Bilgi Güvenliği Politikası


Eğitim- öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi varlıklarını ve bu varlıkları korumak amacıyla kullanılan bilgi güvenliği ve iş süreçlerini kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2022 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektör el düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.


güncelleme: 29.2.2024 10:25