Global Barış ve Demokrasi

Global Barış ve Demokrasi Merkezi; ulusal, bölgesel, global barış ve demokrasi konulu araştırmalar yapmak, özellikle bölgemizde yaşanan siyasi, kültürel ve sosyal konulara eğilerek barış ve demokrasi ruhunun en ileri seviyelere taşınmasına destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Merkez, başta insan hakları olmak üzere sosyal problemleri ele alarak ve kültürel dayanışmayı teşvik ederek arabulucuuzlaştırıcı bir rol üstlenmiştir.

güncelleme: 6.7.2020 17:45

  Müdürün Mesajı

Global Barış ve Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013 yılında kurulmuş, Ocak 2020 itibariyle yeniden faaliyete geçmiştir. Merkezimin ana amacı; gerek ulusal gerekse küresel boyutlarda demokrasi, insan hakları, eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında çalışmalar yürütmek ayrıca bölgemizde barış ve demokrasinin gelişimini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri takip eden çalışmalara yer vermektir. Dünya'nın pek çok bölgesinde yaşanan sorunların artık tüm insanlığın ortak sorunu haline gelmesinden hareketle Merkezimiz ilgili sorunların çözümüne ışık tutabilecek çalışmalarla hem ülkemize hem insanlığa mütevazı bir katkı sunabilmeyi hedeflemektedir. Hem ulusal hem de küresel ölçeklerde barış ve demokrasi alanlarında yapılacak akademik çalışmaların desteklenmesi ve çoğaltılması ülkemizin bulunduğu coğrafi konum ve jeopolitik önemi dikkate alındığında daha önemli bir etken haline gelmektedir. Bu bağlamda barış ve demokrasi çalışmalarına katkı sağlayabilmekten büyük bir onur ve memnuniyet duyacağız.

Dr. Öğr. Üyesi Alp Yüce Kavas

Global Barış ve Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GLOBDEM) Müdürü

Duyurular

  • WEBINAR ETKİNLİK

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi