Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların geniş kitlelerce paylaşılmasını ve erişimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, üretilen bilgiye serbest, kolay ve hızlı erişim sağlayarak kurumsal boyutta akademik çalışmaları derlemek ve açık erişim standartlarına uygun olarak saklamak, gelecek nesillere aktarmak ve daha yaygın kullanıma sunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca yüksek etki faktörüne sahip dergilerde makale üretiminin ve dolaysıyla üniversitenin tanınırlığının ve saygınlığının arttırılması da kurumsal hedefler arasındadır. Üniversitemizin açık erişim ve kurumsal akademik arşiv konularındaki taahhüdünü ve politikalarını açıklayan bu beyan aşağıdaki ilkeler çerçevesinde şekillenir:


İLKELER

  1. Kurumsal Arşive Aktarım Yapma: İstanbul Aydın Üniversitesi mensupları hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanması için onaylanmış makalesini (yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde) Kurumsal Arşive aktarmakla sorumludur. Kurumsal Arşive konulan materyalin, açık erişime tam metin olarak açılması ya da açılmaması, sadece kurum içinde erişime veya belirli bir süreden sonra erişime açılma hakkı, yazarlar tarafından belirlenir
  2. Açık Erişim Sisteminde Depolanma: Öğretim elemanlarımız ambargo ve benzeri koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş olmadığı sürece entelektüel katkı sağladığı tüm akademik çalışmalarının son sürümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde depolanmasını onaylar. Çok yazarlı çalışmalarda kaynağın depolanma sorumluluğu başyazara aittir
  3. Telif Hakkı: Telif hakkı olan araştırmaların üst verileri kullanılabilir olduğunda en kısa sürede arşivlenecek ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren erişime açılacaktır
  4. Lisanslama: Yasal koşullar çerçevesinde mensuplarımız çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde, tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde depolamaya onay verir.

güncelleme: 25.4.2024 12:26