ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI ANABILIM DALI

1111.jpg

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı, çocukların ve ergenlerin ruh sağlığı ihtiyaçlarını teşhis etmeye, tedavi etmeye ve desteklemeye odaklanan özel bir sağlık hizmeti dalıdır. Genç bireylerin esenliğini etkileyebilecek bir dizi duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunu ele alır.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'nın temel amacı, çocuk ve ergenlerin sağlıklı psikolojik gelişimlerini desteklemek ve ruh sağlığı bozukluklarının başlamasını veya ilerlemesini önlemektir. Bu ana bilim dalı, kapsamlı bakım sağlamak için işbirliği yapan psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar ve mesleki terapistler gibi ruh sağlığı uzmanlarından oluşan çok disiplinli ekiplerden oluşur.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı tarafından sağlanan hizmetler şunları içerir:
 1. Değerlendirme ve Teşhis: Bu bölümdeki profesyoneller, bir çocuğun veya ergenin ruh sağlığı durumunu değerlendirmek için kapsamlı değerlendirmeler yapar. Bu, doğru bir teşhis yapmak için çocuktan, aileden ve diğer ilgili kaynaklardan bilgi toplamayı içerir.
 2. Bireysel ve Aile Terapisi: Duygusal veya davranışsal zorluklar yaşayan çocuk ve ergenlere terapötik müdahaleler sunulur. Bu müdahaleler, bilişsel-davranışçı terapi (CBT), oyun terapisi, aile terapisi veya bireyin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış diğer kanıta dayalı yaklaşımları içerebilir.
 3. İlaç Yönetimi: Anabilim Dalındaki psikiyatristler uygun olduğunda ilaçları reçete edebilir ve izleyebilir. En etkili tedavi planını belirlemek için çocuk veya ergen ve ailesiyle yakın işbirliği yaparlar.
 4. Krize Müdahale: Acil durumlarda ya da ruh sağlığı krizi sırasında, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı birimi gencin güvenliğini ve stabilizasyonunu sağlamak için anında destek ve müdahale sağlar.
 5. Ebeveyn Eğitimi ve Desteği: Ana Bilim Dalı, ebeveynleri ve bakıcıları tedavi sürecine dahil etmenin önemini kabul etmektedir. Ailelerin çocuklarının ruh sağlığı ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve ele almalarına yardımcı olmak için eğitim, rehberlik ve destek sunarlar.
 6. İşbirlikçi Bakım: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı birimleri, bir çocuğun veya ergenin ruh sağlığına bütüncül bir yaklaşım sağlamak için genellikle diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları, okullar ve toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar. Bu, bilgi paylaşımını, bakım planlarını koordine etmeyi ve gerekirse diğer özel hizmetlere yönlendirmeleri içerir.
 7. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ana bilim dalı, erken müdahaleyi teşvik etmeye, ruh sağlığını damgalamayı ortadan kaldırmaya ve çocukların ve ergenlerin genel refahını desteklemeye kararlıdır. Bu kritik gelişim aşamalarındaki ruh sağlığı endişelerini ele alarak, uzun vadeli sonuçları iyileştirmeyi ve genç bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyorlar.

Misyonumuz
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'nın misyonu, tüm insanların sağlığını ve çevresini korumak ve geliştirmek; fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel iyilik hali olan sağlık, tüm insanların hakkı ve sorumluluğudur. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı, ruh sağlığının kabul edilmesini savunarak ve kaliteli-erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri sunarak çocuklarda ve ailelerde dayanıklılığı ve esenliği teşvik ederek bu sorumluluğun önemli bir parçasıdır.

Vizyonumuz
Tüm Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı, amaç ve hedefleri şu nihai vizyona hizmet eder: Gelişen Çocuklar, Sağlıklı Aileler ve Destekleyici Topluluklar.


 • AKADEMİK KADRO
 •      
 •        Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı 
 •        E-Posta: [email protected]
 •        Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 15:34