Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi

  There are no items to show in this view of the "Images" list.

  ​​​​​​​​​​​​​​Endüstri 4.0 Almanya'da ortaya çıkan bir kavram olup imalat sanayiinde kullanılan operasyonel teknolojinin enformasyon teknolojisi ile bir araya getirilmesiyle elde edilen verimlilik artışı ile imalat sanayiinde gerçekleşen genel paradigma değişimine verilen isimdir. Endüstri 4.0 genel olarak akıllı fabrikalar (Smart Factories) aracılığıyla imalat sanayiinde kullanılan makine, konveyör ve robotların kendi başına karar verip sistem kontrolünü sağlayabildiği merkezi olmayan üretim kontrol yaklaşımı ifade edilmektedir. Burada Nesnelerin İnterneti (IoT),  internete bağlanabilen akıllı makine ve robotlar (siber-fiziksel sistemler), bulut-bilişim, yapay ve dikey entegrasyon, 3Boyutlu yazıcılar gibi birçok teknoloji ve metot kullanılarak Endüstri 4.0'a dönüşüm amaçlanmaktadır. Araştırma Merkezimiz bu teknolojiler ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile sanayide dijital dönüşüm konusunda ülkemizde farkındalığın arttırılması ve tecrübenin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

  güncelleme: 15.10.2021 12:17

    Müdürün Mesajı

  Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı kararı doğrultusunda, Üniversitemizde kurulan Endüstri 4.0 Araştırma ve Uygulama Merkezi;

  Duyurular

  Aydın Dergi

  Aydın Gazete

  Rehbere Sor

  İletişim Bilgileri

  Tanıtım Filmi