Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak benimsediğimiz sürdürülebilir yönetim anlayışının önemli bir uygulama alanı toplumsal cinsiyet eşitliğidir.

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve farkındalık yaratmak özgörevleriyle kadın erkek cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerleşik toplumsal rollerin yarattığı ön yargılar sebebiyle kadınların kariyer gelişiminin önünde oluşan engelleri kaldırmaya  yönelik iyileştirici politikalar geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi bağlamında; tüm paydaşlar için eşitlik, kapsayıcılık, insan onuruna ve farklılıklara saygı göstermek, üzerinde uzlaşılan temel değerlerdir.

Çalışanlar, öğrenciler ve İstanbul Aydın Üniversitesine iş başvurusunda bulunan bireyler, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, din veya diğer inançlar, engellilik veya yaş açısından ilgisiz bir şekilde değerlendirilirler. Üniversite, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularında odaklanmış ve sistematik çalışmalar yürütmektedir. Üniversitenin tüm mensupları hoşgörü ikliminin sağlanmasına yardımcı olma sorumluluğuna sahiptir.

Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik ile ilgili hedeflere ulaşmak için özellikle aşağıdaki alanlar odak alanımızdır:


  1. Ayrımcılık
  2. Fırsat Eşitliği
  3. İşe alım ve terfi
  4. Liderlik
  5. Özlük hakları ve çalışma koşulları
  6. Cinsiyet

Kadın öğrencilerimizin sayısı erkek öğrencilerimizin sayısı ile neredeyse aynı oranda gelişirken; 2019 yılı itibariyle personel topluluğumuza bakıldığında %55 gibi bir oranla kadın istihdamının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu göstergeler, kapsayıcılık temeli üzerine inşa edilmiş zengin tarihimizi ve herkesin eğitim ve istihdam hakkına sahip olduğuna olan inancımızı destekleme taahhüdümüzü vurgulamaktadır.

Cinsiyet dağılımındaki denge kapsayıcı politikamızın  temel   bir bileşenidir. Özellikle üniversitemizde yönetici pozisyonlar kadın istihdamını yaygınlaştıran stratejilerin izlenmesine özel bir önem verilmektedir.


güncelleme: 8.11.2021 11:51