Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV)

akev.jpg

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan Doç. Dr. Mustafa AYDIN ile çoğunluğu akademisyen ve iş insanlarından oluşan bir grup tarafından kurulmuştur.

AKEV, ülkemiz gençlerini; sorumlu, kendini sürekli geliştiren, üretici, yaratıcı, yapıcı olması yanında üretim ve hizmet sektöründe ülkemize ve dünyaya, örnek, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Ülkemiz insanlarının ve özellikle genç kuşağın, dünya standartlarının üstüne yükseltilmesi ve her alanda daha iyi yetiştirilmesi ilkesini gözeten Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye'nin her bölgesindeki özel ve resmi öğretim kurumlan ile iş birliği çerçevesinde yürüttüğü anlaşmaları sayesinde, her yıl, gelir kaynakları kısıtlı birçok başarılı öğrenciye ve depremzedelerimize eğitim bursu sağlamaktadır.

Amaçları doğrultusundaki çalışmaları ile eğitim ve öğretime iddialı, yaratıcı, yapıcı ve uyumlu bir ses getiren AKEV, 21. yüzyıl Türkiye'sinin eğitim öğretim problemlerine çözüm üretmek, çağdaş, teknolojik ve yenilikçi yaklaşımını her platformda hissettirerek eğitim sistemimizin gelişimine destek olmak üzere 2003 yılında kurduğu Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'nu da bünyesine alacağı 2007 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi ile Türk Yükseköğretimimize katkıda bulunmaktadır.

AKEV, aynı zamanda gerek ulusumuzun gerekse insanlığın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına paralel olarak; eğitim, bilim, teknoloji, kültür alanlarında sosyal ve bilimsel açıdan da yetişmiş insan gücüne; başta ülkemiz ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında ve uluslararası boyutta bir köprü olmayı üstlenir. Topluma nitelikli bireylerin kazandırılmasına destek olan AKEV; eğitim sistemine gerçekliği, bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapan, projesini araştırmacı ve girişken üyeleri ile hayata geçirmeye devam etmektedir.güncelleme: 13.7.2023 12:03