Kurumsal İletişim Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi kurumsal iletişim politikası, kurumun içerisinde yer alan tüm bölümlerin ve paydaş kurumlar ile her türlü bilgi paylaşımının, bu paylaşım süreci içinde kullanılan mesaj biçiminin, teknik ve yöntemlerin kuruma katacağı değer gözetilerek yönetilmesini esas alır.

 Üniversitemiz hem iç hem de dış paydaşları ile sürekli etkileşimini sağlayan dinamik bir iletişim kurmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda stratejik iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesini gözetir.

 İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim amaçlarını geçerli kılmak için aşağıda belirtilen politikaları benimsemiştir:

 Kurum içi ve kurum dışı paydaşlara ulaştırmak amacıyla, kurum imajını destekleyici mesajlar geliştirir,

 1. Medya röportajlarının hazırlar,
 2. Paydaşlarımız ile iletişimin en üst seviyesinde tutmak için yeni girişimler önerir,
 3. Medya ilişkileri çalışmaları, haber bültenlerinin yazılması ve dağıtılmasını ve medya sorgularına cevap verir,
 4. Etkinliklerde sergilenecek afiş ve diğer grafiklerin kurum imajına uygun düzenler,
 5. Haber konferanslarına yönelik planlamalar yapmak ve konuşmaların içeriğini hazırlar,
 6. Web sitesini ve sosyal medya varlığını yönetir,
 7. Tanıtım günleri düzenler,
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri destekler,
 9. Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirir
 10. Üniversitenin tanıtımında medyanın etkin olarak kullanılmasını sağlar,
 11. Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem verir,
 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmalarını geliştirir,
 13. Kurumsal imaj itibarını yönetir,
 14. Medya ilişkilerinin daha stratejik olmasını sağlayan açıklık ve şeffaflık ilkesinin benimser.


güncelleme: 23.9.2021 14:33