Bağış ve Yardım Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi ilgili mevzuatla uyumlu olarak tüm canlılara ve yasalara saygıyı ön planda tutan ve etik kurallar içinde hareket ederek, kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal sorumluluk projeleri yürüten kurum ve kuruluşlara, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeyi, bağış ve yardım yapmayı benimser. Üniversite bağış ve yardım süreçlerinde "sorumluluk" ve "hesap verebilirlik" ilkeleri gereği "şeffaflık" yaklaşımını ve aşağıdaki ilkeleri esas alır:


İLKELER

  1. Şeffaf Olma, Hesap Verebilme: Bağış ve yardım süreçlerinde şeffaflığı en üst düzeyde koruyarak toplanan kaynakların kullanıma ilişkin kamuoyunu bilgilendirme, yardımların etkisini izleyerek bağışçılara düzenli geri bildirim sunma,
  2. Etik Değerleri Koruma: Bağışların kurumsal misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmasını ve çıkar çatışmalarından kaçınılmasını sağlama,
  3. Bağış ve Yardımları Etkin Yönetebilme: Bağış yapılan kaynakların etkin yönetimini sağlayarak adil ve dengeli bir bağış süreci yönetme,
  4. İşbirliği Oluşturma: Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bağış ve yardımların etki alanını artırma,

güncelleme: 25.4.2024 12:53