Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM), yükseköğretimde (YÖ) eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirme konusunda araştırmalar yapmak, YÖ konusunda geçerli ve güncel kalite standartlarını incelemek, performans ölçütlerini değerlendirmek ve ülkemiz gereklerine uygun standartlar ve ölçütler geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak, YÖ’de Ar-Ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendirmeler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmek, Bologna Süreci ve Akreditasyon uygulamalarının YÖ üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda araştırmalar yapmak şeklinde tanımlı bir çerçevede faaliyet göstermektedir. 

güncelleme: 19.6.2023 13:49

  Müdür Mesajı

     Yükseköğretim kurumları, bilim ve teknolojinin talepleri ve fırsatlarına yönelik bireyler yetiştirmek ve bireylerin bilginin bu döngüsüne ayak uydurmalarını sağlamak adına politikalarını şekillendirmektedir. Bu bağlamda yükseköğretimde değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunları temel alan yükseköğretim politikaları, modeller, yenilikçi hareketler ışığında yükseköğretim çalışmaları sürekli güncellenmelidir. Merkezin bu anlamda odaklandığı araştırma temaları; yükseköğretimin içeriği, amaç ve değerleri; yükseköğretimin kurumsal yönetim ve organizasyonu; yükseköğretim araştırma politikaları; küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştırmalı yükseköğretim çalışmaları; ülke çapında yükseköğretim sorunları, erişim ve imkânsızlıkların belirlendiği; akademik ve kurumsal açıdan nitelikli, güvenilir, geçerli ve uygulanabilir çalışmaları içermektedir.


Doç. Dr. Yılmaz SOYSAL

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü


  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
There are no items to show in this view of the "Workflow Tasks" list.
  
  
  
  
2019 Aralık E-Bülten.pdf
  
17.7.2020 15:41Mehmet Arif BOZAN
2020 E-Bülten .pdf
  
6.1.2021 08:56Mehmet Arif BOZAN
2020 YUAM  E-Bülten.pdf
  
14.7.2020 12:05Başak Sude ZENGİN
2021 Ekim-Aralık E-Bülten.pdf
  
5.1.2022 08:26Mehmet Arif BOZAN
2021 Nisan-Haziran E-Bülten.pdf
  
8.7.2021 09:11Başak Sude ZENGİN
2021 Ocak-Mart E-Bülten.pdf
  
30.3.2021 09:11Başak Sude ZENGİN
2021-Temmuz-Eylül E-Bülten.pdf
  
26.11.2021 07:50Mehmet Arif BOZAN
2022 Nisan-Ağustos E-Bülten.pdf
  
2.9.2022 10:28Mehmet Arif BOZAN
2022 Ocak-Mart E-Bülten.pdf
  
31.3.2022 16:08Mehmet Arif BOZAN
2023 Ocak-Haziran E-Bülten.pdf
  
9.8.2023 11:12Mehmet Arif BOZAN
Bilim ve Araştırma Etiği son.revize-dönüştürüldü.pdf
  
6.1.2021 10:43Mehmet Arif BOZAN
e-bülten-25.09.pdf
  
3.10.2017 16:13erhanyuksel
Mesleki İşbilriği deşifre.pdf
  
3.9.2020 10:54Mehmet Arif BOZAN
seyma_nur_cakan_tez_revize.pdf
  
18.6.2021 10:26Mehmet Arif BOZAN
turkiye_yuksekogretim_derleme_rapor.pdf
  
31.12.2018 15:24Yılmaz SOYSAL
Uzaktan eğitim ve yükseköğretim deşifre (1) (2).pdf
  
13.8.2020 15:15Mehmet Arif BOZAN
Yapay zeka ve eğitim deşifre (1).pdf
  
13.8.2020 15:16Mehmet Arif BOZAN
YUAM BİLGİ NOTU.pdf
  
25.10.2021 09:18Mehmet Arif BOZAN
Yükseköğreitme erişim sorunu çözüldü mü (1).pdf
  
3.11.2020 09:20Mehmet Arif BOZAN
Yükseköğretim Kalite Webinarı.pdf
  
24.7.2020 11:13Mehmet Arif BOZAN
Yükseköğretime erişim sorunu çözüldü mü .pdf
  
3.11.2020 09:24Mehmet Arif BOZAN
  
  
  
  
Bılgı-notu.aspx
  
17.1.2022 11:47Birsen OKÇU
bultenler.aspx
  
9.8.2023 11:14Mehmet Arif BOZAN
Danışma-Kurulu.aspx
  
30.11.2020 09:05Mehmet Arif BOZAN
default.aspx
  
19.6.2023 10:49Mehmet Arif BOZAN
Etkinlikler.aspx
  
9.11.2021 11:43Mehmet Arif BOZAN
Mevzuat.aspx
  
7.9.2017 12:52Zeynep TÜRK
Misyon.aspx
Checked Out To: Mehmet Arif BOZANMisyon.aspx
Checked Out To: Mehmet Arif BOZAN
  
7.9.2017 12:44Zeynep TÜRK
orgorev.aspx
  
23.11.2016 15:35Mehmet TİRYAKİ
oryapısı.aspx
  
18.9.2020 11:47Mehmet Arif BOZAN
Projeler.aspx
  
7.9.2017 12:34Zeynep Gonca AKDEMİR
Vizyon.aspx
  
25.10.2021 09:24Mehmet Arif BOZAN
yayinlar.aspx
  
19.6.2023 10:48Mehmet Arif BOZAN
Yönetim-Kurulu.aspx
  
10.6.2021 09:49Mehmet Arif BOZAN

Duyurular

  • Yükseköğretimde Hesap Verilebilirlik
  • Uluslararası Karşılaştırmalarla Türkiye'de Üniversiteye Giriş Sistemi
  • Düşünen Üniversite
  • Pandemi Döneminde Yükseköğretime Eğitim-Öğretim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Türkiye'de Yükseköğretime Erişimi Sorunu Çözüldü mü?
  • Yükseköğretim Kurumlarında Mesleki İşbirliği
  • Yapay Zeka ve Eğitim Webinarı

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi