Araştırma Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi ülke kalkınmasına katkı sunan, bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın ihtiyaçlarını gözetip toplumla birlikte bilim ve teknoloji üreterek bilgiyi ürüne dönüştüren girişimci üniversite olmayı benimser. Üniversitemiz faaliyet gösterdiği her alanda benimsediği araştırma politikası doğrultusunda 'Toplum İçin Toplumla Bilim' sloganı ile aşağıdaki ilkeleri esas alır.


İLKELER

  1. Araştırma Ekosistemi Geliştirme: İç paydaşlarda araştırmacı kimliğini inşa etmek ve geliştirmek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik eden mekanizmaları hayata geçirmek,
  2. Lisansüstü Eğitimi Teşvik Etme: Nitelikli Araştırmacı yetiştirmek, doktora eğitimini özendirmek,
  3. Teknolojik Uyum ve İyileştirme: Dinamik teknolojilere uygun araştırma altyapısını oluşturmak, bilim ve sanat çalışmalarını destekleyerek, disiplinler arası araştırma ortamı yaratmak,
  4. Değer Dönüşümü Sağlama: Teknoloji Transferi, Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri, Fikri Mülkiyet Hakkı, Lisanslama ve Ticarileştirme faaliyetleri ile bilimsel değeri ekonomik değere dönüştürüp toplumla buluşturmak,
  5. Paydaşları İşbirlikleriyle Buluşturan Üniversite Olma: Akademik ve sektörel iş birlikleri kurmak,
  6. Kalite Odaklı Araştırma Yapan Üniversite Olma: Araştırma süreçlerinde verimliliği ve araştırmacıların performansını izleyen ve iyileştiren üniversite olma,
  7. Araştırma Kültürünü Lisans Seviyesine Yaygınlaştırma: Lisans öğrencilerinin araştırma süreçlerine katılımlarını sağlayacak uygulamaları hayata geçirme


güncelleme: 25.4.2024 12:51