Uluslararasılaşma Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesinin uluslararasılaşma politikası;

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıklarında uluslararasılaşma faaliyetlerini öğrenci odaklı, iç ve dış paydaşların geri bildirimleriyle şekillendiren, uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliğinde uluslararası proje işbirlikleri yoluyla bir cazibe merkezi olmayı hedefleyen aşağıdaki ilkeler kapsamında uyguladığı bir uluslararasılaşma politikasını benimser.

İLKELER

  1. Uluslararası Akademik İşbirlikleri: Yurtdışındaki üniversitelerle akademik ve değişim programları anlaşmaları yapılarak ve mensubu olduğu uluslararası akademik ağlardan faydalanarak akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, uluslararası konferans ve akademik etkinliklere ev sahipliği yapılması, yurtdışındaki üniversitelerle ortak veya çift diploma programlarının sunulması,
  2. Uluslararası Akademik Hareketlilikler: Yurtdışındaki partner üniversiteler ile tüm hareketlilik programlarında etkin rol alınarak, öğrenci ve öğretim elemanı akademik değişimlerinin, personel hareketliliklerinin, kısa dönem eğitim ve staj programlarının, fiziksel veya sanal ortamda uluslararası ortak bilimsel faaliyetlerinin ve uluslararası yayın ve projelerin arttırılması,
  3. Uluslararası Akademik Ağ ve Etki Alanının Genişletilmesi: Küresel sıralamalarda yüksek dereceler elde edilmesi, uluslararası akademik akreditasyonların ve kurum üyeliklerinin arttırılması ve üniversite öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlerinde uluslararası ağlara daha çok erişiminin sağlanması,
  4. Uluslararası Öğrenci Temini ve Deneyimi: Uluslararası öğrencilerin üniversitemizi seçmesi için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi, uluslararası öğrenciler arasında dengeli bir milliyet karması oluşturularak çeşitlilik ve kapsayıcılığa önem verilmesi, uluslararası öğrencilerin eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hareket edilmesi, memnuniyetlerinin sağlanması, mezuniyet sonrası istihdamlarının desteklenmesi, yerel öğrenciler ile uluslararası öğrencilerin etkileşimlerini arttırıcı ve kültürler arası becerilerini geliştirici uygulamaların sosyal aktiviteler ile desteklenmesi ve çok kültürlü bir kampüs hayatının oluşturulması,
  5. Uluslararası ve Kültürlerarası Yetkinlikler: Sadece yurtdışından gelen öğrencilerin eğitim ve yaşam deneyimlerinin iyileştirilmesi değil, yerel öğrencilerin, öğretim üyelerin, idari personelin ve üniversite ekosisteminde bulunan diğer tüm iç paydaşların kültürlerarası yetkinliklerinin geliştirilmesi ve küresel yetkinliklerinin kazanması için gerekli olan evde-uluslararasılaşma (internationalization-at-home) mekanizmaların kurulması, bu yönde yabancı dil eğitimi ve uluslararasılaşma ile alakalı farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi,
  6. Avrupa değerlerine bağlılık ve Erasmus hareketlilikleri: Avrupa Yüksek Öğretim Bölgesi ve haricindeki ülkeler ile Avrupa değerleri temelinde Avrupa Birliği merkezi projeleri, Erasmus akademik işbirlikleri ve hareketlilikleri ve Jean Monnet gibi araştırma ve eğitim faaliyetlerine önem verilmesi, Avrupa Birliği'nin önceliğinde bulunan temalara yoğunlaşılması,
  7. Sürdürülebilirlik: Uluslararası çalışmaların sürekli ve sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi ve araştırma konuları ve genel uygulama olarak Birleşmiş Milletler'in açıklamış olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine öncelik verilmesi


 

güncelleme: 25.4.2024 12:24