Global Barış ve Demokrasi

Global Barış ve Demokrasi Merkezi; ulusal, bölgesel, global barış ve demokrasi konulu araştırmalar yapmak, özellikle bölgemizde yaşanan siyasi, kültürel ve sosyal konulara eğilerek barış ve demokrasi ruhunun en ileri seviyelere taşınmasına destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Merkez, başta insan hakları olmak üzere sosyal problemleri ele alarak ve kültürel dayanışmayı teşvik ederek arabulucuuzlaştırıcı bir rol üstlenmiştir.

güncelleme: 15.1.2022 17:33

  Müdürün Mesajı

Global barış ve demokrasi, tarih boyunca pek çok düşünürün ve teorisyenin zihinsel emek harcadığı kavramlar arasında yer almıştır. Ancak bu çabaların çoğu tarihsel gerçeklik itibarıyla teorik genelleme ve temennilerin ötesine geçememiş, global barışın ve demokrasinin olanaklı olduğunu iddia eden düşünürler siyasal gerçekçiler tarafından "ütopyacı" olarak değerlendirilmiştir. Türk diplomasi tarihçisi Oral Sander'in vurguladığı üzere; dünya tarihinin sadece yüzde 20'si barış içinde yaşanmıştır. Çoğu zaman söz konusu barış dönemleri küresel hegemon güçlerin dayattığı düzenlerden ibaret olmuş ve siyasal gerçekçilerin tezleri pratik siyasette karşılık bulmuştur.

Türkiye, jeopolitik konumu itibarıyla global barışı ve demokrasiyi tehdit eden pek çok gelişmenin yaşandığı bölgelerin arasında yer almaktadır. Bu yapısıyla Türkiye; bölgesel güç olarak Balkanlar'da, Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da, tarihi-kültürel birikimiyle global ve bölgesel alt sistemlerdeki sorunların çözümü için kritik öneme ve potansiyele sahiptir.   

Bu çerçevede merkezimizin amaçları arasında; global ve bölgesel düzeyde demokrasi, insan hakları, eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında çalışmalar yürütmek; bölgemizde barış ve demokrasinin gelişimini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri takip etmek yer almaktadır. Merkezimizin, belirtilen amaçlara uygun olarak akademik çalışmalara katkı yapmasını, barış ve demokrasi çalışmalarına katkı sağlamasını dileriz.

 Dr. Öğr. Üyesi Murat JANE

Global Barış ve Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GLOBDEM) MüdürüDuyurular

  • WEBINAR ETKİNLİK

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi