E-kitaplar

 1. Yeni Medya Çağında Türk Sineması (2010-2019)
 2. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
 3. Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler
 4. Teacher Educators’ Questioning’s Effects on Student Teachers’ Cognitive Productivity
 5. Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Geniş Çaplı Bir Araştırma
 6. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 7. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 8. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 10. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 11.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 12. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 13. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 14. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 15. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 16. Roman Jakobson
 17. USAM Etkinlikleri 2
 18. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 19. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 20. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 21. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 22. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 23. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 24. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 25. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 26. Cultural Landscape of Van Turkey 
 27. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 28. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 29. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 30. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 31. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 32. Different Perspectives In Translation Studies
 33. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 34. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 35. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 36. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı

güncelleme: 27.1.2021 16:28