Bağış ve Yardım Politikası

Yapılacak Maddi Bağış, Yardım ve Burslar Hakkında;

·İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Kurumu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla ve ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği dairesinde kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde hareket ederek, kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

· Üniversite'nin eğitim ve öğretim kapsamında sağladığı burslar ve bu kapsamdaki haklar ilgili mevzuat hükümleri dairesinde temin ve tesis edilir.

· Üniversite'nin bağış, yardım ve burslarına ilişkin politikası Mütevelli Heyeti'nin onayına sunulur ve yürürlüğü Mütevelli Heyeti'nin yetki ve sorumluluğu dâhilindedir.

· Söz konusu politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve verilen bursların yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Üniversite yönetimi gerekli çalışmaları yaparak, periyodik olarak Mütevelli Heyetini bilgilendirir. Nihai karar Mütevelli Heyetine tabidir.
· Üniversite, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir. Mütevelli Heyeti’nce belirlenecek belirli bir tutarın üzerinde olan her türlü bağış ve yardım veya burs Mütevelli Heyeti Başkanı’nın imzası ile gerçekleştirilebilir.Alınacak Maddi Bağış ve Yardımlar;
·         Üniversite’ye bağış yapan kişiler, bağışları Üniversite bünyesine ulaştığında e-posta, mektup veya telefonla aranarak bilgilendirilir.
·         Bağışçı isimleri, “saydamlık” ilkesi gereğince -bağışçılar tarafından aksi talep edilmediği sürece- çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyuna durulur.
·         İstanbul Aydın Üniversitesi, bağışçılarıyla ilgili bilgileri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
·         Adli makamlarca Üniversite’den bağışçılarıyla ilgili resmi olarak talep edilen bilgiler, kanunlar çerçevesinde bildirilir.
·         Üniversite, “sorumluluk” ve “hesap verebilirlik” ilkeleri gereği yapılan bağış ve yardımların nasıl değerlendirildiği hakkında bağışçılarını bilgilendirerek, soruları yanıtlanır.
 
Kitap Bağışları;
İstanbul Aydın Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne herkes yeni ya da kullanılmış kitap, dergi, görsel işitsel kaynak vb. gibi materyalleri bağışlayabilir.

Bağış Koşulları;
Bir kaynağın koleksiyona kabul edilmesi aşağıda belirtilmiş koşullara uygun olmasına bağlıdır:
Kütüphane’ye yapılacak bağışların varsa bir listesi teslim alınmadan önce Kütüphane kataloğu ile karşılaştırılmak üzere istenir. Aksi takdirde (büyüklüğüne göre, birkaç kolilik bir bağış ise direkt olarak alınır) bağışlar yerinde görülür ve incelenir. Kondisyonları açısından ve konusal olarak kütüphane koleksiyonuna uygun bulunursa bağış kabul edilir.
Kabul edilen büyük bağışlarda karşılıklı Materyal bağış sözleşmesi imzalanır ve sözleşmeler saklanır.
Kütüphane her türlü bağışta seçici olmak durumundadır ve bağış teslim alındığında Kütüphane koleksiyonla ilgili en uygun kararı verme hakkına sahiptir. Koleksiyona dahil edilmeyecek bağışlar için öncelikle başka kütüphanelere ya da kurumlara gönderilme yoluna başvurulmaktadır.
Alınan bağışların temiz, yazılı-çizili olmayan ve iyi korunmuş/tamir edilmiş, kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki eğitim/araştırma çalışmalarıyla ilgili ve lisans, telif hakları ve diğer koşullar açısından uygun olması gerekir.
Bağışların lisans, telif hakları ve diğer koşullar açısından uygun olması gerekir.
Birçok süreli yayına elektronik erişim olması nedeniyle, Kütüphane basılı süreli yayınların bağışlarında daha seçicidir. Genellikle 5 yıldan kısa bir süreyi içeren veya devamı olmayan süreli yayınlar tercih edilmez ya da Kütüphane’nin mevcut abonelikleri arasındaki eksiklerin tamamlanması veya hasarlı olanların değiştirilmesi yoluna gidilerek bağışlar değerlendirilir.
Bağış yapacak olan kişilerden bağış yapılacak materyalin değerine uygun olarak sağlık raporu istenebilir.
 

güncelleme: 8.11.2021 11:49