Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi rüşvet ve yolsuzluğun her türüne karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır. Bu politika tüm çalışanlar iş ortakları ve paydaşlar için etik ve yasal bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır.İstanbul Aydın Üniversitesi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede kararlıdır ve bu politikayı sürekli olarak gözden geçirerek ve güncelleyerek sürdürülebilir bir etik kültür oluşturmayı taahhüt eder. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız "Dürüstlük ve Şeffaflık İlkemizdir" sloganıyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde şekillenir:


İLKELER

  1. Rüşvet ve Yolsuzluğa Karşı Sıfır Tolerans : Her türlü rüşvet ve yolsuzluk girişimini reddetmek ve bu tür davranışlara karşı disiplin soruşturması ve yasal işlem başlatmak,
  2. Yasalara ve Etik Kurallara Uygunluk: Tüm faaliyetleri, ilgili yasalara ve etik kurallara uygun şekilde yürütmek,
  3. Hesap Verebilirlik : Tüm iç ve dış paydaşlarımıza karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,
  4. Farkındalık oluşturma: Tüm akademik ve idari personelde rüşvet ve yolsuzluk konusunda farkındalık oluşturmak
  5. Bildirim mekanizması ve inceleme : Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili geri bildirim mekanizması oluşturmak ve tüm şüpheli faaliyetleri titizlikle inceleyerek yaptırım uygulamak

 

güncelleme: 25.4.2024 12:48