Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM), yükseköğretimde (YÖ) eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirme konusunda araştırmalar yapmak, YÖ konusunda geçerli ve güncel kalite standartlarını incelemek, performans ölçütlerini değerlendirmek ve ülkemiz gereklerine uygun standartlar ve ölçütler geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak, YÖ’de Ar-Ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendirmeler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmek, Bologna Süreci ve Akreditasyon uygulamalarının YÖ üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda araştırmalar yapmak şeklinde tanımlı bir çerçevede faaliyet göstermektedir. 

güncelleme: 31.5.2021 12:58

  Müdür Mesajı

     Yükseköğretim kurumları, bilim ve teknolojinin talepleri ve fırsatlarına yönelik bireyler yetiştirmek ve bireylerin bilginin bu döngüsüne ayak uydurmalarını sağlamak adına politikalarını şekillendirmektedir. Bu bağlamda yükseköğretimde değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunları temel alan yükseköğretim politikaları, modeller, yenilikçi hareketler ışığında yükseköğretim çalışmaları sürekli güncellenmelidir. Merkezin bu anlamda odaklandığı araştırma temaları; yükseköğretimin içeriği, amaç ve değerleri; yükseköğretimin kurumsal yönetim ve organizasyonu; yükseköğretim araştırma politikaları; küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştırmalı yükseköğretim çalışmaları; ülke çapında yükseköğretim sorunları, erişim ve imkânsızlıkların belirlendiği; akademik ve kurumsal açıdan nitelikli, güvenilir, geçerli ve uygulanabilir çalışmaları içermektedir.


Doç. Dr. Yılmaz SOYSAL

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü


Duyurular

  • Yükseköğretimde Hesap Verilebilirlik
  • Uluslararası Karşılaştırmalarla Türkiye'de Üniversiteye Giriş Sistemi
  • Düşünen Üniversite
  • Pandemi Döneminde Yükseköğretime Eğitim-Öğretim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Türkiye'de Yükseköğretime Erişimi Sorunu Çözüldü mü?
  • Yükseköğretim Kurumlarında Mesleki İşbirliği
  • Yapay Zeka ve Eğitim Webinarı

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi