Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi


Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Orta Doğu ve Kafkas ülkeleri ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alanlarda bilimsel araştırmalar yaparak bu ülkelerle Türkiye arasındaki işbirliği, iletişim ve bilimsel dayanışmayı geliştirmek amacıyla 15. 01. 2014 tarihinde kurulmuştur.

güncelleme: 8.10.2021 19:54

  Müdürün Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi, aynı kökten gelen Türkiye ve Azerbaycan arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına güç katmak amacıyla kurulan bir araştırma merkezidir. Merkez, Türk Dünyası içinde oluşturulan güç yapılanmasına önemli katkılar yapmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan arasında sosyal, siyasal, ekonomik, sosyolojik, edebi, sanatsal ve sportif etkinlikler aracılığı ile ortak paydaların güçlü hale getirilmesi, halkların dayanışmasına artı değerler katmaktadır. Türk Dünyasının ilgi kaynağı olan Atatürk'ün ve Azerbaycan halkının Milli lideri Haydar Aliyev'in manevi miraslarının her iki ülkenin gençleri tarafından öğrenilmesi, ülke geleceklerinin garanti altına alınmasının temel anahtarı olacaktır. İki ülkenin sosyal ve iktisadi kudretinin artırılmasına katkı sağlayacak projelerin desteklenip hayata geçirilmesi, milli manevi değerlerin korunması ulusal ve uluslararası alanda geniş çapta faaliyetlerin yapılması ülkelerin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Merkezimiz üniversitemiz içinde ve üniversitemiz dışında her türlü sorulara, önerilere, tartışmalara, yorumlara ve iş birliğine açıktır.

 

Saygı ve sevgilerle.

 

Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU

Ortadoğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORKAM) Müdürü


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi