Eğitim ve Öğretim Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim ve öğretim politikasının kökleri yenilikçi, girişimci, eleştirel düşünceve dayalı küresel bireyler yetiştirmeye dayanmaktadır. Ayrıca üniversitemiz, öğrenci merkezli eğitim anlayışını ön planda tutan ve güçlü akademik kadrosuyla bütünleyici bir eğitim-öğretim politika felsefesini benimsemektedir. Bu doğrultuda tüm eğitim programlarında araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler eğitim-öğretim politikamızın ayrılmaz birer parçasıdır. "Kaliteli bir eğitim deneyimi sunma" sloganıyla hareket eden İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim ve öğretim politikalarını aşağıdaki ilkeler kapsamında benimser:

 

İLKELER

  1. Uluslararasılaşma: Öğrenci değişim programları, çift diploma programları ve uluslararası araştırma projeleri gibi fırsatlar sunarak öğrencilerimizin kültürel çeşitlilikle zenginleşmelerini ve küresel bakış açısını geliştirmelerini desteklemek,
  2. Hızlı Geri Bildirim Sağlama: Öğrencilere 7/24 hızlı geri bildirim sağlama prensibi doğrultusunda, öğretim elemanları ve destek birimleri, öğrencilerin sorularına, ödevlerine veya diğer akademik ihtiyaçlarına anında ve etkili bir şekilde yanıt verme taahhüdünde bulunmak,
  3. Kendi Kendine Öğrenme ve Bireysel Hızda Öğrenme: Öğrencilere bireysel öğrenme becerilerini geliştirmeleri için destek sağlamak adına; öğrencilere özelleştirilmiş eğitim planları, çevrimiçi kaynaklar ve öğrenme grupları gibi çeşitli araçlar sunarak kendi kendine ve bireysel kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanımak,
  4. Yüz Yüze ve Çevrimiçi Öğretim: Yüz yüze ve çevrimiçi öğretim yöntemlerini benimseyerek harmanlanmış öğrenme modelleri aracılığıyla öğrencilere esneklik ve çeşitlilik sunmak, zamandan ve mekandan bağımsız öğrenmeyi önceliklendirmek,
  5. Bilimsel Düşünen ve Üretken Mezun Yetkinlikleri: Öğrencilere eleştirel düşünme, yaratıcılık, etkili iletişim, iş birliği, karmaşık problem çözme, girişimcilik ve liderlik gibi becerileri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim programı ve içeriği sunmak,
  6. Yenilikçi, Ulusal ve Uluslararası Akredite Öğretim Programı: Sürekli olarak güncellenen, Ulusal ve uluslararası akreditasyonları elde etmeye yönelik girişimlerde bulunmak,
  7. Teknolojik Altyapı: Dijital teknolojinin eğitimdeki potansiyelini maksimize etmek adına interaktif tahtalar, sanal laboratuvarlar, öğrenme yönetim sistemleri, bulut bilişim sistemleri ve çevrimiçi kaynaklar gibi dijital teknolojik sınıf altyapıları zenginleştirmek,
  8. Süreç Odaklı Yenilikçi Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenci başarılarını sadece sınav sonuçlarıyla değil, aynı zamanda projeler, portfolyolar, dijital ve fiziksel uygulamalar ve sürekli değerlendirme yöntemleriyle ölçmek ve değerlendirmek,
  9. Öğretimi Sürekli İzleme ve İyileştirme: Öğretim süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmek ve öğrenci-öğretmen geri bildirimlerine dayanarak iyileştirmeler yapmak


güncelleme: 25.4.2024 12:32