Sürdürülebilirlik Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi, sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla BM kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitim ve araştırmada nitelik esaslı faaliyetleri hayata geçirmeyi benimser. Küresel amaçlar kapsamında ortak hareket etmenin bilinci ile tüm süreçlerimiz, değer yaratma ekseninde yönetilir.

Üniversitemizin Sürdürülebilirlik Politikası, içinde yaşadığı çevreye ve tüm canlılara duyulan saygı ile geleceğimizi düşünerek "geleceği geride bırakma" sloganıyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde şekillenir:


İLKELER

  1. Sürdürülebilirlik Kültürünü Yaygınlaştırma: Öğrenciler için Eğitim-Öğretimde sürdürülebilirlik kapsamında yeni programlara yer vermek, akademik ve idari personel için periyodik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
  2. Sürdürülebilirlik Alanında Araştırma ve Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma: Sanayi ve üniversite iş birliğini sağlamak, Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilirlik projelerinin farkındalığını artırmak,
  3. Doğayla Bağ Kurabilen Bireyler Yetiştiren Üniversite Olma: Öğrenciler ile küresel yurttaşlık ve çevre bilincini geliştirici etkinlikler yapmak, doğa okuryazarlığı sağlamak,
  4. Paydaşları Temel Sürdürülebilirlik Hedeflerinde Buluşturan Üniversite Olma: Tüm paydaşları, ortak Sürdürülebilirlik hedeflerinde buluşturacak işbirlikleri oluşturmak
  5. Enerji, Su Ve Atık Yönetimine İlişkin Uygulamaları Hayata Geçirme: Yağmur hasadı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının sayısının artırılması ve atık yönetimi gibi ıklım değişikliğine karşı kurumsal karbon ayak izini azaltacak çalışmalar yapmak

güncelleme: 25.4.2024 12:43