Sign In

 Hakkımızda

Afetler, şiddetlerine bağlı olarak, toplumsal yaşamı kesintiye uğratabilmekte, önemli can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu zararları en aza indirgeyebilmek içinse; birey, kurum ve kuruluşların yani toplumun tüm katmanlarının konuya duyarlı olmaları ve afetlere karşı önceden hazırlanmaları gerekmektedir.

Afete hazırlık süreci, bireyin, ailenin, ilgili tüm resmi ve özel kurumların işbirliği yapmalarını ve sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009 yılından beri gerçekleştirdiği çalışmalar ile;

 1. Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile afet yönetimi alanında disiplinler arası araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine etmeyi,
 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde bilgi birikimi yaratmayı,
 3. Oluşturulan bu bilgi birikimini, belirlenen hedef kitlelere en uygun iletişim araçlarını kullanarak yaymayı ve
 4. Edindiği tecrübelerini gerçekleştirileceği diğer çalışmalara aktararak afetlere hazırlıkta toplumsal bir "güç birliği" oluşturmayı hedeflenmektedir.

 • Bu hedefler doğrultusunda AFAM, 2009 yılından beri birçok projeyi hayata geçirmiş ve yeni projeler geliştirmeye de devam etmektedir.

 

Son Depremler


güncelleme: 23.1.2018 12:41

 Müdürün Mesajı

Tarihin çeşitli dönemlerinde büyük afetlerle karşılaşmış olan Türkiye'nin topografik ve jeolojik yapısı ile iklim koşulları ülkemizi afetler bakımından riskli konuma getirmektedir. Özellikle yakın tarihimizde yaşadığımız ve bugünkü kuşağın da hatırladığı afetler, karşı karşıya olunan tehdidin ve bizlere verebileceği zararın boyutlarını açıkca ortaya koymaktadır.

Bu durum, ülkemizde afet konusunun tüm yönleriyle ele alınması ihtiyacını doğurmakta ve proaktif yaklaşımları benimseyip afet yaşandıktan sonra büyük harcama gerektiren iyileştirme çalışmaları yerine afet gerçekleşmeden muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirecek hazırlıkların yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) olarak;

 1. Afetler yaşanmadan önce toplumun tamamının afetlere karşı hazırlanabilmesine,
 2. Uluslararası çalışmaları da takip ederek ülkemizden edindiğimiz deneyimleri benzer riskleri yaşayan diğer uluslarla paylaşabilmeye,
 3. Ulusal ve uluslararası seviyede etkin rol oynayabilecek bilgi birikimine sahip ve çevresinde model olabilecek uygulamaları hayata geçirmeye ve
 4. Örnek teşkil edecek bilimsel araştırma ve projeler geliştirmeye

yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

AFAM çatısı altında gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız çalışmaların gerek ekonomimizi gerekse toplumsal yaşamımızı derinden etkileyen, büyük acılara ve ağır hasarlara neden olan afetlere karşı hazırlıkta önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

 • Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan
 • İstanbul Aydın Üniversitesi 
 • Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
​​​​​ ​​

Duyurular

 • Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji II. Uluslararası Sempozyumu
 • Disaster Awareness Training for IAU International Students

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi