Farabi Değişim Programı Nedir?

​​​​​

güncelleme: 19.7.2016 19:25

​Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimi en az bir en fazla iki yarıyılı kapsamaktadır.
Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir yarıyıl ya da bir akademik yıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.
Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.

Öğrenci, her ay bursunun %70’ini öğrenimi sırasında, %30'unu ise başarı yüzdesine göre, değişim sürecinin bitiminde toplu olarak alır.

Aynı mahalli sınırlar içerisinde bulunan yüksek öğrenim kurumları arasındaki değişimde ise,  Farabi Değişim Programı yönetmeliği gereği  Farabi Değişim Programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz.