RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • mental.avif
 • Ruh Sağlığı Anabilim Dalı veya Psikiyatri Anabilim Dalı olarak da bilinen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, ruh sağlığı bozukluklarının ve hastalıklarının değerlendirilmesi, teşhisi, tedavisi ve yönetimine odaklanan bir sağlık hizmeti dalıdır. Akıl hastalıklarına katkıda bulunan biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler arasındaki karmaşık etkileşimi anlamaya ve ele almaya adanmıştır.
 • Tipik olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları departmanıyla ilişkilendirilen bazı önemli yönler ve işlevler şunlardır:
 1. Klinik Hizmetler: Bölüm, psikiyatrik değerlendirmeler, terapi, ilaç yönetimi ve kriz müdahalesi dahil olmak üzere çok çeşitli klinik hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler, depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, şizofreni ve diğer psikiyatrik durumlar gibi ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 2. Multidisipliner Ekip: Bölüm, psikiyatristler, psikologlar, psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları ve mesleki terapistler dahil olmak üzere multidisipliner bir sağlık profesyonelleri ekibinden oluşur. Bu işbirlikçi yaklaşım, bireylerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak kapsamlı değerlendirme ve tedavi planlamasına olanak tanır.
 3. Araştırma ve Eğitim: Ruh sağlığı departmanları genellikle ruh sağlığı bozukluklarının anlaşılmasını ilerletmek, yenilikçi tedavi yaklaşımlarını keşfetmek ve kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmak için araştırmalar yapar. Ayrıca tıp öğrencilerini, asistanları ve diğer sağlık uzmanlarını ruh sağlığı sorunları ve tedavi yöntemleri hakkında eğitmede çok önemli bir rol oynarlar.
 4. Topluluk Sosyal Yardımı: Akıl sağlığı departmanları, ruh sağlığı farkındalığını, önlenmesini ve erken müdahaleyi teşvik etmek için genellikle toplum kuruluşları, okullar ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği yapar. Damgalamayı azaltmak, kaynak sağlamak ve toplumun genel refahını desteklemek için atölye çalışmaları, destek grupları ve eğitim programları düzenleyebilirler.
 5. Yataklı ve Ayakta Bakım: Birçok akıl sağlığı departmanının hem yatarak hem de ayakta tedavi birimleri vardır. Yatan hasta üniteleri, ciddi ruh sağlığı krizleri yaşayan veya yapılandırılmış ve denetlenen bir ortama ihtiyaç duyan kişiler için yoğun tedavi ve stabilizasyon sunar. Ayakta tedavi hizmetleri, toplum içinde yaşarken ruh sağlığı koşullarını yönetebilen bireyler için sürekli destek ve tedavi sağlar.
 6. Diğer Uzmanlık Alanlarıyla İşbirliği: Akıl sağlığı sorunları fiziksel sağlık koşullarıyla iç içe geçebileceğinden, ruh sağlığı bölümleri genellikle birinci basamak, nöroloji, geriatri ve pediatri gibi diğer tıbbi uzmanlık dallarıyla işbirliği yapar. Bu işbirlikçi yaklaşım, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık ihtiyaçları olan bireyler için bütünsel bakım sağlar.
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları departmanı, ruh sağlığı bozukluklarının artan küresel yükünün ele alınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu departmanlar, kapsamlı bakım sağlayarak, araştırma ve eğitimi teşvik ederek ve topluma erişim sağlayarak, ruh sağlığı koşullarından etkilenen bireylerin ruh sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışır.

 • Misyonumuz 
  • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'mızın misyonu, şefkatli, en güvenli ruh sağlığı ve bağımlılık bakımını sağlayan ve her türlü kariyer fırsatına ve zorluğuna hazır psikiyatrist liderler, akademisyenler ve klinisyen-eğitimciler geliştirmektir. Bunu, kurumumuz içinde ve dışında mentorluk, eğitim fırsatları ve kapsayıcılığı ve kişisel refahı destekleyen bir ortamda gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu bağlamda misyonumuz;

  Ruhsal bozukluğu olan bireyler ve aileleri için en yüksek kalitede bakımı teşvik etmek

 1. Ruh sağlığının geliştirilmesini ve önlenmesini desteklemek
 2. Psikiyatrik eğitim ve araştırma yoluyla bir öğrenme ortamını teşvik etmek
 3. Psikiyatri mesleğini temsil etmek
 4. İşbirliği yapmak ve ağlar geliştirmek
 5. Yenilikçi hizmet sunum modelleri geliştirmek
 6. Akıl hastalığının damgalanmasını azaltmak için çalışmak 
 7. Ruh sağlığı bakımını sağlık bakımıyla bütünleştirmek


 • Vizyonumuz 
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'mızın vizyonu, nihai olarak, çok yönlü ve klinik olarak istisnai psikiyatrları eğiterek “topluluğumuzdaki” ve ötesindeki (yerel, bölgesel/ulusal/uluslararası) hastalara sağlanan ruh sağlığı bakımını iyileştirmektir. Ayrıca, topluluğumuz için ruh sağlığı çözümlerini geliştirmek. Bunu yaparken, hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri ve olmaya çalıştıkları psikiyatristler olabilmeleri için kursiyerlerimizin ve fakültemizin gelişimini ve esenliğini artırmaya çalışıyoruz.

 • AKADEMİK KADRO
   Umut Mert Aksoyy.jpg
     Prof. Dr. Umut Mert AKSOY
     Anabilim Dalı Başkanı
     E-posta: [email protected]
     Tel: 444-1-428 / 50010

    Ahmet Ertan Tezcan.jpg
      Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN
      Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
      E-posta: [email protected]
      Tel: 444-1-428 / 50010

     Ali KEYVAN.jpg
      Prof. Dr. Ali KEYVAN
      Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
      E-posta: [email protected]
      Tel: 444-1-428 / 50010

     Çağlar Daniel Jaikss.jpg
       Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Charles JAICKS
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İng.)
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

     
       Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Çalışan KINTER
       Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 20407

güncelleme: 2.5.2024 20:24