TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

555.jpg

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, ilaçların ve bunların insan vücudu üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve anlaşılması ile ilgilenir. İlaçların hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek ve önlemek için biyolojik sistemlerle nasıl etkileşime girdiğini inceleyen farmakoloji disiplinine odaklanır. Farmakoloji kelimesi, Yunanca 'Pharmacon' (etkin bir ilke) ve 'logos' (bir söylem veya inceleme) kelimelerinden türetilmiştir. Farmakolojinin amacı temel olarak, hastaya uygun çeşitli seçenekler arasından etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış bir ilaç tedavisinin seçilebileceği bu tür bilimsel verileri sağlamaktır.
Anabilim Dalı'nın temel amacı tıp öğrencilerine farmakoloji ve tedavi alanında kapsamlı bir eğitim vermektir. İlaç etki mekanizmaları, farmakokinetik (ilaçların nasıl emildiği, dağıtıldığı, metabolize edildiği ve atıldığı), farmakodinamik (ilaçların etkilerini nasıl ürettiği) ve ilaç etkileşimleri dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsayan dersler ve eğitim programları sunar.
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesindeki öğretim üyeleri, klinik farmakoloji, toksikoloji, psikofarmakoloji, kardiyovasküler farmakoloji ve daha fazlası gibi alanlarda uzmanlık bilgisine sahip, kendi alanlarında uzman kişilerdir. Uzman ve akademisyenlerimiz sadece araştırma yapmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğin sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinde de önemli bir rol oynar.
Ana Bilim Dalı, ilaç tedavilerini iyileştirmeyi, yeni ilaçlar geliştirmeyi ve mevcut ilaçların güvenliğini ve etkinliğini anlama amaçlı çalışmalar ve klinik denemeler yapmak için genellikle diğer bölümler, araştırma enstitüleri ve sağlık tesisleri ile işbirliği yapar. Bu disiplinlerarası yaklaşım, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin farmakolojik araştırmalardaki en son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlar. Genel olarak, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, tıp öğrencilerini ve sağlık çalışanlarını hasta bakımında ilaç kullanımına ilişkin bilinçli kararlar vermek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmada çok önemli bir rol oynar. Araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla departman, farmakolojik bilimin ilerlemesine ve sağlık hizmeti sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Misyonumuz 
  1. Yeni nesil araştırma bilim insanlarını ve doktorları eğitmek ve yetiştirmek
  2. İnsan hastalığının moleküler ve hücresel temelini belirlemek
  3. Yeni terapötiklerin gelişimini ilerletmek
  4. Ulusal ve uluslararası boyutlarda bilimsel araştırmalar yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek 

Vizyonumuz 
İnsan sağlığını iyileştirme nihai hedefi ile tıbbi farmakoloji eğitimi ve araştırmasında mükemmelliği ile ulusal olarak tanınmak.

AKADEMİK KADRO
     
       Prof. Dr. Aşkın TAŞ
       Anabilim Dalı Başkanı
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

     
       Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Funda ÖZDOĞAN
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 51752

     Dr.-Öğr.-Üyesi-Said-Nuri-KALKIŞIM.jpg
       Dr. Öğr. Üyesi Said Nuri KALKIŞIM
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 51754

güncelleme: 2.5.2024 20:39