Misyon ve Vizyon

misyon_vizyon.jpg
​​​​​​​Misyon

İstanbul Aydın Üniversitesi

Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkaran eğitim yoluyla topluma hizmet eden bir kurum olmak,

Yerleşkeyi, farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirerek, öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak mesleklerinde yetkin bireyler olarak hazırlamak,

Akademik dünya, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri oluşturmak,

Toplumu ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek,

Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmaktır.

 Vizyon

İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim ve öğretimde mükemmellik anlayışını benimsemiştir.

Vizyonu, "bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında mesleki yetkinlik edinerek yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır."

güncelleme: 8.11.2021 11:18