Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

kurumsal-logo.jpg

güncelleme: 12.7.2019 21:18

  Müdürün Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi, akademik dünyada bir ilki başarmak suretiyle, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hazırlayarak yayınlayan ve ardından yaptığı çalışmalar neticesinde Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptıran ilk ve tek üniversite olma başarısını göstermiştir.
Kurumsal Yönetim çalışmalarını sürdüren Merkezimiz KURSAM, aynı yıl içinde Derecelendirme Notunu yükseltmek suretiyle de önemli bir başarıya daha imza atmıştır.
Üniversitemizin Kurumsal Yönetim Akreditasyonu olarak ifade edilebileceğimiz sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporlarına,  internet sitemizde yer alan aşağıdaki linklerden ulaşarak da inceleyebilirsiniz.
Merkezimizin Amacı; Öncelikle, akademi ve İş dünyasında  kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliğini geliştirmek, akademik çalışmalar yapmak, yapılacak faaliyetleri organize etmek ve Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularının uygulama ekseninde, tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmaların güçlendirilmesine katkıda bulunmak, temel hareket noktalarımızı oluşturmaktadır. 

Ayrıca, Merkezin amacı çerçevesinde, sözkonusu alanlarda üretilecek araştırma ve projeler için etkinlikler düzenlemek, faaliyetlerde bulunmak, süreli ve süresiz bilimsel yayınlar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, iş dünyasına yönelik değerlendirme ve derecelendirme süreçlerinde görüş, danışmanlık ve raporlama katkısı sağlamak; üniversitelerde kurumsal yönetimi ve sürdürülebilir üniversite çalışmalarını desteklemek olarak özetlenebilir.

Ve bunlara ilaveten, araştırma çalışmaları, yayınlar ve gerçekleştirilecek toplantılar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda işletmeler, firmalar, sektörler ve ekonomi için katma değer yaratacak çalışmalar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak,  kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla beraber kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik kavramlarının  geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin elde edilecek sonuçları bilim dünyası, reel sektör ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmak, bu konularda uzman yetiştirmek ve danışmanlık hizmeti verilmesi de amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Dr. Öğr.Üyesi M. Adil Salepçioğlu

İAÜ KURSAM Merkez Müdürü

İAÜ SBE Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri ABD Başkanı

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi