Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararına dayalı olarak üniversitemizde kurulmuştur.  Kuruluş süreci, 2016 - 2017 Akademik yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz yönetimine başvuru ile başlamıştır. Başvuru talebi Üniversite senatosunda kabul görüp ve onaylandıktan sonra merkez kuruluşu YÖK tarafından da kabul edilmiş ve 2017 Mayıs ayı itibari ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemiz Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 10.12.2019 17:51

   

Küresel rekabet ortamı içinde yetenek yönetimi, sürdürülebilir rekabet için en önemli kaynağın yüksek yetenekli çalışanlar olduğu, giderek daha fazla kabul edilmektedir.

Yüksek yetenekli insanların sayısı sınırlıdır. Bunları, seçmek, yetiştirmek, yönetmek ve işte tutmak giderek zorlaşmaktadır. Çalışanların yüksek hareketliliği, bu tür çalışanların elde tutulması için daha fazla çaba harcamayı zorunlu kılmaktadır.

Kurumsal performansı belirlemede işgörenlerin yeteneklerinin belirleyici rolü vardır. İşgören yetenekleri, örgütsel performansı bir üretim faktörü olarak doğrudan etkileyebileceği gibi moral ve motivasyonu arttırarak dolaylı yoldan da etkileyebilir.

Üniversiteler, hizmet üreten örgütler içinde, yetenekli işgörenlerin yoğun olarak çalıştığı kurumların en başta gelenlerindendir. Üniversitelerde çalışacak işgörenler genelde, diğer işlerde ve işyerlerinde çalışan işgörenlere göre daha yüksek başarılı bir akademik özgeçmişe sahiptirler ve özel yöntemlerle yapılan sınavlarla belirlenmiş,   akademik başarıları görece daha yüksek olanlar arasından seçilmektedirler.

Yine dinamik bir yapıya sahip olması gereken Yükseköğretim kuruluşları, uygulanan programları ve eğitim-öğretim kalitesini iyileştirme ve geliştirme yönünde çalışmalar gerçekleştirmek zorundadır.

İşte tüm bu gerekçeler, Yetenek Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasının temelini oluşturmaktadır.

Yetenek Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesini;

  •    Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürüterek,
      •   Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar için, gerektiğinde, Üniversite içinden ve dışından akademisyenlerden ve ilgili kamu ve özel kurum/kuruluşlardan konu ile ilgili kişilerden çalışma birimleri oluşturarak,

        Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,

        Yapılan tüm çalışmaları Türkçe ve yabancı dillerde yayınlamak ve tüm paydaşlarla paylaşarak,

        Merkeze ait süreli yayınlar hazırlayarak,

        Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek,

        İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vererek,

        Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği yaparak,

     Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunarak sağlar.

Yetenek Yönetimi, günümüzde özellikle ve öncelikle özel kurumlarda insan kaynakları birimi içinde örgütlenmektedir. Bunu kamu kurumları da izlemiş ve izlemektedir. Yetenek Yönetimi, uygulama birimi olarak bu kurumlarda olmasına karşın, bu konudaki araştırma, geliştirme ve akademik uygulamaların bir üniversite kurumu içinde yer alması, bu alanın gelişimi ve bilimsel ilke ve anlayışlarla yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Bu araştırmaların işyerlerinde yapılması ise, kurumların ana işlevleri açısından pek de olası gözükmemektedir.  

Üniversiteler, yetenekli bireylerin tanılanması, geliştirilmesi, işyerlerine angaje edilmesi ve geliştirilmesi vb. açısından özel bir üstünlüğe ve öneme sahip kurumlardırTürkiye'de henüz herhangi bir yükseköğrenim kurumunda böyle bir merkez kurulmamıştır. Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, yetenek yönetimi araştırmalarının yapılması açısından öncü niteliğinde olacaktır. 

Prof. Dr. R. Cengiz Akçay

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi