Batı (Garbiyat) Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Disiplinlerarası bir araştırma merkezi olan Batı Araştırmaları Merkezi; kültürel, sosyal, iktisadi ve metni verileri bir araya getirerek batı medeniyetinin eski çağlardan  günümüze  kadar ki gelişimini ve işleyişini anlamak amacıyla kurulmuştur.

Batı Araştırmaları Merkezi, Batı medeniyetini bir özne ya da öteki olarak değil, bir kültür olarak çalışma gayretindedir. Batı medeniyetinin gelişimlerini ve başarılarını etkin bir şekilde belgelerle birlikte araştırmaktadır. Bu veriler bir bütün olarak sosyal teorileri algılamaya yardımcı olur. Bizim olaylar ve fikirlere esas yaklaşımımız tarihsel olayların, kurumların, fikirlerin ve kültürel ifadelerin sosyal değişimidir.

Merkezimizin bütün amaçladığı açık ve belirgin stratejilerle var olmak , üst seviyede çağdaşlık ile batı söylemine köprü olarak katılmaktır.

Amaçlarımız

  • * Kültür ve kimliğin geleneksel değerlerini ve fikirlerini belirleyerek uluslararası köprüler kurmak.

  • * Akademik kurumlarla ilişki kurarak uluslararası organizasyonlar düzenleyip kültürel etkinliklerde bulunmak.

  • * İAÜ’nün akademik ilkeleriyle uyumlu olarak kültürel eğitim programları düzenlemek.

  • * Kültürlerarası diyaloğu desteklemek için platformlar yaratmak.güncelleme: 2.11.2021 12:37

   

Başkan'ın Mesajı
Günümüzün  dünyasında küreselleşme, kültürlerarası etkileşim   açısından yeni olanaklar sunmasının yanında yeni anlaşmazlıklar da yaratmaktadır. Ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin gelişmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması küreselleşme sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu durum aynı zamanda yeni zorluklara, anlaşmazlıklara ve bazen güvensizliğe de neden olmakla birlikte özellikle Doğu ve Batı dünyası arasında birtakım gerginliklere de sebep olmuştur. 


Batı’yı bilimsel, kültürel ve geleneksel açılardan inceleyerek, disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde hem teorik hem pratik düzlemde yeni ufuklar açmak amacıyla Ocak 2014 yılında, Batı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurduk. Merkezimizin ana hedefi, uluslararası bir araştırma ağı oluşturarak burada yapılacak olan bilimsel araştırmalarla Batı Medeniyeti konusunda öncü bir bilgi merkezi olmaktır. 


Kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, yalnızca günümüzün değil önümüzdeki yüzyıllarda da barış ve istikrarının teminatı olacaktır. Kültürlerarası anlayış ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesinde en önemli görev üniversitelere düşmektedir.

Dr. Mustafa Aydın
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi