Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bölümlerimiz hakkındaki tüm bilgiler (akademik personel, ders planları, dersler, ders kazanımları, programı başarı ile tamamlayıp mezun olan bir öğrencinin edinmiş olacağı bilgi, beceri, yetkinliklerin listesi ve benzeri) ayrıntıları ile şu anda bu yazıyı okuduğunuz web sayfasının solunda gördüğünüz menüden seçilerek öğrenilebilir. .

güncelleme: 24.1.2023 10:30

  Dekanın Mesajı

2013 Mayıs ayında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF)’ nin mevcut 4 bölümünden, Mimarlık, İç Mimarlık  bölümleri 2013 tarihinin önce İAÜ Mühendislik ve Mimarlık fakültesi bünyesi altında yer almış ve mezun vermiş olup , Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ise 2017 yılından itibaren, mezun vermektedir. Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı ve Tasarım, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerimiz ulusal merkezi sınav sistemi ve SAY puanı ile öğrenci almaktadır.

Üniversitemizin tüm programlarında olduğu gibi fakültemizin lisans programlarının süresi, her biri iki yarıyıldan oluşan 4 yıldır. Bir bölümden lisans diploması almaya hak kazanmak için, o bölümün lisans ders planındaki, her yarıyılı 30 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi) kredi değerine sahip bir ders grubundan oluşan toplam 240 AKTS değerindeki bir ders planını başarı ile tamamlamak gerekir. Bu derslerin bir kısmı zorunlu bölüm derslerinden, bir kısmı bölüm seçmeli, fakülte seçmeli ve üniversite seçmeli derslerden oluşmuştur. Üniversitemizin özel önem verdiği yerinde uygulama, girişimcilik ile sosyal sorumluluk ve meslek etiği dersleri de programlarımızın ayrılmaz parçalarıdır. Bölümlerimiz hakkındaki tüm bilgiler (akademik personel, ders planları, dersler, ders kazanımları, programı başarı ile tamamlayıp mezun olan bir öğrencinin edinmiş olacağı bilgi, beceri, yetkinliklerin listesi ve benzeri) ayrıntıları ile şu anda bu yazıyı okuduğunuz web sayfasının solunda gördüğünüz menüden seçilerek öğrenilebilir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki bölümlerinin eğitim-öğretim ve araştırma alanları sadece temel ve uygulamalı fen bilimleri ile ilgili değil aynı zamanda, sosyal bilimler ve sanatta ilgili konuları kapsar. Bu alanlar insanlık tarihi kadar eskidir ve insanların barındıkları yerlerin ve yaşadıkları ortamların inşa edilmesinde, işlevselliğin ve estetiğin bir arada bulunmasını amaçlar. Bir diğer deyişle mimarlık ve tasarım fakültesi bünyesindeki bölümlerden mezun olarak bu alanlarda mesleklerini icra eden bireylerden işlevsellik beklenir. Konuları insanların hayatlarını sürdürdükleri ortamları tasarlamak olduğuna göre, inşa edilecek ortamın tasarımında, içinde bulunulan yer ve zamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi değerlerinin yansıması da kaçınılmazdır. Bu perspektiften bakıldığında, mimarlık ve tasarım konularının içerdiği çok sayıdaki ve farklı niteliklerdeki parameterle bu çok yönlü disiplinlerin, çağımızın bir gerçeği olan "esnek eğitim" modeli için örnek oluşturabilecek bir disiplinler seti olduğu görülür. Fakültemizin tüm bölümlerinin ortak amacı, topluma yararlı hizmet sunabilmek için öğrencilerini mesleklerini yetkin profesyonelleri olarak mezun etmektir. Bu amaçla, öğrencilerine sanatsal hassasiyeti, yaratıcı gücü ve özgüveni aşılamak, problemlerin çözümünde kullanılması gerekli olan entelektüel yetkinliği güçlendirmek ve mesleklerini icra etmeleri için gerekli olan teknik becerileri kazandırmak bölümlerimizin temel ilkeleri arasında her zaman yerlerini koruyacaklardır.

Prof. Dr. Turhan Nejat Aral​
Dekan 

Duyurular

  • HERITAGE İSTANBUL 2022 - ANTİK CAM ÜRÜNLERİNE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
  • HERITAGE İSTANBUL 2022 - ANTİK CAM ÜRÜNLERİNE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
  • Camın Görsellerle 5000 Yıllık Serüveni Heritage İstanbul 2022 Miras Sohbetlerinde!
  • 2020-2021 Bahar Dönemi Final Sınavları Hakkında Genel Duyuru
  • 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları Hakkında Genel Duyuru
  • 2020-2021 Güz Dönemi Final Sınavları Hakkında Genel Duyuru
  • Ders Danışmanlık Saati ve Sorunlarınızı İletmeniz Hakkında
  • Online Sınavlar ve Deneme Sınavlarına Katılan Öğrencilere +5 Puan Verilmesi Hakkında
  • Take Home Exam (Evde Sınav) Hakkında

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi