Kalite Politikasi

İstanbul Aydın Üniversitesi misyonu, vizyonu, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan topluma katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini geliştirmeyi esas almış etkin, verimli, rekabetçive girişimci bir üniversite olmayı hedeflemiştir. Uygulanabilir şartları yerine getirir.

İAU Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki iyileştirmeleri içeren Bologna süreci kapsamında başlatılan uluslararası standartların (ESG 2015-European Standards and Guidelines), Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütlerine uyarlanması ile oluşturulan ulusal kalite güvence sistemini bölgesel/ulusal kültürümüzle birleştirerek kendi kalite güvencesi sistemini oluşturmayı benimsemiştir. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarını merkezine alan üniversitemiz, başta öğrencimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyet ve şikâyetlerini düzenli olarak izlemeyi, her türlü şikâyet sahibine geri dönmeyi ve makul sürede çözüm üretmeyi üniversite yönetim politikası olarak belirlemiştir.


güncelleme: 8.11.2021 11:40