E-kitaplar

 1. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi-Bildiri Kitabı
 2. 1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun İlanının 100. Yılı Kitabı
 3. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi - Sergi Kataloğu
 4. Türkiye’de Dizi Sektörü ve Dış Satım Olanakları MEDYAPIM ÖRNEĞİ
 5. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2021
 6. 2. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
 7. Akademisyen, Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Uzman Görüşleriyle Covid-19 Sürecinde K-12 Eğitim Raporu
 8. Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı ve Yetkinlikler Raporu
 9. Proceedings of International Conference on Al and Big Data in Engineering Applications
 10. I. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı
 11. Teminat Hukuku Sempozyumu (15-16 Nisan 2021) Bildiri Özeti Kitabı
 12.  Yediden Yetmişe Bilim Sohbetleri
 13.  Exploring Talk Moves of a Teacher Educator when Triggering, Developing, Elaborating and Finalising Classroom Discourses: A Vygotskian Perspective
 14. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2020
 15. بِناء القُدُرات في ليبيا بعد النِزاع، من الماضي إلى المستقبل.
 16. Capacity Building From Past To Future In Post Conflict Libya
 17. Yeni Medya Çağında Türk Sineması (2010-2019)
 18. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
 19. Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler
 20. Teacher Educators’ Questioning’s Effects on Student Teachers’ Cognitive Productivity
 21. Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Geniş Çaplı Bir Araştırma
 22. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 23. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 24. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 25. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 26. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 27.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 28. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 29. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 30. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 31. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 32. Roman Jakobson
 33. USAM Etkinlikleri 2
 34. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 35. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 36. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 37. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 38. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 39. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 40. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 41. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 42. Cultural Landscape of Van Turkey 
 43. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 44. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 45. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 46. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 47. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 48. Different Perspectives In Translation Studies
 49. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 50. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 51. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 52. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı

güncelleme: 16.10.2021 13:18