Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Logo.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SSTUAM) amacı, savunma teknolojileri konularında araştırmalar yapmak, analizler icra etmek, modelleme, tasarım, simülasyon ve imalat çalışmaları yürütmek, savunma teknolojilerini izlemek ve değerlendirmek, savunma teknolojilerine ilişkin teknoloji öngörülerinde bulunmak, temel ve teknolojik alt yapı teknolojilerini geliştirmek, ihtiyaç duyulan sistem ve alt sistemlere ilişkin mühendislik uygulamaları yapmak sureti ile savunma teknolojileri ve sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde yapılan proje odaklı çalışmalarda mezun olacak öğrencilerimizin alt yapılarına da katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.


The purpose of the Defense Industry Technologies Application and Research Center (SSTUAM), established within  Istanbul Aydın University, is to conduct research on defense technologies, to perform analysis, to carry out modeling, design, simulation and manufacturing studies, to monitor and evaluate defense technologies, to make technology predictions regarding defense technologies, to develop basic and technological infrastructure technologies and to make engineering applications for needed systems and subsystems. The Center contribute to the development of defense technologies and industry with these purposes. Also, we purpose to contribute to the infrastructure of our students who will graduate in the project-oriented studies carried out within our center.


Instagram : https://www.instagram.com/iau.sstuam/

Twitter       : https://twitter.com/sstuam

Youtube     : https://www.youtube.com/channel/UCJ6WzGyNvkjRhmqS07xHFMw

Linkedin    : https://www.linkedin.com/in/iau-sstuam-944651203/

E-mail         : [email protected]

SSTUAM Müdürü : Dr. Öğr. Üyesi Dilşad AKGÜMÜŞ GÖK (İAÜ Makine Müh. Bölümü, [email protected])

 

güncelleme: 23.2.2022 14:19

  Müdürün Mesajı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de savunma sanayinin önemi her geçen gün artmaktadır. Savunma sanayi; genel sanayinden ayrılmayan, ulusal savunma alanında gerekli olan araç, teçhizat ve silah, mühimmatın, üretim ve bakımını yapabilen ve imalat teknolojileri ile bağlantısı olan bir sanayi sektörüdür. Savunma sanayi sadece ticari faktör olarak değil; aynı zamanda güvenilirlik, stratejik, gizlilik, dışa az bağımlılık ve teknolojik yeterlilik gibi birçok konu göz önünde bulundurup değerlendirilen bir sanayi organizasyonudur. Savunma sanayi en ileri teknoloji sistemlerinin kullanıldığı ve sürekli yeni teknolojilere gereksinim duyan önemli bir alandır. Bu alanda geliştirilen teknolojilerin daha sonraları sivil amaçlarla da kullanıldığı, dolayısıyla ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğu bir gerçektir. Bu nedenle, Türkiye açısından yapılması kaçınılmaz olan savunma harcamaları devam ederken amacımız; ülkemizin ulusal teknoloji yeteneğini yükseltmeye çalışmak, ekonomik ve sosyal kazanımlar elde edebilmek için savunma sanayi alanında ülkemizi ürün ve teknoloji üreticisi konumuna getirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad AKGÜMÜŞ GÖK

SSTUAM Müdürü


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi