Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM)

Afetler, şiddetlerine bağlı olarak, toplumsal yaşamı kesintiye uğratabilmekte, önemli can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu zararları en aza indirgeyebilmek içinse birey, kurum ve kuruluşların yani toplumun tüm katmanlarının konuya duyarlı olmaları ve afetlere karşı önceden hazırlanmaları gerekmektedir. 

Afete hazırlık süreci, bireyin, ailenin, ilgili tüm resmi ve özel kurumların iş birliği yapmalarını ve sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009 yılından beri gerçekleştirdiği çalışmalar ile;

  1. Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile afet yönetimi alanında disiplinler arası araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine etmeyi,
  2. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde bilgi birikimi yaratmayı,
  3. Oluşturulan bu bilgi birikimini, belirlenen hedef kitlelere en uygun iletişim araçlarını kullanarak yaymayı ve
  4. Edindiği tecrübelerini gerçekleştirileceği diğer çalışmalara aktararak afetlere hazırlıkta toplumsal bir "güç birliği" oluşturmayı hedeflenmektedir.

  • Bu hedefler doğrultusunda AFAM, 2009 yılından beri birçok projeyi hayata geçirmiş ve yeni projeler geliştirmeye de devam etmektedir.


Sosyal Medya Hesaplarımız;
    instagram.png               twitter.png
   İnstagram               Twitter

güncelleme: 12.2.2022 12:11

  Müdürün Mesajı

Tarihin çeşitli dönemlerinde büyük afetlerle karşılaşmış olan Türkiye'nin topografik ve jeolojik yapısı ile iklim koşulları ülkemizi afetler bakımından riskli konuma getirmektedir. Özellikle yakın tarihimizde yaşadığımız ve bugünkü kuşağın da hatırladığı afetler, karşı karşıya olunan tehdidin ve bizlere verebileceği zararın boyutlarını açıkca ortaya koymaktadır.

Bu durum, ülkemizde afet konusunun tüm yönleriyle ele alınması ihtiyacını doğurmakta ve proaktif yaklaşımları benimseyip afet yaşandıktan sonra büyük harcama gerektiren iyileştirme çalışmaları yerine afet gerçekleşmeden muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirecek hazırlıkların yapılmasını gerekli kılmaktadır.  Devamını Oku...

Duyurular

  • Afet Okur Yazarlığı Atölye Çalışması

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi