E-kitaplar

 1. Proceedings of International Conference on Istanbul and Earthquake 2022
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Konferansı: 21.yy.da Güvenlik ve Barışın İnşası - Bildiri Özetleri Kitabı
 3. THE EASTERN MEDITERRANEAN PROBLEM IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS/a>
 4. The 11th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2021)
 5. The Eastern Mediterranean Problem in the Context of International Law and Politics
 6. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi-Bildiri Kitabı
 7. 1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun İlanının 100. Yılı Kitabı
 8. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi - Sergi Kataloğu
 9. Türkiye’de Dizi Sektörü ve Dış Satım Olanakları MEDYAPIM ÖRNEĞİ
 10. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2021
 11. 2. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
 12. Akademisyen, Okul Yöneticisi, Öğretmen ve Uzman Görüşleriyle Covid-19 Sürecinde K-12 Eğitim Raporu
 13. Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı ve Yetkinlikler Raporu
 14. Proceedings of International Conference on Al and Big Data in Engineering Applications
 15. I. Animasyonda Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı
 16. Teminat Hukuku Sempozyumu (15-16 Nisan 2021) Bildiri Özeti Kitabı
 17.  Yediden Yetmişe Bilim Sohbetleri
 18.  Exploring Talk Moves of a Teacher Educator when Triggering, Developing, Elaborating and Finalising Classroom Discourses: A Vygotskian Perspective
 19. Selected Conference Proceedings of Eurasia Higher Education Summit EURIE 2020
 20. بِناء القُدُرات في ليبيا بعد النِزاع، من الماضي إلى المستقبل.
 21. Capacity Building From Past To Future In Post Conflict Libya
 22. Yeni Medya Çağında Türk Sineması (2010-2019)
 23. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
 24. Tıp ve Mühendislik Bakış Açısıyla Probiyotikler ve Prebiyotikler
 25. Teacher Educators’ Questioning’s Effects on Student Teachers’ Cognitive Productivity
 26. Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Geniş Çaplı Bir Araştırma
 27. ÇATIŞMA SONRASI LİBYA’DA GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPASİTE İNŞASI
 28. II. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri 
 29. Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu & Sergisi
 30. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 31. Halkla İlişkiler Buluşmaları - I 
 32.  Gazetecilikte Medya Araştırmaları Üzerine Makaleler
 33. Yalın Hakkında Bildiğim Herşeyi Birinci Sınıfta Öğrendim
 34. Milli Mücadelenin 100. Yılı 
 35. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 36. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı
 37. Roman Jakobson
 38. USAM Etkinlikleri 2
 39. I. Ve II. Endustriyel Kenevir Forumu
 40. IAU Çöpe Gidenlerin Hikayesi Kitabı 2019-3 
 41. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 1) 
 42. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 2) 
 43. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurma (Cilt 3) 
 44. Yaşamın Her Karesinde Toprak Kitabı
 45. Selected Proceedings of Eurisia Higher Education Summit Eurie 2018 
 46. Cultural Lanscape Rebuilding after Decay International Conference Kerpiç’16
 47. Cultural Landscape of Van Turkey 
 48. Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Derleme ve Analiz Raporu 
 49. Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Ülke Seçimini Etkileyen Faktörler Kitabı 
 50. ELT CONFERENCE - Language Teaching in Higher Education
 51. Gençlerin Ruhsal Durumları Üzerine Bir Araştırma  İntihar Eğilimleri ve Olasılıkları 
 52. Sorumluluk Hukuku Sempozyumu 
 53. Different Perspectives In Translation Studies
 54. Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler
 55. Sosyal Hizmet Kongresi 2018 : Mültecilere Sosyal Hizmet
 56. SWIFT ile IOS Uygulama Geliştirme - Yeni Başlayanlar için
 57. Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı
 58. OSTIV MET PANEL 2021
 59. I. ULUSLARARASI PSİKOLOJİ KONGRESİ KİTABI
 60. I. ULUSLARARASI PSİKOLOJİ KONGRESİ ÖZET KİTABI

güncelleme: 16.5.2022 14:38