Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İAÜ bünyesinde kurulan SSTUAM'ın amacı, savunma teknolojileri konularında araştırmalar yapmak, analizler icra etmek, modelleme, tasarım, simülasyon ve imalat çalışmalarını yürütmek, savunma teknolojilerini izlemek ve değerlendirmek,savunma teknolojilerine ilişkin teknoloji öngörülerinde bulunmak, temel ve teknolojik alt yapı teknolojilerini geliştirmek, ihtiyaç duyulan sistem ve/veya alt sistemlere ilişkin sistem mühendisliği uygulamaları yapmak sureti ile savunma teknolojileri ve sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktır.​

güncelleme: 11.1.2017 15:29

  Müdürün Mesajı

Savunma, en ileri teknolojilerin kullanıldığı, sürekli yeni teknolojilere gereksinim duyan, teknolojinin çok önemli olduğu bir alandır. Bu alanda geliştirilen teknolojilerin daha sonraları sivil amaçlarla da kullanıldığı, dolayısıyla ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğu bir gerçektir. Bu nedenle, Türkiye açısından yapılması kaçınılmaz olan savunma harcamaları devam ederken amacımız; ülkemizin teknoloji yeteneğini yükseltmeye çalışmak, ekonomik ve sosyal kazanımlar elde edebilmek için savunma sanayii alanında ülkemizi ürün ve teknoloji üreticisi konumuna getirmektir. Yapılacak çalışmalarla mezun olacak öğrencilerimizin alt yapılarına da katkı sağlamayı amaçlamaktayız.​​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi