Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

​​​​​​​​​​​​​​​Merkezin amacı çevre ve insan sağlığı hakkında bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak; araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, ilgili alanlarda lisansüstü programların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Merkez, Kasım 2015’te kurulmuş olup, ilgi alanına giren konular​da ortak çalışmaları planlamak, organize etmek, konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak da merkezin amaçları arasında bulunmaktadır.​

güncelleme: 28.4.2017 19:21

  Müdürün Mesajı

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi