Uluslararasılaşma Politikası

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma erişim ve hizmet boyutlarında uluslararası bir perspektif benimsemesini ve faaliyetleri yürütmesini anlatır.

Uluslararası tanıtım ve öğrenci temini faaliyet ve iş süreçleri ile uluslararası öğrenci ve uluslararası öğretim üyelerine idari destek hizmetlerini kapsar.

Yurtdışındaki üniversitelerle akademik iş birlikleri geliştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, kısa dönem eğitim ve staj programları yürütülmesi, fiziksel veya sanal ortamda uluslararası ortak bilimsel faaliyetleri, yayın ve projeleri kapsar.

Üniversitenin Erasmus+ Programına Ulusal ve AB mevzuatına uygun şekilde katılmasını garanti eder.

Üniversitenin öğrencilerine küresel yetkinlikler kazandırması için eğitim süreçlerinde uluslararası ağlara erişim sağlar ve yurtdışından ortaklık yapılacak üniversitelerin belirlenmesine destek verir.

Üniversitenin öğretim üyelerine bilimsel faaliyetlerinde uluslararası ağlara erişim sağlar ve ortaklar bulma konusunda destek verir.

Üniversitenin idari çalışanlarının profesyonel gelişimlerini, uluslararası ağlara erişimini destekler.

Üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarında Kalite Güvence Süreçlerini, Hedeflerini, UID Kalite El Kitabını, UİD Uluslararası Kalite Güvence Sistemleri ve İş birlikleri Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esaslarını göz önüne alarak geliştirir ve güçlendirir.güncelleme: 13.7.2023 11:28