Akademik


akademik_01.pngAtatürk’ü Anlamak 

Yrd. Doç. Dr. M. Hakan ÖZÇELİK
Tarih sayfalarına dönülüp bakıldığında, bugüne değin var olmuş milletlerin arkalarında her zaman, yüksek kabiliyette ve çok yönlü liderlerin olduğu görülmektedir. Tarihimizde de olağanüstü dönemlerin sonuncusu olan Cumhuriyet dönemine ve çağa damgasını vuran dahi ve lider insan da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, kendi döneminin liderleri içerisinde 21’inci yüzyıla geçebilen tek liderdir. Şöyle ki diğer liderler kendi halkları tarafından yok edilirken, O hala Türk insanının ve dünyanın sevgi ve saygı dünyasında tüm canlılığı ile yaşayan bir dahi liderdir. 

166s., 
Basım Yılı: 2015 
ISBN: 978-6054303489 
Ebat:17 x 24 cm
akademik_02.png

Başarının Kodları: Risk ve Girişimcilik 
Zeynep Banu DALAMAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından kurulan “Risk ve Girişimcilik Okulu” 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında iş dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu ve iş dünyasında kendilerini başarılarıyla kanıtlayan girişimcilerin yaşadıkları deneyimlerini aktardıkları bir seminer programı olarak düzenlendi. Kitabımızın temelini bu seminere katılarak hayat hikâyelerini öğrencilerimizle samimi bir şekilde paylaşan, başarılarının ipuçlarını anlatan ve gençlere tavsiyelerde bulunan Türkiye’nin önde gelen yönetici ve iş adamlarının konuşmaları oluşturmaktadır. 


268s.,
Basım Yılı: 2013

ISBN: 978-605-4303-26-7 

Ebat: 17 x 24 cmakademik_03.png

Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri

Doç. Dr. Sait YILMAZ

21’inci yüzyıla girerken uluslararası güvenlik ortamındaki hızlı değişmeler bugüne kadar yerleşmiş dengeleri altüst etti. Ancak, gelecek 50 yılın en büyük ve etki odağu durumunda bulunacak Avrasya coğrafyası, klasik jeopolitik teorilerin ana hedefi olma konumunu devam ettirmektedir. Avrasya coğrafyasındaki ilişkilerin geleceği uluslararası güç dengesi için başta gelen belirleyici faktörlerden biri olacaktır. Orta Asya, Güney Asya ve Güneydoğu Asya terörizme karşı uluslararası seferberliğin başlıca cepheleri haline gelmiştir.

viii + 441s., Basım Yılı: 2013
ISBN: 13 978-6054303250 
Ebat: 17 x 24 cmakademik_04.png
Dinlerin Ortak Dili: Müzik 

Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM

Kültürel açıdan son derece tabii olan “farklılıkların”; bir “ayrıştırıcı” – “bölücü” unsur olarak topluma hesapsızca sunulduğu, tarihi açıdan çok kritik bir dönemde yaşıyoruz. Böylesine karışık bir ortamda, kültürel farklılıkların bir “kusur” değil, aksine, birer “zenginlik” öğesi olduğunun insanlarımıza yeniden hatırlatılması, toplumsal barışımızın tesisi açsından son derece önemlidir.


59s., Basım Yılı: 2014 

ISBN: 978-6054303373 

Ebat: 17 x 24 cm 
akademik_05.png

Humbolt-Kolleg / 2011 Istanbul 

Alexander Von HUMBOLDT

Alexander von Humboldt Vakfı, Alexander von Humboldt’un ölümünden bir yıl sonra 1860 yılında Berlin’de kurulmuştur. Bugün Alexander von Hambuldt Vakfı her sene tüm dünya ülkelerinden 1800 araştırmacıya Almanya’da bilimsel araştırma imkanı vermektedir. Vakıf 130 ülkeden farklı bilim dallarından 40’ı Nobel ödülü almış olan 23.000 Humboldt bursiyerinin erişebildiği internet ağı oluşturulmuştur ve son 56 yıldır toplam 420 Türk bilim adamı Humboldt Vakfı’nın bursu ile Almanya’da araştırma yapmıştır.


xxii+479s., Basım Yılı: 2011 

ISBN: 978-605-4303-05-2 

Ebat: 19 x 26 cmakademik_06.png

International Conference on Entrepreneurship Iec 2014 
Prof. Dr. Ahmet Metin GER
In today’s world, economies worldwide are witnessing the emergence of new business models within enterpreneurial realms, new funding mechanisms and platforms, new international scopes of activities, new ways organizing ventures, as well as greater varieties of venture types spanning both commercial and socially driven initiatives


358s., Basım Yılı: 2014

ISBN: YOK 

Ebat: 17 x 24 cm
akademik_07.png

International Conference on Multiculturalism and Translation

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Naca

Çok kültürlülük kavramı 1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlığın tarihi sürecinde çok kültürlülük her zaman birlikte var olmanın, wbirlikte yaşamanın yollarını bulmuştur. Bunun en yakın örneği Osmanlı İmparatorluğu’dur. Bu kavram bireylerin ve toplulukların toplum içinde kimliklerini özgürce dile getirmeleri demektir. Yalnızca azınlık hakları ile değil çoğunluğun hakları ile toplumu oluşturan tüm kurum ve uygulamalarla ilgilidir. Bu kavram etnik farklılıkların yasal ve politik olarak konumlandırılmaları için kullanılır. Temelinde demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları ideali yatmaktadır

188s., Basım Yılı: 2015 

ISBN: YOK 

Ebat: 17 x 24 cmakademik_08.png

Küresel Rekabetin Merkezindeki Afrika’da Kalkınma Dinamikleri 

Bahar Dilşa KAVALA

Dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisinden altısının yer aldığı, Asya Pasifik dışında %5 üzerinde büyümenin beklendiği tek bölge olan, yeni petrol, doğalgaz ve maden keşifleri ile tarımsal üretimin de etkisiyle yatırımların 2014 yılında 80 milyar doları aştığı bir kıta Afrika. 21’inci yüzyılın sonunda dünya nüfusunun %40’ına ev sahipliği yapması beklenen kıta, demografik açıdan da dünyanın yükselen bölgesi. Afrika’nın halihazırda 300 milyon olan ve hızla büyüyen orta sınıfıyla yalnızca yatırım destinasyonu olarak değil, bir tüketici pazarı olarak da önemi hızla artıyor

61s., Basım Yılı: 2015

ISBN: 978-605-4303-44-1 

Ebat:15 x 21 cm


akademik_09.png

Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongre Bildiri Özetleri

Selin DEMİREL, Miraç ŞAHİN, İpek ÇALIŞIR

Antikçağda ırksal ve etnik azınlıklar ve daha alt sosyal sınıfların yanında kadınların ihmal edilmeleri ve etkili bir biçimde siyasal süreçten dışlanmaları görülmüştür. Bu dışlanma hala siyasetten uzak duran kadın imajını günümüze kadar getirmiştir. Çoğunlukla, siyaset felsefi ve siyasal monarşide ailenin temel alındığı düşünülürse, ailenin başının erkek, dolayısıyla hükümetlerinin başının da erkek olması düşünülmüş ve böyle uygulama gelmiştir. Siyaset temelde bir erkek faaliyeti olarak görülmüştür. Kadın çoğu zaman eve kapatılmış, çocuklarıyla, eşi ile ve ev işleriyle uğraşısı onun tek görevi addedilmiş, siyasette kendisine yer bulamamıştır. 

128s., Basım Yılı: 2015 

ISBN: YOK 

Ebat:15 x 21 cmakademik_10.png

Mehmet Âkif Ersoy’a Aydın Yaklaşımlar

Muhammet Sani ADIGÜZEL, Zeynep Banu DALAMAN

Beşli ve onlu yıllar kutlamalar açısından büyük önem arz eder. Aynı kutlama için hem beşli hem onlu yıl bir araya geldi ise verilen önem daha da artar. Mehmet Akif Ersoy için de öyle oldu. Onun vefatının 75’inci yıl dönümü Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edildi. Bu yılın ilan edilmesinde beşli yılın, 75’inci yılının yanı sıra onlu yılın, ynai 90’ıncı yılın da büyük rolü oldu. Çünkü aynı yıl Mehmet Akif yılı ilan edilen 2011 yılı aynı zamanda İstiklâl Marşı’nın kabulünün 90’ıncı yılıydı.


v + 193 s., Basım Yılı: 2013

ISBN: 978-605-4303-27-4 

Ebat:17 x 24 cmakademik_11.png


New Generation Earthen Architecture: Learning From Heritage Kerpiç’13

Asst. Prof. Dr. Gokcen Firdevs YÜCEL

Kerpiç-network is carrying researches over thirety years on durability, seismic response and production techniques on earthen consturtion material. Durability research are based on gypsum & line stabilization of earth, called “alker”; seismic response research are based on horizontal energy dissipation surfaces in the load bearing walls and production techniques are based on conpacting and shote-crete production of earthen walls. 

xiii + 487 s., Basım Yılı: 2013

 ISBN: 978-605-4303-24-3 

Ebat:17 x 24 cmakademik_12.png

Türkiye’de Gençlerin Dini Bayram Algısı Araştırması 

Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM

Bütün bu değerler içinde bir tanesi vardır ki, o değer üzerinde bütün dünya toplulukları ittifak halindedir. O da “BAYRAM” kavramıdır. Mutlak anlamda bayram, iyiliğin, güzelliğin, mutluluğun, coşkunun, duygusal güzelliklerin, neşenin, sevincin doruklara ulaştığı günlerin adıdır. Bu kavram genelde ve teoride, kötülükleri, üzüntüleri, çirkinlikleri içermez. Hangi dil, din, mezhep, ideoloji ve ırktan olursa olsun, insanların bayram kavramı ortak algısı bu merkezdedir

142s., Basım Yılı: 2015

ISBN: 9786054303410

 Ebat:17 x 24 cmakademik_13.png

Turkey’s Rise: Implications for its Neighbors and the World

Zeynep Banu DALAMAN

Universities are not mere institutions made of amphitheaters of laboratories. Universities should be obligatorily interested with every social, political, cultural event and fact of the society in which they take their roots. The knowledge that is produced in universities should be shared simultaneously with the society. 


ii + 90 s., Basım Yılı: 2013

ISBN: 978-605-4303-29-8

Ebat: 17 x 24 cm akademik_14.png

Siyaset Akademisi 1 

Zeynep Banu DALAMAN

Sosyal bir varlık olan insanın topluluklar halinde bir arada yaşaması yönetilme ihtiyacını, bu ihtiyaç da siyaset kavramını beraberinde getirir. Kavram itibariyle “devlete ait etkinlikler” olarak da ifade edilen siyaset kelimesinin eş anlamlısı olan “polis” kelimesinden türetilmiştir. Türkiye’de ne yazık ki uzun süredir pejoratif bir anlamda kullanılan siyaset kavramı aslında çatışan fikirleri ve çatışan çıkarları içerir. Çünkü devleti yönetmenin yanında yönetimi etkileme, değiştirme/yönlendirme de siyaset alanı içine girmektedir. Bu da bireyler ve gruplar arasındaki iktidarı ele geçirme/elinde tutma/ etkileme yönünde rekabeti beraberinde getirir.

304s., Basım Yılı: 2010

ISBN 978-605-4303-08-3 

Ebat:17 x 24 cmakademik_15.png

1.Genç Bilim Adamları Sempozyumu

Deniz AKÇAY

Sempozyumun amacı, tez aşamasına geçmiş yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, yüksek lisan ve doktorasını tamamlamış öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermek ve çalışmalarının akademik ortama aktarılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, farklı disiplinlerdeki bilimsel görüş ve düşünceleri bir araya getirip bilgi paylaşımına olanak sağlayacak ortak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

216s., Basım Yılı: 2015 

ISBN: 978-605-4303-45-8 

Ebat:17 X 24 cmakademik_16.png

2023 Türkiye Vizyonu ve Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı

Öğr. Gör. Babürhan CÖRÜT 

Dünyada söz sahibi olabilmemiz, ileri ülkelerle rekabet edebilmemiz için rekabetçi, nitelikli ve yetkin insan kaynağına sahip olmamızı sağlayacak bir eğitim sistemini kurmamız gerekmektedir. ekonomiye ve sosyal hayata yön veren ülkeler, insanı gelişimi tamamlamış, üretken ve nitelikli insan kaynağı oluşturan eğitim politikalarını benimsemektedir.


88s., Basım Yılı: 2015

ISBN: 978-6054303472

 Ebat: 17 x 24 cm
akademik_17.png

Aydın Düşünce Platformu Aydın Düşünceler 1

Necat BİRİNCİ - Figen YILMAZ

Aydın Düşünce Platformu, Türkiye’nin gündeminde olan ve gündemine gelebilecek olan demokrasi, siyaset, sosyal hayat, ekonomi, kültür, teknoloji ve eğitim alanlarındaki problemler üzerine araştırma yapan, bilgi toplayan, topladığı bilgileri işleyen analiz eden, siyaset kurumuna, kamu veya özel kurum ve kuruluşlara çözüm önerileri sunan; bu konularda yayın yapan, konferans, seminer, panel, kongre ve tartışmalı yuvarlak masa toplantıları düzenleyen bir sivil toplum örgütüdür.


214s., Basım Yılı: 2016 

ISBN: 978-6054303601

 Ebat: 17 x 24 cmgüncelleme: 2.11.2017 15:42