İnsan Kaynakları Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası, üniversitemizin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız aşağıdaki prensipleri benimsemektedir;

"Üniversitemizin değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü üniversitemize kazandırmak, bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmak için en çok tercih edilen üniversite olmaktır.

Üniversitemizin yenilikçi, deneyimli ve bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte insan gücünü yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hale gelen dinamikleri sahiplenmesi esastır. Bu amaçla çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasını desteklemektir.

Yönetim kadromuza, eğitim ve araştırmanın yanı sıra, sorgulayan, etik değerlere bağlı, eleştirel bakış açısına ve kurum kültürüne sahip insan yetiştirilmesini benimsemiş bireylerin kazandırılmasını önemser ve bu yönde insan kaynağının istihdamını temel alırız.

Geniş bir bakış açısı ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yönetim anlayışıyla, çalışma ekiplerini takım çalışması ruhuyla oluşturmak ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanların motivasyonlarına yardımcı olmak, çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin ve verimli bir organizasyon oluşturmak ana yaklaşımımızdır.

Üniversitemizin çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve insani bir yaklaşım olarak çalışanlarımıza yansıtmak önem verdiğimiz bir hareket noktasıdır.

Üniversitemizin eğitim ve öğretim kalitesinden çalışanlarımızın kişisel gelişimini desteklemek amacıyla hizmet ve çalışma kalitesi, çalışan memnuniyeti ve kurumsal bağlılık konularında üniversite camiasında Aydın'lı olmak ilkemizdir. 


güncelleme: 13.7.2023 11:28