KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Aydın Üniversitesi, stratejik hedeflerine ulaşmak için tüm süreçlerinde Standartlara Uyum ve Amaca Uygunluk yaklaşımlarını birlikte içeren kalite güvencesi yaklaşımını benimsemiştir. Bu çerçevede, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Bologna Süreci Standartları (ESG 2015-European Standards and Guidelines) ve Avrupa Standartları (ENQA-European Standards and Guidelines) ile ulusal kalite güvence sistemine uyumlu şekilde kendi kalite sistemini oluşturmayı benimsemiştir.


Sürekli iyileştirme felsefesi gereği ve uluslararası işbirliklerinin bir sonucu olarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan topluma katkı faaliyetleri ile kurum yönetişim sistemine ilişkin tüm süreçlerinde standartlarını geliştirmektedir. Başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların memnuniyet ve şikâyetleri düzenli olarak izlenir, makul sürede çözüm üretilir ve memnuniyetin artırılmasına yönelik uygulamalar geliştirilir.


güncelleme: 17.5.2024 14:32