Yönerge ve Yönetmelikler

​​​Yönetmelikler​​​

 1. Eğitim Öğretim Ücret Uygulamaları Hakkında Yönerge
 2. 04 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazete Ana Yönetmeliği
 3. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 4. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 5. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 6. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
 7. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski)
 8. Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 9. Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
 10. Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 11. İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliği
 12. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
 13. Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
 14. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 
 15. MYO ve Açıköğr. Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hk. Yönetmelik 
 16. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 17. Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 18. Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
 19. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 20. Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
 21. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYDIN TÖMER) Yönetmeliği 
 22. Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 23. Uzaktan Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 24. Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 25. Yatay Geçiş Yönetmeliği 
 26. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 
 27. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

​​​Yönergeler

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Yönergesi
 2. Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 3. Akademik Değerlendirme ve Kalite Güçlendirme Yönergesi
 4. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi (13/01/2017-01 Senato Kararı)
 5. Arşiv Hizmetleri Yönergesi (13/11/2013-20 Senato Kararı)
 6. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 7. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 8. Bilgi Merkezinden Yararlanma Usul ve Esasları ile Bu Esaslara Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge (25/03/2016-05 Senato Kararı)
 9. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 10. Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar Teşvik Yönergesi
 11. Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
 12. Danışmanlık Yönergesi
 13. Dış Paydaş Kurulları Yönergesi 
 14. Diploma Yönergesi (18/12/2012-17 Senato Kararı)
 15. Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri ve Mezuniyet (15/05/2013-08 Senato Kararı, 09/01/2014-01 Değişiklik)
 16. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 17. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 18. Diş Hekimliği Fakültesi Sınav Uygulama Esasları Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 19. Diş Hekimliği Fakültesi Stajer Öğrenci Kılık Kıyafet Yönergesi
 20. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulama Yönergesi (22/04/2010-10 Senato Kararı)
 21. Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları Yönergesi
 22. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama İlkeleri
 23. Etik İlkeler Yönergesi (04/09/2012-12 Senato Kararı)
 24. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi
 25. Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödülleri Uygulama Yönergesi
 26. Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi
 27. İAÜ Stratejik Planlama Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (17/06/2016-08 Senato Kararı)
 28. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (29.01.2018-02 Senato Kararı)
 29. Kısmi Zamanlı veya Asistan Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (24/04/2013-07 Senato Kararı)
 30. Kütüphane Yönergesi (24/02/2012-05 Senato Kararı, 15/01/2016-02 Değişiklik)
 31. Muafiyet ve İntibak Yönergesi
 32. Not Değerlendirme Sistemi Yönergesi
 33. Öğrenci Konseyi Yönergesi
 34. Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi
 35. Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 36. Öğrencilerine Eğitim Destek Fonu Yönergesi (14/01/2010-02 Senato Kararı)
 37. Öğrenme Destek Birimi (ÖDB) Yönergesi
 38. Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 21/10/2010-19 Senato Kararı, 09/03/2017-03 Değişiklik)
 39. Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi (08/02/2017-02 Senato Kararı)
 40. Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (12/06/2008-08 Senato Kararı, 08/05/2018-06 Değişiklik)
 41. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Yönergesi
 42. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yönergesi
 43. Sağlık Bi̇limleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (04/12/2015-13 Senato Kararı)
 44. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (03/04/2015-04 Senato Kararı, 28/08/2017-09 Değişiklik)
 45. Sınav Uygulama Esasları (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 46. Sosyal, Sağlık, Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Kabul ve Değerlendirme Yönergesi (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 47. Uluslararası Kısa Dönem Eğitim Programları Yönergesi (19/12/2014-14 Senato Kararı)
 48. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 
 49. Yayın Esasları Yönergesi (19/03/2014-05 Senato Kararı)
 50. Yayın Yönergesi
 51. Yaz Okulu Uygulama Esas ve Usülleri (31/07/2015 Senato Kararı)
 52. Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi (12/10/2011-11 Senato Kararı)
 53. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

güncelleme: 17.12.2019 14:39