Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Logo.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SSTUAM) amacı, savunma teknolojileri konularında araştırmalar yapmak, analizler icra etmek, modelleme, tasarım, simülasyon ve imalat çalışmalarını yürütmek, savunma teknolojilerini izlemek ve değerlendirmek, savunma teknolojilerine ilişkin teknoloji öngörülerinde bulunmak, temel ve teknolojik alt yapı teknolojilerini geliştirmek, ihtiyaç duyulan sistem ve alt sistemlere ilişkin mühendislik uygulamaları yapmak sureti ile savunma teknolojileri ve sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde yapılan proje odaklı çalışmalarda mezun olacak öğrencilerimizin alt yapılarına da katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Instagram : https://www.instagram.com/iau.sstuam/

Twitter       : https://twitter.com/sstuam

Youtube     : https://www.youtube.com/channel/UCJ6WzGyNvkjRhmqS07xHFMw

Linkedin    : https://www.linkedin.com/in/iau-sstuam-944651203/

E-mail         : [email protected]

SSTUAM Müdürü : Dr. Öğr. Üyesi Dilşad AKGÜMÜŞ GÖK (İAÜ Makine Müh. Bölümü, [email protected])


güncelleme: 14.1.2021 17:07

  Müdürün Mesajı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de savunma sanayinin önemi her geçen gün artmaktadır. Savunma sanayi; genel sanayinden ayrılmayan, ulusal savunma alanında gerekli olan araç, teçhizat ve silah, mühimmatın, üretim ve bakımını yapabilen ve imalat teknolojileri ile bağlantısı olan bir sanayi sektörüdür. Savunma sanayi sadece ticari faktör olarak değil; aynı zamanda güvenilirlik, stratejik, gizlilik, dışa az bağımlılık ve teknolojik yeterlilik gibi birçok konu göz önünde bulundurup değerlendirilen bir sanayi organizasyonudur. Savunma sanayi en ileri teknoloji sistemlerinin kullanıldığı ve sürekli yeni teknolojilere gereksinim duyan önemli bir alandır. Bu alanda geliştirilen teknolojilerin daha sonraları sivil amaçlarla da kullanıldığı, dolayısıyla ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğu bir gerçektir. Bu nedenle, Türkiye açısından yapılması kaçınılmaz olan savunma harcamaları devam ederken amacımız; ülkemizin ulusal teknoloji yeteneğini yükseltmeye çalışmak, ekonomik ve sosyal kazanımlar elde edebilmek için savunma sanayi alanında ülkemizi ürün ve teknoloji üreticisi konumuna getirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Dilşad AKGÜMÜŞ GÖK

SSTUAM Müdürü


Duyurular

  • Simülasyon ve Modellemenin Savunma Sanayiinde Önemi Online Semineri
  • Eklemeli İmalatın Savunma Sanayisindeki Yeri Online Semineri

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi