Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

Antrenörlük Eğitimi

Rekreasyon

güncelleme: 23.9.2021 16:55

  Dekanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kuruluşu tamamlanmış olan Fakültemizde 2021-2022 akademik yılına hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Fakültemiz bünyesinde bulunan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi programlarıyla Beden Eğitimi ve Spor alanında spor bilimciler, spor uzmanları ve akademisyen yetiştirilmektedir. Devamını Okumak İçin Tıklayınız..

Prof. Dr. Kemal TAMER

DEKAN  
Aciklama
  
  

Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılına 27 Eylül 2021de yüz yüze başlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında alınan karara istinaden Üniversitemiz Senatosunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri yüz yüze ve çevrim içi modeli ile yürütülmesine, 
 2. Akademik birimlerin kurullarınca teklif edilen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan “Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler”in on-line olarak verilmesine,
 3. Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim ile yürütülmesine, salgının seyri de göz önünde bulundurularak, ilgili birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Üniversite Senatosunun onayı ile dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,
 4. Sınıf ve yerleşkemizde seyreltilmeyi azami ölçüde yapmak amacıyla yüz yüze eğitim için haftanın tüm günlerini (Pazar günleri hariç) ve I. Öğretim derslerini saat 22.00 olacak şekilde genişletilmesine,
 5. Üniversite yerleşkemiz girişinden itibaren tüm alanlarında maske, temizlik ve mesafe ilkelerine özenle uyulmasına,
 6. Online verilecek olan YÖK ortak zorunlu ve Üniversite seçimlik derslerinin üniversitemizde denetimli çevrim içi, diğer online ve yüz yüze işlenecek olan derslerin sınavları yüz yüze yapılmasına,
 7. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin, derslerin özelliğine göre, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmesiyle de yapılabileceğine,
 8. Gerek yüz yüze, gerekse de çevrim içi derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devamı koşulunun aranmasına,
 9. Üniversitemiz Yerleşkelerine girişlerde tüm akademik ve idari personelimizden, öğrencilerimizden, velilerimizden ve ziyaretçilerimizden HES kodu kontrolü yapılmasına,
 10. Bu kapsamda COVID-19 aşı yaptırmış olmasına, aşı yaptırmayanların ise girişinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmesine, 
 11. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin istekte bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,
 12. İki ya da daha fazla dersi birleştirerek bütünleşik ders yapılmamasına,
 13. Alınan bu kararların salgının seyrine göre tekrar değerlendirilebileceğine,

karar verilmiştir. 


Duyurular

 • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi