Mezuniyet Koşulları


İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencinin, Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyeti tespit edilir ve Yüksek Öğretim Kanunu ve bu yönetmelikte öngörülen esas, usul ve şekle uygun olarak diploması verilir. Öğrencilerin mezun olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 


Önlisans eğitim ve öğretimi tamamlayan öğrenciler Yönetim Kurulu Kararı ile sorumlu tutulan gün kadar stajlarını yapmak zorundadırlar. 


Öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi'ne girdikleri andaki bölüm ve programlarının ismi ile diploma verilir. Diplomalara; T.C. Kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi (güz, bahar ve yaz dönemi) de yazılır. Başka bir üniversiteden yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin diploma alabilmeleri için son iki yarıyılı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okumuş olmaları zorunludur. Diplomalarda su imzalar bulunur: 


1. Fakültelerde: Dekan ve Rektör 

2. Yüksekokulda ve Meslek Yüksekokulu'nda: Müdür ve Rektör 


Kümülatif not ortalaması 3.00 – 3.49 olan öğrenciler Onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar Yüksek Onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarda yazılır. 

güncelleme: 10.3.2020 11:33