Eğitim ve Araştırma Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi evrensel ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınma ve gelişmeyi yerli ve milli teknoloji ile destekleyen, yaşadığı toplumla iç içe, nitelikli eğitim programları ve araştırmalarla ve yetiştirdiği girişimci ve iş gücüyle uluslararası sıralamalarda üst basamaklarda yer almayı hedefleyen, girişimci ve ticarileşme odaklı, küresel düzeyde etki yaratan bir eğitim ve araştırma politikası izlemektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi;

Evrensel bilim anlayışına uygun uluslararası eğitim – öğretim ve araştırma – geliştirme hizmeti sunan,

Ürettiğimiz bilgilerle, öğrencilerimizin hayatlarına ışık tutan,

Araştırma alanındaki vizyonunu gerçekleştirmek için, hem fiziki hem de gelişime açık olanaklar sunan,

Eğitim ve araştırma süreçlerini paydaş katılımıyla sürekli iyileştiren,

Bilim ve sanat çalışmalarını destekleyerek, öğretim elemanları ve öğrencilerin çağdaş gelişmeleri takip edebilecekleri yaratıcı bir araştırma geliştirme ortamı oluşturan,

Teknoloji Transferi, Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri, Fikri Mülkiyet Hakkı, Lisanslama ve Ticarileştirme faaliyetleri ile bilimsel değeri ekonomik değere dönüştürüp toplumla buluşturan,

Kamu ve Sanayii ile kurduğu iş birlikleri ile yol gösteren,

Ulusal ve uluslararası sıralamalarda eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında en üst sıralarda olmayı hedefleyen bir politikaya sahiptir. 


güncelleme: 8.11.2021 11:25