Enerji ve Çevre Yönetimi Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi enerji ve çevre yönetimi politikası olarak; gelecek nesillere, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarına daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için tüm faaliyet alanlarında enerji ve su tüketiminin, sera gazı emisyonlarının, doğal kaynak kullanımının ve geri dönüşüme gönderilen atık miktarının azaltılması yönünde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eylemler ortaya koymayı ve bunları uygulamayı "sağlıklı bir çevre" anlayışıyla benimser.


İLKELER

  1. Çevre Kirliliğini Önleme: Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm çevre faaliyetlerinde proaktif önlemler almak, sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
  2. Çevre Mevzuatına Uyum: Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuatın ve standardların çevre boyutuyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
  3. Tedarik Sürecinde Çevresel Hassasiyet: Mal ve hizmetlerin tedarik sürecinde çevreye duyarlı ürün ve süreçleri önceliklendirmek,
  4. Paydaşlarda Farkındalık Oluşturma: Öğrenci ve çalışanlarımızdan başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak,
  5. Enerji Verimliliği: Enerji verimliliğini artırmaya ve Enerji maliyetlerinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,


güncelleme: 25.4.2024 12:31