E-kitaplar

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 2. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 3.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 4. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 5. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 6. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 
 7. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 8. Roman Jakobson
 9. USAM Etkinlikleri 2
 10. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 11. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 12. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 13. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 14. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 15. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 16. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 17. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 18. Cultural Landscape of Van Turkey 
 19. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 20. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 21. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 22. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 23. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 24. Different Perspectives In Translation Studies
 25. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 26. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 27. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 28. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı

güncelleme: 13.8.2020 14:52