ACİL TIP ANABİLİM DALI

2222.jpg

Acil Tıp Anabilim Dalı, akut tıbbi durumların ve yaralanmaların acil değerlendirilmesi, tedavisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir hastanenin veya tıbbi tesisin kritik bir bileşenidir. Acil tıbbi müdahale gerektiren her yaştan hastaya hızlı, kapsamlı ve hayat kurtarıcı bakım sağlamak için tasarlanmıştır.
Acil Tıp Bilim Dalı günün her saati çalışır ve acil durum hekimleri, hemşireler, sağlık görevlileri ve destek personeli dahil olmak üzere özel bir tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından görevlendirilir. Bu uzmanlar, çok çeşitli tıbbi acil durumlarla başa çıkmak için eğitilmiştir ve bir hastanın durumunun ciddiyetini belirlemek için hızlı ve doğru değerlendirmeler yapma becerisine sahiptir.
Acil Tıp anabilim dalı'nın temel özellikleri ve işlevleri şunları içerir:
 1. Triyaj: Hastalar varışta triyaj adı verilen ve durumlarının ciddiyetinin belirlendiği bir süreçle hızlı bir şekilde değerlendirilir. Triyaj, tıbbi ihtiyaçlarının aciliyetine göre hastalara öncelik verir ve yaşamı tehdit eden koşullara sahip olanların derhal ilgilenilmesini sağlar.
 2. Acil Bakım: Ana Bilim Dalı, travma, kalp krizi, inme, solunum sıkıntısı, ciddi enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar ve diğer hayatı tehdit eden acil durumlar dahil olmak üzere geniş bir akut durum yelpazesi için acil tıbbi bakım sağlar. Acil hekimleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastaları stabilize etmek ve gerekli tedavileri başlatmak için hızla çalışır.
 3. Teşhis Hizmetleri: Ana Bilim Dalı, hastaların hızlı bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı olmak için gelişmiş teşhis araçları ve görüntüleme teknolojileri ile donatılmıştır. Bu, hızlı değerlendirme ve doğru teşhis sağlayan X-ışınları, BT taramaları, ultrasonlar ve laboratuvar testlerini içerebilir.
 4. Resüsitasyon: Acil Tıp Ana Bilim Dalı, kalp krizi geçiren veya ciddi solunum sıkıntısı yaşayan hastaları yönetmek için özel resüsitasyon alanları ve ekipmanı ile donatılmıştır. İleri yaşam desteği teknikleri konusunda eğitim almış tıp uzmanları, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR), defibrilasyon, entübasyon ve diğer hayat kurtarıcı müdahaleleri gerçekleştirir.
 5. Travma Bakımı: Ana Bilim Dalı'nda genellikle kazalar, düşmeler veya şiddet nedeniyle ağır yaralanan hastalara özel bakım sağlayan özel bir travma ekibi vardır. Travma ekipleri hızlı değerlendirme, resüsitasyon ve stabilizasyon sağlama konusunda yeteneklidir ve gerektiğinde cerrahi uzmanlarla işbirliği yapabilir.
 6. Acil Cerrahi: Bazı Acil Tıp bölümleri, apandisit, travmatik yaralanmalar veya iç kanama gibi acil cerrahi müdahale gerektiren durumlar için hızlı müdahale sağlayan acil ameliyatlar için özel ameliyathanelere veya tesislere sahiptir.
 7. Takip ve Sevk: Hastaların acil tıbbi ihtiyaçları ele alındıktan sonra, Acil Tıp bölümü daha fazla bakımı, sevkleri veya gerekirse hastaneye yatışı koordine edebilir. Ayrıca acil durum sonrası bakım ve birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları veya uzmanlarıyla takip için talimatlar sağlayabilirler.
 8. Acil Tıp bölümü, acil durumlarda hastalara anında ve kritik bakım sağlayarak sağlık sisteminde hayati bir rol oynar. Tıbbi acil durumlar için birincil temas noktası olarak hizmet eder ve hastaların olumlu bir sonuç alma şansını artırmak için hızlı değerlendirme, stabilizasyon ve uygun tedavi almasını sağlar.


Misyonumuz
İAÜ Acil Tıp Anabilim Dalı'nın misyonu, her hastaya şefkat ve saygı ile insanlara yüksek kalitede acil bakım sağlamak; hekimleri acil tıp disiplininde eğitmek, böylece bu hastalara acil bakımda mükemmellik sağlayabilirler; ve toplumumuzdaki tüm acil hastalarının sağlık ve esenliğinin nihai yararı için araştırma yoluyla acil tıp bilimini ilerletmek.


Vizyonumuz
Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezunlarımız ve bize yatırım yapan topluluğumuz için değer yaratan, acil tıpta hasta merkezli araştırma, yenilikçi bakım ve eğitimin önde gelen sağlayıcısı olmak için çalışmaktadır. Hastalarımız ve aileleri için güvenli bir ortam yaratarak, hastalarımıza şefkat ve saygı göstererek, birinci sınıf hekimler geliştirerek ve kaynaklarımızın ortak yönetimini teşvik ederek bu vizyonu hayata geçireceğiz. Vizyonumuza ulaşmak için yol gösterici ilkelerimiz olarak bu ortak değerlerle yol göstereceğiz: Empati, Sorumluluk, Saygı, Güven ve Uyarlanabilirlik. 


 AKADEMİK KADRO

 •     
 •        Acil Tıp Anabilim Dalı 
 •        E-posta: [email protected]
 •        Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 14:33