Marka Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi misyonu, vizyonu, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için marka politikasını benimsemiştir.

Markayı, standart renkler, logo isim ve tasarım öğeleri de dahil olmak üzere "görsel parmak izimiz" olarak düşünmekteyiz.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ markası, bizlerin farklılığını rakiplerimizden ayrışmamızı ve sunduğunuz eğitim kalitemizi açıklamanızı ifade etmenin farklı bir yöntemidir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ markası, bir eğitim kurumu olarak kim olduğumuzu ve nasıl algılanmak istediğimizi anlatmak üzere çalışılmıştır.

POLİTİKA BEYANI

Genel

Kampüsler, bölümler ve bireyler, yalnızca bu politikaya ve Marka web sitesindeki grafik gereksinimlerine uygun olarak üniversite markalarını kullanabilir. Genel olarak:

Hiçbir üniversite markası, başka herhangi bir işaret veya unsur ile değiştirilemez veya birleştirilemez.

Bir üniversite, ismini yalnızca marka sitesinde belirtildiği gibi üniversitenin ismiyle kullanabilir.

Üniversite renkleri ve markalı unsurlar tüm resmi iletişim ve pazarlama materyallerinde belirgin bir şekilde görünmelidir.

Resmi Üniversite antetli kağıtlarının ve kartvizitlerin kullanılması gereklidir.

Tagline, ikon veya grafiklerin logo olarak veya Üniversite birimlerinde logo olarak kullanılması yasaktır.

Tüm üniversite edu web uzantılı siteleri resmi bir web şablonu üstbilgi ve altbilgisi kullanmalıdır.

Üniversite ticari markalarının e-posta ve sosyal medya dâhil olmak üzere basılı ve elektronik materyallerde kullanılması marka gereksinimlerine uygun olmalıdır.

Üniversite ticari markaları ticari mallarda, yalnızca Üniversite'nin münhasır lisanslama acentası tarafından lisanslanan kişiler ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Kaşesi [Mühür]

İstanbul Aydın Üniversitesi mührü, yalnızca İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu politikasında izin verilen şekilde kullanılabilir. Mühür-Kaşe, Mütevelli Heyet Başkanı veya başkan yardımcısının, ya da dekanın imzasını taşıyan resmi belgelerde kullanılmak üzere ayrılmıştır; Mühür ya da kaşenin kullanılmasını istemek için Üniversite Genel Sekreterliği ile iletişime geçilmelidir.

Üniversite Markası

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, Üniversitenin resmi markasıdır. Tüm Üniversite birimleri, markamızı sitesinde mevcut olan öğeleri kullanmalıdır.

Üniversite Ticari Markalarının ve Logolarının Kullanımı

 Üniversite, Fakülteler ve Diğer Birimler Tarafından

Birimler, İstanbul Aydın Üniversitesi- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ markasını kullanmak zorundadır. Üniversite işleri ile bağlantılı olarak kullanabilir. Üniversiteye bağlı birimler, resmi Üniversite işleri ve sosyal medya mecralarında resmi logoyu ve resmi web başlıkları ile bağlantılı olarak kullanmalıdır.

Fakülte, Personel ve Öğrenciler Tarafından

Hiçbir öğretim üyesi, personeli, öğrencisi veya grubu, resmi Üniversite işi olmayan herhangi bir şeyin desteğini veya onayını belirtmek için herhangi bir üniversite markasını veya resmi web şablonu üstbilgisini ve altbilgisini kullanamaz veya üniversite ile olan ilişkisine başvuramaz.

Üniversite Dışındaki Kişiler ve / veya Kuruluşlar Tarafından

Üniversite ticari markaları, üniversite dışındaki kişiler veya kuruluşlar tarafından yalnızca bu kullanım koşullarını ve koşullarını belirten bir lisans, mutabakat zaptı veya sponsorluk anlaşması uyarınca kullanılabilir. 


 
Marka Elemanları 
Aşağıdakileri içeren Üniversite markasının temel bileşenleri:
  1. İstanbul Aydın Üniversitesi Kısaltması
  2. Üniversite renkleri
  3. Marka İşareti
 
Üniversite Renkleri 
Markamızın renkleri web sitemizde belirtildiği üzere mavi ve beyazdır. Teknik özelliklerinden bağımsız olarak benzer bir renk, bir Üniversite Ticari Markası ile karışıklığa neden olabilecek şekilde kullanılamaz.
 
Marka İşareti 
Üniversiteye özgü ve yazı tipinde çoğaltılamayan özgün bir grafik tasarım olarak “İstanbul Aydın Üniversitesi” logosudur.

güncelleme: 8.11.2021 11:41