E-kitaplar

 1. III. Uluslararası Türkeçin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu
 2. 4TH INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS ABSTRACT BOOK
 3. SELECTED CONFERENCE PROCEEDINGS OF EURASIA HIGHER EDUCATION SUMMIT 2022
 4. İAÜ Uygar 2021-2022 Akademik Yılı Faaliyetleri
 5. Istanbul Aydın University 1st International Health Sciences Research Days Congress
 6. I. ULUSLARARASI İLETİŞİM, İNOVASYON VE TASARIM KONGRESİ
 7. 1. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI: 21. YY’DA GÜVENLİK VE BARIŞIN İNŞASI TAM METİN BİLDİRİ KİTABI
 8. Filmde Anlatı Yapısı
 9. Proceedings of International Conference on Istanbul and Earthquake 2022
 10. İstanbul Aydın Üniversitesi 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Konferansı: 21.yy.da Güvenlik ve Barışın İnşası - Bildiri Özetleri Kitabı
 11. THE EASTERN MEDITERRANEAN PROBLEM IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS/a>
 12. The 11th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2021)
 13. The Eastern Mediterranean Problem in the Context of International Law and Politics
 14. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi-Bildiri Kitabı
 15. 1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun İlanının 100. Yılı Kitabı
 16. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi - Sergi Kataloğu
 17. Türkiye’de Dizi Sektörü ve Dış Satım Olanakları MEDYAPIM ÖRNEĞİ
 18. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2021
 19. 2. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
 20. Akademisyen, Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Uzman Görüşleriyle Covid-19 Sürecinde K-12 Eğitim Raporu
 21. Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı ve Yetkinlikler Raporu
 22. Proceedings of International Conference on Al and Big Data in Engineering Applications
 23. I. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı
 24. Teminat Hukuku Sempozyumu (15-16 Nisan 2021) Bildiri Özeti Kitabı
 25.  Yediden Yetmişe Bilim Sohbetleri
 26.  Exploring Talk Moves of a Teacher Educator when Triggering, Developing, Elaborating and Finalising Classroom Discourses: A Vygotskian Perspective
 27. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2020
 28. بِناء القُدُرات في ليبيا بعد النِزاع، من الماضي إلى المستقبل.
 29. Capacity Building From Past To Future In Post Conflict Libya
 30. Yeni Medya Çağında Türk Sineması (2010-2019)
 31. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
 32. Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler
 33. Teacher Educators’ Questioning’s Effects on Student Teachers’ Cognitive Productivity
 34. Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Geniş Çaplı Bir Araştırma
 35. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 36. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 37. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 38. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 39. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 40.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 41. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 42. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 43. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 44. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 45. Roman Jakobson
 46. USAM Etkinlikleri 2
 47. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 48. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 49. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 50. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 51. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 52. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 53. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 54. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 55. Cultural Landscape of Van Turkey 
 56. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 57. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 58. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 59. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 60. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 61. Different Perspectives In Translation Studies
 62. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 63. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 64. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 65. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı
 66. OSTIV MET PANEL 2021
 67. I. ULUSLARARASI PSİKOLOJİ KONGRESİ KİTABI
 68. I. ULUSLARARASI PSİKOLOJİ KONGRESİ ÖZET KİTABI

güncelleme: 14.3.2023 11:58