Yeni Medya (YMUAM) Uygulama ve Araştırma Merkezi


İstanbul Aydın Üniversitesi

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Son yıllarda iletişim alanında teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte “yeni medya”ya bağlı teknolojiler dünyada önemli bir endüstri koluna dönüşmüştür. Dolayısıyla yeni medya bağlamında akademik yaklaşım, kuram ve uygulama alanlarının geliştirilmesi gereksinimi doğmuştur. “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi”yle bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Merkez’de; alanla ilgili bireyin yaşadığı sorunsallara çözüm üretebilecek, etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığı ve dinamiklerinin (sosyal medya- sosyal ağlar – dijital mecralar) bilimsel olarak incelenmesi ve yapılan araştırma-inceleme sonucunda çıktıların bilimsel nitelikli rapor ve makalelerle kitlelere ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Merkez’de alanla ilgili bilimsel nitelikli kuramsal bilgilerin yanı sıra sosyal medya alanında özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve türevlerinin planlanması, hazırlanması, eğitimlerin verilmesi, pazarlanması süreçlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi konusunda uygulama ve araştırmalar yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda; Merkez’in özellikle “yeni medya” alanında bu bölümlerde uygulanan eğitim öğretim programlarına ve bilimsel araştırmalarına yönelik akademik destek sağlaması planlanmaktadır.

güncelleme: 11.1.2024 10:27

  Müdürün Mesajı

İAÜ; teknoloji üreten platformları kurarak sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan bilimsel araştırmaları ve uygulamaları hayata geçiriyor. Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi; kendini yenileyebilen, günümüzün en son teknolojislerini aldıkları eğitimlerle deneyimleyebilen, bu teknolojilere uygulama ve içerik üretebilen geleceğin yeni medya uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda kurulan VRlab ile geleceğin dijital iletişim uzmanları gerçeğin sanal olarak temsilini sağlayan teknolojiler üretilecektir.

Duyurular

  • Yeni Medya Buluşmaları: E-Ticaret Enstrümanları-1
  • “TÜRKİYE’DE DİZİ SEKTÖRÜ VE DIŞ SATIM OLANAKLARI: MEDYAPIM ÖRNEĞİ” ADLI KİTAP YAYIMLANDI
  • Yeni Medya Buluşmaları: "4E Evreninde Dijital Marka Yönetimi"
  • Yeni Medya Elektronik Dergisi Cilt 5 Sayı 2 Yayınlandı
  • Digital Diseases Kitabı Scopus Book Citation Dizininde Taranmaya Başladı
  • SEO Uzmanlık Atölyesi Duyurusu!
  • Doç. Dr. Deniz Yenğin'in Yazısı Digitalage'de yayımlandı
  • Geleceğin futbolcuları yetişiyor!

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi