ADLİ TIP ANABİLİM DALI

medium-shot-doctors-working-together_23-2149994390.jpg

Adli Tıp Anabilim Dalı, tıbbi bilginin suçların, hukuki konuların araştırılmasında ve ölüm nedeninin belirlenmesinde uygulanmasıyla ilgilenen uzmanlaşmış bir tıp dalıdır. Tıp ve hukuk sistemi arasındaki arayüzde çok önemli bir rol oynar.

Adli Tıp, adli patoloji, adli toksikoloji, adli antropoloji, adli odontoloji ve adli psikiyatri dahil olmak üzere çeşitli yönleri kapsar. Bölüm tipik olarak adli tıp laboratuvarları, adli tabip ofisleri ve adli tıp enstitüleri ile ilişkilidir.
Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nın temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
  1. Otopsiler ve Ölüm Sonrası Muayeneler: Bölüm bünyesindeki adli patologlar, ölümün nedenini, şeklini ve koşullarını belirlemek için otopsi ve ölüm sonrası incelemeler yaparlar. Ölen kişileri yaralanma, travma, hastalık açısından inceler ve cezai soruşturmalar veya yasal işlemlerle ilgili olabilecek kanıtları toplarlar.
  2. İnsan Kalıntılarının Tespiti: Adli antropologlar ve odontologlar, özellikle toplu afetler, cinayetler veya vücut ciddi şekilde çürümüş veya parçalanmış durumdayken, insan kalıntılarının tanımlanmasında çok önemli bir rol oynarlar. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için iskelet kalıntılarını, diş kayıtlarını ve DNA'yı analiz etmek için bilimsel yöntemler kullanırlar.
  3. Adli Toksikoloji: Adli toksikologlar, bir kişinin ölümüne katkıda bulunabilecek veya bir adli soruşturmayla ilgili olabilecek ilaçları, alkolü, zehirleri veya diğer maddeleri tespit etmek ve miktarını belirlemek için kan, idrar veya dokular gibi biyolojik örnekleri analiz eder. Toksikolojik bulguları yorumlar ve yasal işlemlerde bilirkişi görüşü sağlarlar.
  4. Delillerin Toplanması ve Saklanması: Adli Tıp, olay mahallerinde fiziki delillerin usulüne uygun olarak toplanması, belgelenmesi ve muhafaza edilmesinden sorumludur. Adli tıp uzmanları, mahkemede kanıtların bütünlüğünü ve kabul edilebilirliğini sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalışır.
  5. Bilirkişi Tanıklığı: Hukuki işlemlerde adli tıp pratisyenlerinden bilirkişi tanıklığı yapmaları istenebilir. Mahkemenin karmaşık tıbbi veya adli sorunları anlamasına yardımcı olmak için tıbbi uzmanlıklarına ve bilimsel analizlerine dayalı olarak bulgularını, yorumlarını ve görüşlerini sunarlar.
  6. Cinsel Saldırı ve Adli Muayeneler: Cinsel saldırı vakalarında adli tıp doktorları veya birim bünyesinde özel eğitim almış hemşireler tarafından incelemeler yapılır ve delil toplanır. Hassasiyet ve gizliliği korurken yaralanmaları belgeliyor, DNA analizi için numune topluyor ve mağdurlara tıbbi destek sağlıyorlar.
  7. Danışma ve İşbirliği: Adli Tıp departmanı, adli soruşturmalar ve adli vakalarda uzman danışmanlığı ve desteği sağlamak için kolluk kuvvetleri, avukatlar, adli tıp görevlileri ve diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yapar. Soruşturmanın tıbbi yönleri, bulguların yorumlanması hakkında rehberlik sunabilir veya uzman görüşleri sağlayabilirler.
  8. Araştırma ve Eğitim: Adli Tıp bölümleri, adli bilimleri ilerletmek, yeni teknikler geliştirmek ve tıp ile hukuk sistemi arasındaki arayüzün anlaşılmasını geliştirmek için sıklıkla araştırma yapmaktadır. Ayrıca geleceğin adli tıp uzmanlarına eğitim ve öğretim sağlayabilirler.
  9. Adli Tıp departmanı, adli soruşturmalara yardımcı olmak, ceset kalıntılarını tespit etmek ve hukuki konularda uzman görüşü sağlamak için tıbbi bilgi ve bilimsel teknikleri uygulayarak adalet sisteminde hayati bir rol oynamaktadır. Adli tıp pratisyenleri uzmanlıkları sayesinde adaletin sağlanmasına, halk sağlığının korunmasına ve karmaşık adli tıp vakalarının çözümüne katkıda bulunurlar.

Misyonumuz
Tıp pratiğinde medikolegal sorumluluklar konusunda bilgili hekimler yetiştirmek. Cezai konularda ve bağlantılı adli tıp problemlerinde soruşturmaları doğru yola sokmak için gözlemleri karşılayabilecek ve mantıklı çıkarımlar yaparak sonuçlar çıkarabilecektir. Tıbbi uygulama, tıbbi ihmal ve davranış kurallarına saygı ile ilgili hukuk bilgisini edinir.

Vizyonumuz
Vizyon, Adli Tıp konusuna ilişkin tıp eğitiminde mükemmelliği sağlamak ve tıp mezunlarını teori klinik uygulama sırasında mediko-hukuki sorunları ele alacak şekilde donatmaktır.

AKADEMİK KADRO
              
       Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜDÜCÜ                                      Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÇAKIR GÖNEN
       Adli Tıp Anabilim Dalı                                                         Adli Tıp Anabilim Dalı
       E-posta: [email protected]                                  E-posta: [email protected]      
       Tel: 444-1-428 / 50010                                                       Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 14:28