Sürdürülebilir Yatırım Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi, kurumsal varlıklarını yönetmek için açık, adil ve şeffaf bir yatırım politikası benimser. Üniversite sağlık, teknoloji, araştırma, eğitim ve öğretim ile topluma katkı faaliyetleri için finansal performansa olumlu etki edecek sürdürülebilir yatırımlara öncelik verir. Bu yatırımlar sürdürülebilirlik politikasıyla sınırları çizilen çevreye duyarlı bir yaklaşımı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde esas alır.


İLKELER

  1. Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme: Kurumsal riskleri etkin bir şekilde yönetebilecek uzun vadeli sürdürülebilir bir büyümeye destek olacak yatırım yaklaşımını benimsemek,
  2. Toplumsal ve Finansal Kazanımları Eşgüdümlü Dikkate Almak: Toplumun ve kurumun finansal kazanımlarını eşgüdümlü olarak dikkate alacak yatırımlar yapmak,
  3. İtibar ve Mali Kayıpların Önlenmesi: İş ahlakına ve sorumlu kurumsal profilin korunmasını sağlayacak çevresel ve sosyal sorumluluklara önem vermek, üniversitenin itibarına zarar verebilecek veya mali kayıplara sebep olabilecek çevresel ve sosyal etkilere duyarlı olmayan yatırımlardan kaçınmak,
  4. Yenilenebilir Kaynaklara Yatırım Yapma: Elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla şehir dışında yatırımların planlanması ve gerçekleştirilmesi


güncelleme: 25.4.2024 13:04