Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi eşitlik ve çeşitlilik politikası eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinde cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlar. Paydaşlar arasında çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, insan onuruna ve farklılıklara saygı gösterme üzerinde uzlaşılan temel değerlerdir.

Üniversitemizin cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularındaki taahhüdünü ve politikalarını açıklayan bu beyan aşağıdaki ilkeler çerçevesinde şekillenir:


İLKELER

  1. Eşitlik ve Çeşitlilik Değerlerini Koruma: Akademik ve idari personelde öğrencilerde ve aday personelde cinsiyet, etnik köken, din veya diğer inançlar, engellilik veya yaş gibi unsurları tüm süreçlerde göz önünde bulundurulması, tüm paydaşların hoşgörü ikliminin sağlanmasına katkıda bulunmasının sağlanması,
  2. Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilikle İlgili Hedeflere Ulaşma: Ayrımcılık, fırsat eşitliği, işe alım ve terfi, liderlik, özlük hakları ve çalışma koşulları, cinsiyet gibi başlıklarla ilgili performans göstergelerinin oluşturulması ve izlenmesi,
  3. Kadın İstihdamının Önceliklendirilmesi: Üniversitede kadın yöneticiler, kadın öğrenciler ile kadın akademik ve idari personelin sayısını artırmak için çaba gösterilmesi, kadın istihdamının artırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi,
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Farkındalık Oluşturma: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramları ve iş yaşamına etkileri hususlarında farkındalık oluşturulması,

güncelleme: 25.4.2024 13:03