yönergesi
 29. Not Değerlendirme Sistemi Yönergesi
 30. Öğrenci Konseyi Yönergesi (11/03/2010-07)
 31. Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi (11/03/2010-07 Senato Kararı, 09/01/2014-01 Değişiklik)
 32. Öğrencilerine Eğitim Destek Fonu Yönergesi (14/01/2010-02 Senato Kararı)
 33. Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 34. Öğrenme Destek Birimi (ÖDB) Yönergesi
 35. Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 21/10/2010-19 Senato Kararı, 09/03/2017-03 Değişiklik)
 36. Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi (08/02/2017-02 Senato Kararı)
 37. Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (12/06/2008-08 Senato Kararı, 08/05/2018-06 Değişiklik)
 38. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Yönergesi (22/04/2010-10 Senato Kararı)
 39. Sağlık Bi̇limleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (04/12/2015-13 Senato Kararı)
 40. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (03/04/2015-04 Senato Kararı, 28/08/2017-09 Değişiklik)
 41. Sınav Uygulama Esasları (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 42. Sosyal, Sağlık, Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Kabul ve Değerlendirme Yönergesi (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 43. Uluslararası Kısa Dönem Eğitim Programları Yönergesi (19/12/2014-14 Senato Kararı)
 44. Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi (29/01/2018-02 Senato Kararı)
 45. Yayın Esasları Yönergesi (19/03/2014-05 Senato Kararı)
 46. Yayın Yönergesi
 47. Yaz Okulu Uygulama Esas ve Usülleri (31/07/2015 Senato Kararı)
 48. Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi (12/10/2011-11 Senato Kararı)
 49. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi


güncelleme: 4.5.2021 19:26