GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 6666.jpg
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, göğüs ve solunum sistemini etkileyen hastalık ve durumların önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanan uzmanlaşmış bir tıp bölümüdür. Bu bölüm, solunum hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, göğüsle ilgili kanserler ve göğüs boşluğunu etkileyen diğer durumlar dahil olmak üzere çok çeşitli bozukluklarla ilgilenir.
 • Göğüs Hastalıkları bölümünün temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Solunum Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi: Bölüm astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zatürree, bronşit, interstisyel akciğer hastalıkları, tüberküloz ve akciğer kanseri gibi çeşitli solunum hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik donanıma sahiptir. Göğüs hastalıkları uzmanları, doğru bir teşhise ulaşmak için tıbbi geçmiş değerlendirmesi, fizik muayeneler, solunum fonksiyon testleri, görüntüleme çalışmaları (göğüs röntgeni veya BT taramaları gibi), bronkoskopi ve diğer teşhis prosedürlerinin bir kombinasyonunu kullanır.
 2. Kronik Solunum Hastalıklarının Yönetimi: Göğüs Hastalıkları bölümü, kronik solunum hastalıklarının yönetiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Göğüs hastalığı uzmanları, ilaçlar, inhalatörler, oksijen tedavisi, pulmoner rehabilitasyon ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilen kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirmek için hastalarla yakın işbirliği içinde çalışır. Amaç, semptomları iyileştirmek, akciğer fonksiyonunu iyileştirmek ve kronik solunum yolu hastalıkları olan hastalarda genel yaşam kalitesini arttırmaktır.
 3. Girişimsel Göğüs Prosedürleri: Bazı Göğüs Hastalıkları bölümleri, göğüsle ilgili çeşitli durumları teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv teknikler olan girişimsel göğüs prosedürleri sunmaktadır. Bu prosedürler bronkoskopi, endobronşiyal ultrason (EBUS), torasentez (göğüs boşluğundan sıvı drenajı), plöroskopi ve göğüs tüplerinin yerleştirilmesini içerebilir. Girişimsel prosedürler, akciğer kanserleri, plevral efüzyonlar ve diğer göğüs hastalıklarının tanı ve tedavisine yardımcı olur.
 4. Göğüs Enfeksiyonlarının Yönetimi: Bölüm, zatürree, bronşit, plevral enfeksiyonlar ve diğer solunum yolu hastalıkları dahil olmak üzere göğüs enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinde uzmanlık sağlar. Göğüs hastalıkları uzmanları, uygun tedaviyi, enfeksiyon kontrol önlemlerini ve karmaşık veya ciddi enfeksiyonları olan hastaların izlenmesini sağlamak için enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışır.
 5. Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi: Göğüs Hastalıkları bölümü akciğer kanserinin tanı, evreleme ve tedavisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Göğüs hastalığı uzmanları, doğru teşhis için doku örnekleri elde etmek amacıyla bronkoskopiler, endobronşiyal ultrason kılavuzluğunda biyopsiler ve diğer prosedürleri uygulayabilir. Ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler veya immünoterapiyi içerebilen kapsamlı tedavi planları geliştirmek için onkologlar ve diğer uzmanlarla işbirliği yaparlar.
 6. Göğüs Radyolojisi ve Görüntüleme: Göğüs Hastalıkları bölümlerinde genellikle göğüs röntgeni, BT taramaları gibi göğüs görüntüleme için özel radyoloji hizmetleri ve akciğer kanseri evrelemesi için PET-CT taramaları gibi özel görüntüleme teknikleri bulunur. Bu görüntüleme çalışmaları, çeşitli göğüs hastalıklarının teşhisine, izlenmesine ve takibine yardımcı olur.
 7. Solunum Rehabilitasyonu: Bazı Göğüs Hastalıkları bölümleri, kronik akciğer hastalığı olan hastalar için solunum rehabilitasyon programları sunmaktadır. Bu programlar, egzersiz eğitimi, öğretimi ve danışmanlığın bir kombinasyonu yoluyla egzersiz kapasitesini, nefes tekniklerini ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar.
 8. Sigarayı Bırakma: Göğüs Hastalıkları bölümü, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesinde ve hastaların tütün bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Göğüs hastalıkları uzmanları, bireylerin sigarayı bırakmalarına ve göğüs ve akciğer sağlığına ilişkin riskleri azaltmalarına yardımcı olmak için danışmanlık, destek ve farmakoterapi sağlar.
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, göğüs ve solunum sistemini etkileyen hastalık ve durumların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Göğüs hastalıkları uzmanları, multidisipliner bir yaklaşımla, gelişmiş teşhis tekniklerinden, kişiselleştirilmiş tedavi planlarından ve sürekli destekten yararlanarak akciğer sağlığını optimize etmeye, semptomları hafifletmeye, komplikasyonları önlemeye ve hastalarının genel iyilik halini iyileştirmeye çalışır.

Misyonumuz
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın misyonu akut sonrası ortamlarda kronik kritik hastalıkları ve karmaşık solunum rahatsızlıkları olan bireylerin yaşamlarında olumlu bir fark yaratmaktır. 
Bu bağlamda amaçlarımız; 
 1. Akciğerleri ve solunum yollarını etkileyen tıbbi durumların tanı, tedavi ve önlenmesidir.  
 2. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve araştırma görevlileri arasında istisnai bir araştırma ortamı sağlamak.
 3. Tıp öğrencilerine bu misyonu gelecekte sürdürmek için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri öğretmek. 

 • Vizyonumuz
  Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın vizyonu;
 1. Akut sonrası ortamda karmaşık solunum koşulları olan bireylerin bakımında en iyisi olmaktır
 2. Eğitim ve araştırmalarında uluslararası standartlarda lider bir merkez olmak. 
 3. Hekimleri Göğüs Hastalıkları alanında seçkin klinisyenler, biyomedikal araştırmacılar ve liderler olarak yetiştirmek.

AKADEMİK KADRO
       Ahmet İLVAN.jpg
         Prof. Dr. Ahmet İLVAN
         Anabilim Dalı Başkanı
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 56102

       Hande İktimuur.jpg
         Doç. Dr. Hande İKİTİMUR
         Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010

       
         Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (İng.)
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010
 
       Bilge ÖZGÜR YÜKSELL.jpg
         Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÖZGÜR YÜKSEL
         Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010

       MESUT BAYRAKTAROĞLU.jpeg
         Dr. Öğr. Üyesi Mesut BAYRAKTAROĞLU
         Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (İng.)
         E-posta: [email protected]
         Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 17:51