E-kitaplar

 1. Exploring Talk Moves of a Teacher Educator when Triggering, Developing, Elaborating and Finalising Classroom Discourses: A Vygotskian Perspective
 2. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2020
 3. بِناء القُدُرات في ليبيا بعد النِزاع، من الماضي إلى المستقبل.
 4. Capacity Building From Past To Future In Post Conflict Libya
 5. Yeni Medya Çağında Türk Sineması (2010-2019)
 6. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
 7. Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler
 8. Teacher Educators’ Questioning’s Effects on Student Teachers’ Cognitive Productivity
 9. Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Geniş Çaplı Bir Araştırma
 10. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 11. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 12. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 13. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 14. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 15.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 16. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 17. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 18. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 19. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 20. Roman Jakobson
 21. USAM Etkinlikleri 2
 22. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 23. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 24. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 25. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 26. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 27. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 28. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 29. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 30. Cultural Landscape of Van Turkey 
 31. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 32. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 33. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 34. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 35. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 36. Different Perspectives In Translation Studies
 37. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 38. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 39. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 40. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı

güncelleme: 26.3.2021 12:08