Yönerge ve Yönetmelikler

​​​Yönetmelikler​​​

 1. İAÜ Uzaktan-Karma Eğitim Uygulama Esasları
 2. Eğitim Öğretim Ücret Uygulamaları Hakkında Yönerge
 3. 04 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazete Ana Yönetmeliği
 4. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 5. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 6. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 7. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
 8. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski)
 9. Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 10. Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
 11. Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 12. İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliği
 13. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
 14. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 
 15. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 
 16. MYO ve Açıköğr. Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hk. Yönetmelik 
 17. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 18. İAÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 19. Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
 20. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 21. Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 22. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYDIN TÖMER) Yönetmeliği 
 23. Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 24. Uzaktan Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 25. Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 26. Yatay Geçiş Yönetmeliği 
 27. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 
 28. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

​​​Yönergeler

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Yönergesi
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Uygulama, Görüşme ve Gözlem Dersleri Yönergesi Tarih ve 2020-01 Sayılı Sanato Kararı)
 3. İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi (14.01.2020 Tarih 2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 4. Seçmeli Derslerin Uygulama Usul ve Esasları (14.01.2020 Tarih ve 2020-01Sayılı Senato Kararı)
 5. Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 6. Akademik Değerlendirme ve Kalite Güçlendirme Yönergesi
 7. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi (13/01/2017-01 Senato Kararı)
 8. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 9. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 10. Bilgi Merkezinden Yararlanma Usul ve Esasları ile Bu Esaslara Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge (25/03/2016-05 Senato Kararı)
 11. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 12. Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar Teşvik Yönergesi
 13. Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
 14. Danışmanlık Yönergesi
 15. Dış Paydaş Kurulları Yönergesi 
 16. Diploma Yönergesi (18/12/2012-17 Senato Kararı)
 17. Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri ve Mezuniyet (15/05/2013-08 Senato Kararı, 09/01/2014-01 Değişiklik)
 18. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 19. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 20. Diş Hekimliği Fakültesi Sınav Uygulama Esasları Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 21. Diş Hekimliği Fakültesi Stajer Öğrenci Kılık Kıyafet Yönergesi
 22. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulama Yönergesi (22/04/2010-10 Senato Kararı)
 23. Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları Yönergesi
 24. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama İlkeleri
 25. Etik İlkeler Yönergesi (04/09/2012-12 Senato Kararı)
 26. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi
 27. Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödülleri Uygulama Yönergesi
 28. Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi
 29. İAÜ Stratejik Planlama Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (17/06/2016-08 Senato Kararı)
 30. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (29.01.2018-02 Senato Kararı)
 31. Kısmi Zamanlı veya Asistan Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (24/04/2013-07 Senato Kararı)
 32. Kütüphane Yönergesi (24/02/2012-05 Senato Kararı, 15/01/2016-02 Değişiklik)
 33. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yatay Geçiş Yönergesi (14.01.2020-2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 34. Muafiyet ve İntibak Yönergesi
 35. Not Değerlendirme Sistemi Yönergesi
 36. Öğrenci Konseyi Yönergesi
 37. Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi
 38. Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 39. Öğrencilerine Eğitim Destek Fonu Yönergesi (14/01/2010-02 Senato Kararı)
 40. Öğrenme Destek Birimi (ÖDB) Yönergesi
 41. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi (14.01.2020 Tarih ve 2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 42. Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 21/10/2010-19 Senato Kararı, 09/03/2017-03 Değişiklik)
 43. Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
 44. Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (12/06/2008-08 Senato Kararı, 08/05/2018-06 Değişiklik)
 45. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Yönergesi
 46. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yönergesi
 47. Sağlık Bi̇limleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (04/12/2015-13 Senato Kararı)
 48. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (03/04/2015-04 Senato Kararı, 28/08/2017-09 Değişiklik)
 49. Sınav Uygulama Esasları (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 50. Sosyal, Sağlık, Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Kabul ve Değerlendirme Yönergesi (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 51. Uluslararası Kısa Dönem Eğitim Programları Yönergesi (19/12/2014-14 Senato Kararı)
 52. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 
 53. Yayın Esasları Yönergesi(14.01.2020 Tarih 2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 54. Yayın Yönergesi
 55. Yaz Okulu Uygulama Esas ve Usülleri (31/07/2015 Senato Kararı)
 56. Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi (12/10/2011-11 Senato Kararı)
 57. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

güncelleme: 23.11.2020 10:56