Üniversitemiz

iau.jpg

"Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanan deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir üniversitesidir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerine eğitim hayatları süresince verdiği kariyer planlamasının yanı sıra mezun olduktan sonra da öğrencilerinin yüzde 83,6'sını işe yerleştirerek sektördeki liderliğini sürdürmektedir. 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi ERASMUS programı dâhilinde, 28'i Avrupa ülkesi olmak üzere, toplam 49 ülkeden 266 üniversite ile Erasmus+ ikili anlaşmasına sahiptir. Bu bağlamda, yurt dışından da birçok öğrenciye ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok öğrencisine de yurt dışı eğitim fırsatı sunmaktadır. Bilimsel araştırma ve gelişmenin üstün teknoloji ile mümkün olduğunun bilinci ve "Teknolojik Üniversite" ilkesinden hareketle donatılmış yabancı dil, gıda ve bilgisayar laboratuvarları ile İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

 Ayrıca üniversitemizde Türkiye'nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden olan Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezinde uygulama ağırlıklı bir mühendislik eğitim hizmeti sunulmaktadır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi; bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni doğru bir şekilde uygulayan yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından titiz bir inceleme sonucunda verilen, kurumun prestij ve kalitesini artıran AKTS Etiketi (ECTS Label) ve Diploma Eki Etiketi (DS Label) ile ödüllendirilmiştir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi, mezun olan tüm öğrencilerine diploma eki vermektedir. Diploma Eki (DE), uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb.) amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. DE' nin içeriği, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/ CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları her geçen gün artmaktadır.

 

Ayrıca, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerde yer alan mühendislik eğitim ve öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak gelişmekte olan teknolojide daha üst seviyede nitelikle mühendisler yetiştirmek amacıyla mühendislik fakültelerinde MÜDEK kriterleri uygulanmaktadır.

 

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan programlarda FEDEK Akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak eğitimin kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde daha nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin belirlediği, eğitim fakültelerinin kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası alanda daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla EPDAD kriterleri uygulanmaktadır.

 

Farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programlarına yönelik akreditasyon değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültesinde SABAK kriterleri uygulanmaktadır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği (ADEE) üyesi olup 2018' den itibaren sertifika almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinin diş hekimliği eğitim standartlarına uygun eğitim almaktadır.

 

Bunun yanı sıra Dünyanın en prestijli akreditörü; Joint Commission International (JCI) tarafından akredite fakülte hastanesi, ''İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi'' kabul edilmiştir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini yerinde uygulama sistemiyle iş hayatına hazırlayarak iş arayışlarında bir dezavantaj olan "tecrübesizlik" etkenini ortadan kaldırıyor. Üniversitemiz, ömür boyu eğitim anlayışıyla öğrencilerini mezuniyet sonrasında da destekliyor; kesintisiz hizmet veren kariyer merkezi ile öğrencilerimizin kariyer planlamasını yaparak mezuniyet sonrası on binlerce çözüm ortağımızla birlikte öğrencilerimizin birçoğunu işe yerleştirerek hayal ettikleri kariyere sahip olmaları için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bulunan Kuluçka Merkezlerinden;

 

Incubation İstanbul - İAÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi inovatif fikri olan girişimcilere eğitim, mentorluk, akademik danışmanlık, ofis ve laboratuvar desteği veriyor. Son bir yıl içinde onlarca girişimcilik projesinin geliştirilmesi ve hızlandırılması konusunda çalışmalar yürütülen Kuluçka Merkezinde, kuluçkada olan girişim fikirleri, zamanla hayata geçiriliyor.

 

BioCube İstanbul'da, Türkiye'nin sağlık sektöründe yerlileşme ve millileşme politikası uyarınca, geliştirilecek, "startup" özelliğindeki girişim, AR-GE ve inovasyon projeleri desteklenecek. (destekleniyor) BioCube İstanbul'un, ekonominin son dönemlerdeki yükselen değeri olan sağlık sektörünü güçlendirmesi ve buna bağlı olarak Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı artırması bekleniyor.

 

 TTC Chicago, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent (MARTEK)   ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında  "ortak kullanım" anlaşması yapıldı. ABD'nin Chicago şehrindeki Türk Ticaret Merkezinde kurulan "Uluslararası Kuluçka Merkezi" TUBİTAK ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle yürütülmektedir. Girişimcilik faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşıyan İstanbul Aydın Üniversitesi Chicago'daki uluslararası kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bulunan Unesco Kültürel Diploması, Yönetim Ve Eğitim Kürsüsü;  2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetim ve Eğitim Kürsüsü (CDGE); günümüz çok kültürlü topluluklarında bir gereklilik arz etmektedir.

 

Siyasi aktörler, uluslararası kuruluşlar, eğitim kurumları ve bireyler, belirli bir toplumdaki farklı kültürel grupların değer ve normlarını adilane bir biçimde uzlaştırmanın yollarını bulmak zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda siyasetin en ivedi vazifesi, kültürel çeşitliliği karar alma yapılarına yansıtmaktır. Kültürel diplomasi, ulusal ve kültürel sınırları aşarak kültürler içindeki güç alanları ve ağları tespit etmekte ve uluslararası köprü ve etkileşimler kurmaktadır. Kültürel diplomasi; uluslararası barış ve sürdürülebilirliğe uygun bir biçimde ulusal çıkarları destekleyerek ve bu doğrultuda ilişkiler kurarak sosyo-kültürel anlayışı geliştiren fikirler, değerler, gelenekler ve diğer kültürel ya da kimliksel unsurların değiş tokuşunu başlatır veya teşvik eder. Kültürel Diplomasi, Eğitimle birlikte bir "Sürdürülebilirlik Kültürü "nü besleyebilir.

 

UNESCO Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü ise, Ekim 2016 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan ikinci UNESCO Kürsüsüdür. Barış kültürünün oluşturulması amacıyla, barış eğitimleri programlarını hayata geçirmeyi, farklı kültür ve gruplardan kadın ve gençlerin insan hakları konularında farkındalığını arttırmayı ve onları barış kültürünün tesisi için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde barış kültürünün sağlamlaşması için araştırma, eğitim, kapasite geliştirme ve dokümantasyon aktivitelerine yönelerek özellikle Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da uluslararası tanınmış araştırmacılar ve öğretim üyeleriyle Türkiye'deki üniversite öğretim üyeleri ve diğer yükseköğrenim kurumlarında görevli olan araştırmacılar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) 2016 yılından bugüne 5 modül altında hizmetlerine devam etmektedir:

 

• Bilgilendirme Tanıtım ve Eğitim Birimi

 

• Destek Programları Birimi

 

• Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi

 

• Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birimi

 

• Girişimcilik ve Ticarileşme Birimi

 

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından üniversite bünyesindeki araştırmacılara, öğrencilere ve paydaşlara yönelik olarak TTPYO'nun görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları, eğitimler, seminerler düzenlenmektedir. Bunun yanında TTPYO üniversite bünyesindeki araştırmacılar ile öğrencilerin akademik ve sanayi projelerine başvurmaları, fikirlerinin çağrılar ile eşleştirilmesi, yazdıkları projelerin okunması ve geri bildirim verilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi ve SODER Bilgi Teknolojileri iş birliğiyle siber güvenlik merkezimiz iş garantili eğitim programları başlattı. Gelişen teknoloji ile birlikte bu teknolojinin getirmiş olduğu değişime ayak uydurma ihtiyacı güvenlik alanında da doğmuştur. Artık konvansiyonel güvenliğin yanı sıra siber güvenlik çalışmalarının da ön planda olması gerekmektedir. Türkiye'de son yıllarda artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacı ciddi bir istihdam alanı oluşturdu. Eğitim planı kapsamında ele alınacak ana alanlar şu şekildedir:

 

• Bilgi Teknolojileri Temelleri,

 

• Sızma Testleri,

 

• Uygulama Güvenliği,

 

• Ağ ve Güvenlik Uygulamaları,

 

• Kayıt Yönetimi ve SIEM,

 

• Siber Olaylarla Mücadele Kurulumu ve Yönetimi,

 

• Adli Analiz Eğitimi,

 

• Zararlı Yazılım Analizi konuları ele alınmaktadır.

 

Bilişim sistemleri alt yapısını oluşturan ve geniş bir alt yapıya sahip olan siber güvenlik eğitimlerini;

 

• Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler,

 

• Şirket ve Kurumların Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinde görev alanlar/almak isteyenler,

 

• Bilgi teknolojileri alanında çalışmalarını siber güvenlik perspektifi ile sürdürmek isteyenler eğitimi alabilirler.

 

Sağlık alanında eğitim almayı düşünen öğrencilere büyük bir kompleks sunuyor. Üniversite; Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (Dentaydın), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olma yolunda ilerliyor.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini akademik anlamda geliştirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini zenginleştirecek farklı etkinlikler sunmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini destekleyecek ve gerekli deneyimi kazanarak diğer bireylerle iş birliği ile daha üretken yapılar oluşturabilecekleri, daha çağdaş, mantıklı, dinamik ve hızlı düşünüp analiz yapabilen enerjilerini kendi ve ülke geleceği ile ilgili kazanımlarda kullanmalarına uygun ortam sunmaktadır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi 50.000 raf kapasitesi ve 900 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet vermektedir. Mevcut bireysel çalışma masaları, grup çalışma odaları belirli saatler için rezerv edilerek kullanılabilir. Görsel ve işitsel koleksiyonumuz film arşivi, eğitsel multimedya kaynaklardan oluşur. Kurumumuzun elektronik açık arşiv sistemi yapılan entelektüel birikimin saklanması, bilim dünyasının faydasına açılması ve gelecek nesillere bilginin transferi gibi misyonlar için kurulmuştur ve ulusal açık arşiv sistemine dâhil olmuştur. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Yerleşkesiyle, öğrencilerinin beklentilerini eksiksiz karşılamakta, sahip olduğu akademik birimler ve araştırma merkezleri ile "Dünya Üniversitesi" olma idealiyle, her geçen gün öğrencilerine yepyeni imkânlar sunarak aydınlık bir gelecek yolunda hızla büyümeye devam etmektedir.

 

TARİHÇE

 

İstanbul Aydın Üniversitesi 18.05.2007 tarihinde 26526 no'lu Resmi Gazetede yayınlanmış 5656 sayılı kanunun 73. no'lu ek maddesine göre, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde aranılan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Doğrudan Yükseköğretim Kuruluna bağlı olarak 2003 yılında Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu adıyla kurulan Türkiye'nin ilk vakıf meslek yüksekokuludur. İstanbul Aydın Üniversitesinin kuruluşuyla birlikte, her iki kuruluş da aynı çatı altında birleşerek ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Hem İstanbul Aydın Üniversitesi hem de Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulunun temeli, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfına dayanmaktadır (AKEV). 2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi kuruluşunu tamamlayarak 14 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programları ile yükseköğrenimde bugünkü yerini almıştır.
 
Küresel düzeyde eğitim ve uluslararası kalkınma yönünde ilerleyen ülkemizin en dinamik üniversitelerinden birisi olan İstanbul Aydın Üniversitesi, çağdaş modern bilimler alanında eğitim vererek yalnızca ülkemize değil, insanlığa da hizmet etmektedir.
 
Florya'da bulunan Halit Aydın Merkez Kampüsüne ek olarak Bahçelievler, Büyükçekmece ve Esenyurt Diş Hekimliği Hastanesi / Entegre Kliniği, Kadıköy Sürekli Eğitim Merkezi ve Tepekent Sosyal Tesislerinde yer alan kampüsleri ile çok geniş bir yelpazede, çağın gerektirdiği insan gücünü yetiştirmek için modern ve çağdaş eğitim-öğretim ortamına sahip olarak faaliyet göstermektedir.
 
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini; çağdaş değerlerle donanmış, kendini geliştirme yolunda eleştirel ve etik düşünme yeteneğini kazanmış lider kişilikli bireyler olarak yetiştirmeyi kendine ilke edinmiştir.
 
İstanbul Aydın Üniversitesi uluslararası eğitimde önemli unsurlar olan uluslararası iş birliğinin ve dayanışmanın avantajlarından faydalanarak, yerel, ulusal ve uluslararası arenada tüm akademik birimleriyle eğitime yaptığı katkılarla dünya üzerinde hak ettiği konuma ulaşmanın yanı sıra bilim ve teknoloji alanında da sesini duyurmaya devam etmektedir.
 
Akademik eğitimin yanı sıra kişisel gelişim ve mesleki becerilerin artırılmasına da önem veren İstanbul Aydın Üniversitesi sektörlerle yakın iş birlikleri, uygulamalı eğitimi, uluslararası ilişkileri, uluslararası diploma programları ve bünyesindeki destek sertifika programlarıyla da öğrencilerini geleceğin dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır.iau_dis_mekan.png


güncelleme: 17.10.2023 19:02