Yönerge ve Yönetmelikler

​​​Yönetmelikler​​​

 1. İAÜ Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 2. İAÜ Uzaktan Eğitim Politikası
 3. Uzaktan-Karma Eğitimde Kalite Güvencesi Uygulama Esasları
 4. İstanbul Aydın Üniversitesi TARMER Yönetmeliği
 5. Eğitim Öğretim Ücret Uygulamaları Hakkında Yönerge
 6. 04 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazete Ana Yönetmeliği
 7. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 8. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 9. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 10. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
 11. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2019
 12. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski)
 13. Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 14. Engelsiz Yaşam Yönetmeliği
 15. Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 16. İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliği
 17. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
 18. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 19. Lisansüstü Programlarda Zorunlu Yayın Şartları Yönergesi
 20. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 
 21. MYO ve Açıköğr. Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hk. Yönetmelik 
 22. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 23. İAÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 24. Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
 25. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 26. İAÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 27. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYDIN TÖMER) Yönetmeliği 
 28. Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 29. Uzaktan Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
 30. Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 31. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

​​​Yönergeler

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Yönergesi
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Uygulama, Görüşme ve Gözlem Dersleri Yönergesi Tarih ve 2020-01 Sayılı Sanato Kararı)
 3. İletişim Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
 4. İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi (14.01.2020 Tarih 2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 5. Seçmeli Derslerin Uygulama Usul ve Esasları (14.01.2020 Tarih ve 2020-01Sayılı Senato Kararı)
 6. Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 7. Akademik Değerlendirme ve Kalite Güçlendirme Yönergesi
 8. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi
 9. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 10. Azami Öğrenim Süreleri Yönergesi (10/12/2018-16 Senato Kararı)
 11. Bilgi Merkezinden Yararlanma Usul ve Esasları ile Bu Esaslara Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge (25/03/2016-05 Senato Kararı)
 12. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 13. Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar ve Etkinlikler Teşvik Yönergesi
 14. Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi
 15. Danışmanlık Yönergesi
 16. Dış Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi
 17. Dış Paydaş Kurulları Yönergesi 
 18. Diploma Yönergesi (18/12/2012-17 Senato Kararı)
 19. Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri ve Mezuniyet (15/05/2013-08 Senato Kararı, 09/01/2014-01 Değişiklik)
 20. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 21. Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 22. Diş Hekimliği Fakültesi Sınav Uygulama Esasları Yönergesi (09/06/2015-06 Senato Kararı)
 23. Diş Hekimliği Fakültesi Stajer Öğrenci Kılık Kıyafet Yönergesi
 24. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 25. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulama Yönergesi (22/04/2010-10 Senato Kararı)
 26. Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 27. Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 1. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama İlkeleri
 2. Etik İlkeler Yönergesi (04/09/2012-12 Senato Kararı)
 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi
 4. Güvenlik Yönergesi
 5. Halit Aydın Bilim ve Sanat Ödülleri Uygulama Yönergesi
 6. Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi
 7. İAÜ Stratejik Planlama Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları (17/06/2016-08 Senato Kararı)
 8. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (29.01.2018-02 Senato Kararı)
 9. Kısmi Zamanlı veya Asistan Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (24/04/2013-07 Senato Kararı)
 10. Kütüphane Yönergesi (24/02/2012-05 Senato Kararı, 15/01/2016-02 Değişiklik)
 11. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yatay Geçiş Yönergesi (14.01.2020-2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 12. Muafiyet ve İntibak Yönergesi
 13. Not Değerlendirme Sistemi Yönergesi
 14. Öğrenci Konseyi Yönergesi
 15. Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi
 16. Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi (18/02/2019-04 Senato Kararı)
 17. Öğrencilerine Eğitim Destek Fonu Yönergesi (14/01/2010-02 Senato Kararı)
 18. Öğrenme Destek Birimi (ÖDB) Yönergesi
 19. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi (14.01.2020 Tarih ve 2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 20. Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 21/10/2010-19 Senato Kararı, 09/03/2017-03 Değişiklik)
 21. Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
 22. Özel Yetenek Sınavı Yönergesi (12/06/2008-08 Senato Kararı, 08/05/2018-06 Değişiklik)
 23. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Yönergesi
 24. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yönergesi
 25. Sağlık Bi̇limleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (04/12/2015-13 Senato Kararı)
 26. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi (03/04/2015-04 Senato Kararı, 28/08/2017-09 Değişiklik)
 27. Sınav Uygulama Esasları (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 28. Sosyal, Sağlık, Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Başvuru Kabul ve Değerlendirme Yönergesi (09/03/2017-03 Senato Kararı)
 29. Teknoloji Takımları Yönergesi
 30. Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Yönergesi
 31. Tıp Fakültesi Klinik (Staj) Yönergesi
 32. Uluslararası Kısa Dönem Eğitim Programları Yönergesi (19/12/2014-14 Senato Kararı)
 33. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 
 34. Yayın Esasları Yönergesi(14.01.2020 Tarih 2020-01 Sayılı Senato Kararı)
 35. Yayın Yönergesi
 36. Yaz Okulu Uygulama Esas ve Usülleri (31/07/2015 Senato Kararı)
 37. Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi (12/10/2011-11 Senato Kararı)

güncelleme: 27.4.2022 11:53