NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

rad1.avif

kleer Tıp Anabilim Dalı, çeşitli hastalık ve durumları teşhis etmek ve tedavi etmek için radyofarmasötikler olarak bilinen az miktarda radyoaktif madde kullanan tıbbi görüntüleme ve terapötik tedavinin özel bir dalıdır. Organların ve dokuların işleyişi ve metabolizması hakkında moleküler düzeyde benzersiz bilgiler sağlamak için nükleer fizik, kimya ve tıp alanlarını birleştirir. Bölüm, çok sayıda tıbbi durumun teşhisine ve yönetimine yardımcı olmak için gelişmiş görüntüleme teknikleri ve hedefe yönelik tedaviler kullanır.

Tipik olarak Nükleer Tıp departmanıyla ilişkilendirilen bazı önemli yönler ve işlevler şunlardır:

  1. Teşhis Görüntüleme: Nükleer Tıp, organların ve dokuların işlevini ve yapısını görselleştirmek ve değerlendirmek için gama ışınları veya pozitronlar yayan radyofarmasötikler kullanır. Bu radyofarmasötikler tipik olarak intravenöz, oral veya inhalasyon yoluyla uygulanır. Yayılan radyasyonu tespit etmek ve hedeflenen alanın ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için gama kameraları veya PET (Positron Emission Tomography) tarayıcıları gibi özel görüntüleme ekipmanları kullanılır. Bu, kanser, kalp hastalığı, tiroid bozuklukları, nörolojik bozukluklar ve iskelet anormallikleri dahil olmak üzere çok çeşitli koşulların tanımlanmasına ve değerlendirilmesine olanak tanır.
  2. Fonksiyonel Görüntüleme: Öncelikle anatomik bilgi sağlayan diğer görüntüleme yöntemlerinin aksine, Nükleer Tıp fonksiyonel görüntülemeye odaklanır. Metabolizmaları, kan akışı ve reseptör etkileşimleri dahil olmak üzere organların ve dokuların nasıl çalıştığını inceler. Nükleer Tıp, vücuttaki fizyolojik süreçleri değerlendirerek hastalıkların erken teşhisinde yardımcı olabilir ve tedavi planlaması ve takibi için değerli bilgiler sağlayabilir.
  3. Terapötik Prosedürler: Tanısal görüntülemeye ek olarak, Nükleer Tıp bölümü ayrıca radyofarmasötiklerin kullanıldığı terapötik prosedürler sunmaktadır. Bu alan Terapötik Nükleer Tıp veya Moleküler Radyoterapi olarak bilinir. Hastalıklı dokuyu yok etmek veya kontrol etmek için radyoaktif maddelerin vücuttaki tümörler veya aşırı aktif tiroid bezleri gibi belirli bölgelere hedefli olarak verilmesini içerir. Yaygın terapötik uygulamalar, tiroid kanseri, kemik metastazları ve belirli lenfoma türlerinin tedavisini içerir.
  4. Radyoizotop Üretimi: Nükleer Tıp bölümü genellikle radyofarmasötiklerin üretimi ve kalite kontrolünde çok önemli bir rol oynar. Teşhis ve tedavi prosedürlerinde kullanılan gerekli radyoaktif maddeleri üretmek için özel bir siklotron veya diğer radyoizotop üretim tesislerini barındırabilir. Departman, radyoaktif malzemelerin düzenleyici yönergelere uygun olarak güvenli bir şekilde taşınmasını, depolanmasını ve imha edilmesini sağlar.
  5. Radyasyon Güvenliği ve Dozimetri: Nükleer Tıpta yer alan radyoaktif maddelerin doğası gereği radyasyon güvenliği çok önemlidir. Bölüm, radyofarmasötiklerin güvenli bir şekilde uygulanmasını ve işlenmesini sağlamak için katı protokoller izler. Radyasyondan korunma önlemleri, hastaların, personelin ve genel halkın radyasyona maruz kalmasını en aza indirmek için uygulanmaktadır. Hastalar tarafından alınan radyasyon dozlarının hesaplanmasını içeren dozimetri, potansiyel yan etkileri en aza indirirken tedavi etkinliğini optimize etmede hayati bir rol oynar.
  6. Araştırma ve Yenilik: Nükleer Tıp departmanları, alanı ilerletmek için genellikle aktif olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılır. Bu, yeni radyofarmasötiklerin, görüntüleme tekniklerinin ve tedavi yaklaşımlarının keşfedilmesini içerir. Araştırma çabaları, görüntü kalitesini iyileştirmeye, radyasyona maruz kalmayı azaltmaya, yeni radyoizleyiciler geliştirmeye veya yeni terapötik uygulamaları araştırmaya odaklanabilir.
  7. Multidisipliner İşbirliği: Nükleer Tıp bölümleri, kapsamlı hasta bakımı sağlamak için radyoloji, onkoloji, kardiyoloji ve endokrinoloji gibi diğer tıbbi uzmanlık dallarıyla yakın işbirliği içindedir. Nükleer Tıp bulgularının diğer görüntüleme yöntemleri ve klinik bilgilerle entegrasyonu, çeşitli hastalıkların doğru teşhisine, tedavi planlamasına ve izlenmesine yardımcı olur.

Misyonumuz
Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın misyonu, multimodalite görüntüleme ve ilgili konular da dahil olmak üzere nükleer tıp alanındaki en son sonuçların yayılması ve tartışılması için bir platform olmaktır; tıpta açık radyoaktif maddeler ve kararlı nüklidlerin özellikleri kullanılarak hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişini teşvik etmek ve koordine etmek.

Vizyonumuz
  1. Türkiye'nin önde gelen nükleer tıp birimi olmak ve yüksek kaliteli çalışma ve tedavi sunmak.
  2. Kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti konsepti içinde halk sağlığı ve insanlık yararına nükleer tıp bilimini ve eğitimini optimize etmek ve ilerletmek.
  3. Bölümümüz, nükleer tıptan yararlanmak için herkese eşit fırsat sağlamak için ihtiyacı olan her hastanın emrinde olmayı amaçlamaktadır.

     Kezban Berberoğlu.jpg
      Doç. Dr. Kezban BERBEROĞLU
      Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
      E-posta: [email protected]
      Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 2.5.2024 18:57