Rektörün Mesajı

​​ ​rektor.jpg
​​​Sevgili Gençler,
Eğitim-öğretim, bir toplumun kalkınmasında ana itici güçtür. Hiçbir gelişmiş ülke yoktur ki kalkınmadan önce eğitim sorununu halletmiş olmasın. Eğitimsiz toplumların insanları çağ dışı, hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, mantıksal izahı bulunmayan karanlık düşüncelerle boğuşur. O boğuşma esnasında içeride oluşa​n ve dışarıdan gelen tehlikeyi görmez. Kısa bir zaman içinde  de gelişmişlerin, kalkınmışların, güçlü devletlerin sömürgesi, uydusu, geçim kaynağı olur. Gelişmek için en önemli kaynak müşterek aklı kullanmaktır. Bunun için başvurulacak yol bilgi yoludur. Yani eğitim öğretimdir. Eğitim öğretimin en üst düzeyde temsil edildiği yer üniversitedir. Üniversite tarif edilirken;

• Ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
• Aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
• Meslek elemanlarının yetişmesine çözüm getirecek önerilerde bulunmak,
• Yeni eğitim teknolojileri üretmek,
• Eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, şeklinde sıralanabilir.

Bütün bunlar, yasalarla yükseköğretim kurumu olan üniversitelere verilen görevlerdir. Bu nedenle, üniversiteler toplumun her kesimi ile iç içe, toplum sorunlarını çözmeye odaklanmış, bir taraftan teknoloji geliştirirken öte yandan gelişen teknolojileri ülkeye getiren dünya ile entegre olmuş, hür ve bağımsız çağdaş düşünce ile çalışmalarını sürdüren, toplumun rahatsızlığından acı duyabilen, hassas, duygulu özverili müspet düşünen yönetici, araştırıcı ve bilim insanları bünyesinde bulunduran saygın kuruluşlardır.

Üniversite sayısının artması, yurt sathına yayılması, üniversite öğrenimi yapmak isteyen gençlerin beklentisi, toplumun kültürel gelişiminin önemli bir kriteridir. Her yıl üniversite özlemi çeken bir milyonu aşkın genç, üniversite kapısından geri dönmektedir. İşte bu düşünceler ve bilinçle yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi, vizyonu ve misyonu belli, gelişme hedefleri belirlenmiş, akademisyenleri, idareci ve yöneticisiyle geleceğin dünya üniversitesi olmayı yol haritası olarak saptamış bir üniversitedir.

Sekiz yıldan beri Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ile topluma karşı yapmayı vaat ettiği görevlerini yapmış, koyduğu hedefleri aşmış, halkımızın ve öğrencilerimizin güvenini kazanmıştır. Bu güveni İstanbul Aydın Üniversitesinin bütün fakülte, yüksekokullar ve enstitüleri ile daha da arttırmak hedefimizdir.

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
Rektör​​

güncelleme: 13.1.2022 14:42