Yetenek Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararına dayalı olarak üniversitemizde kurulmuştur.  Kuruluş süreci 2016 - 2017 Akademik yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz yönetimine başvuru ile başlamıştır. Başvuru talebi Üniversitemiz senatosunda kabul görmüş ve onaylanmıştır. Daha sonra YÖK süreci yaşanmış ve YÖK tarafından kabul gördükten sonra 2017 Mayıs ayı itibari ile kuruluşumuş tamamlanmıştır. Merkezimiz Üniversitemiz Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluş Gerekçesi:

Küresel rekabet ortamı içinde yetenek yönetimi, sürdürülebilir rekabet için en önemli kaynağın yüksek yetenekli çalışanlar olduğu, giderek daha fazla kabul edilmektedir

Yüksek yetenekli insanların sayısı sınırlıdır. Bunları, seçmek, yetiştirmek, yönetmek ve işte tutmak giderek zorlaşmaktadır. Çalışanların yüksek hareketliliği, bu tür çalışanların elde tutulması için daha fazla çaba harcamayı zorunlu kılmaktadır.

Kurumsal performansı belirlemede işgörenlerin yeteneklerinin belirleyici rolü vardır. İşgören yetenekleri, örgütsel performansı bir üretim faktörü olarak doğrudan etkileyebileceği gibi moral ve motivasyonu arttırarak dolaylı yoldan da etkileyebilir.

Üniversiteler, hizmet üreten örgütler içinde, yetenekli işgörenlerin yoğun olarak çalıştığı kurumların en başta gelenlerindendir. Üniversitelerde çalışacak işgörenler genelde, diğer işlerde ve işyerlerinde çalışan işgörenlere göre daha yüksek başarılı bir akademik özgeçmişe sahiptirler ve özel yöntemlerle yapılan sınavlarla belirlenmiş,   akademik başarıları görece daha yüksek olanlar arasından seçilmektedirler.

Yine dinamik bir yapıya sahip olması gereken Yükseköğretim kuruluşları, uygulanan programları ve eğitim-öğretim kalitesini iyileştirme ve geliştirme yönünde çalışmalar gerçekleştirmek zorundadır.

İşte tüm bu gerekçeler, Yetenek Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasının temelini oluşturmaktadır.

Kurulacak olan merkez, bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesini;

  • Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürüterek,
  • Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar için, gerektiğinde, Üniversite içinden ve dışından akademisyenlerden ve ilgili kamu ve özel kurum/kuruluşlardan konu ile ilgili kişilerden çalışma birimleri oluşturarak,
  • Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,
  • Yapılan tüm çalışmaları Türkçe ve yabancı dillerde yayınlamak ve tüm paydaşlarla paylaşarak,
  • Merkeze ait süreli yayınlar hazırlayarak,
  • Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek,
  • İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vererek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği yaparak,
  • Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunarak

sağlayacaktır.

Yurt İçi Örnekleri:

Yetenek Yönetimi, günümüzde özellikle ve öncelikle özel kurumlarda insan kaynakları birimi içinde örgütlenmektedir. Bunu kamu kurumları da izlemiş ve izlemektedir. Yetenek Yönetimi, uygulama birimi olarak bu kurumlarda olmasına karşın, bu konudaki araştırma, geliştirme ve akademik uygulamaların bir üniversite kurumu içinde yer alması, bu alanın gelişimi ve bilimsel ilke ve anlayışlarla yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Zaten bu araştırmaların işyerlerinde yapılması, kurumların ana işlevleri açısından da pek olası değildir. Ancak Türkiye'de henüz bir üniversitede böyle bir merkez kurulmamıştır. Bu açıdan kurulması düşünülen bu merkez, Yetenek Yönetimi araştırmalarının yapılması açısından öncü niteliğinde olacaktır. Ayrıca üniversiteler, yetenekli bireylerin tanılanması, geliştirilmesi, işyerlerine angaje edilmesi ve geliştirilmesi vb. açısından özel bir üstünlüğe sahiptir ve önemlidir.

​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 28.2.2018 15:22

 Müdürün Mesajı

​​​​​ ​​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi