E-kitaplar

 1. CUMHURİYET’İN 100. YILI ARMAĞAN KİTABI
 2. 2. Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi
 3. 1. Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi
 4. CUMHURİYETİN 100. YILINA ARMAĞAN - “TÜRKLER VE BALKANLAR”
 5. UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2022-2023 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ YILI
 6. 2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÖZET BİLDİRİ KİTAPÇIĞI
 7. OWSD Proceeding (24.08.2023)
 8. 'Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğe Girişinin 20. Yılı' Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 9. Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü 50. Yıl Koleksiyonu Kataloğu “Geçmişten Günümüze Osmanlı”
 10. 2033 TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARI STRATEJİ BELGESİ
 11. ULUSLARARASI İKLİM VE ENERJİ FORUMU INTERNATIONAL CLIMATE AND ENERGY FORUM
 12. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI 2021 GÖÇ KAVRAMINA ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIM SEMPOZYUMU
 13. SBF 100. YIL SEMPOZYUMU
 14. III. Uluslararası Türkeçin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu
 15. 4TH INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS ABSTRACT BOOK
 16. SELECTED CONFERENCE PROCEEDINGS OF EURASIA HIGHER EDUCATION SUMMIT 2022
 17. İAÜ Uygar 2021-2022 Akademik Yılı Faaliyetleri
 18. Istanbul Aydın University 1st International Health Sciences Research Days Congress
 19. I. ULUSLARARASI İLETİŞİM, İNOVASYON VE TASARIM KONGRESİ
 20. 1. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI: 21. YY’DA GÜVENLİK VE BARIŞIN İNŞASI TAM METİN BİLDİRİ KİTABI
 21. Filmde Anlatı Yapısı
 22. Proceedings of International Conference on Istanbul and Earthquake 2022
 23. İstanbul Aydın Üniversitesi 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Konferansı: 21.yy.da Güvenlik ve Barışın İnşası - Bildiri Özetleri Kitabı
 24. THE EASTERN MEDITERRANEAN PROBLEM IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS/a>
 25. The 11th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2021)
 26. The Eastern Mediterranean Problem in the Context of International Law and Politics
 27. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi-Bildiri Kitabı
 28. 1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun İlanının 100. Yılı Kitabı
 29. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi - Sergi Kataloğu
 30. Türkiye’de Dizi Sektörü ve Dış Satım Olanakları MEDYAPIM ÖRNEĞİ
 31. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2021
 32. 2. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
 33. Akademisyen, Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Uzman Görüşleriyle Covid-19 Sürecinde K-12 Eğitim Raporu
 34. Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı ve Yetkinlikler Raporu
 35. Proceedings of International Conference on Al and Big Data in Engineering Applications
 36. I. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı
 37. Teminat Hukuku Sempozyumu (15-16 Nisan 2021) Bildiri Özeti Kitabı
 38.  Yediden Yetmişe Bilim Sohbetleri
 39.  Exploring Talk Moves of a Teacher Educator when Triggering, Developing, Elaborating and Finalising Classroom Discourses: A Vygotskian Perspective
 40. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2020
 41. بِناء القُدُرات في ليبيا بعد النِزاع، من الماضي إلى المستقبل.
 42. Capacity Building From Past To Future In Post Conflict Libya
 43. Yeni Medya Çağında Türk Sineması (2010-2019)
 44. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
 45. Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler
 46. Teacher Educators’ Questioning’s Effects on Student Teachers’ Cognitive Productivity
 47. Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Geniş Çaplı Bir Araştırma
 48. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 49. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 50. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 51. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 52. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 53.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 54. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 55. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 56. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 57. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 58. Roman Jakobson
 59. USAM Etkinlikleri 2
 60. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 61. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 62. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 63. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 64. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 65. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 66. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 67. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 68. Cultural Landscape of Van Turkey 
 69. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 70. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 71. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 72. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 73. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 74. Different Perspectives In Translation Studies
 75. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 76. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 77. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 78. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı
 79. OSTIV MET PANEL 2021
 80. I. ULUSLARARASI PSİKOLOJİ KONGRESİ KİTABI
 81. I. ULUSLARARASI PSİKOLOJİ KONGRESİ ÖZET KİTABI
 82. Istanbul Aydın University International Security Symposium
 83. Uluslararası Karşılaştırmalı Kültür Uygulamaları ve Araştırmaları Kongresi

güncelleme: 19.3.2024 10:19