E-kitaplar

 1. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 2. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 3. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 5. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 6.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 7. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 8. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 9. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 10. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 11. Roman Jakobson
 12. USAM Etkinlikleri 2
 13. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 14. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 15. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 16. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 17. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 18. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 19. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 20. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 21. Cultural Landscape of Van Turkey 
 22. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 23. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 24. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 25. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 26. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 27. Different Perspectives In Translation Studies
 28. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 29. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 30. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 31. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı

güncelleme: 7.10.2020 17:33